Korva kuulolle ja kynä käteen
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapinlahden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Mykkäläntie 2
73100
Kirjaston puhelin : 
040 4883 275
Kirjaston sähköposti : 
lapinlahti.kirjasto@lapinlahti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lapla
Y-tunnus : 
0172127-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Auli Pirinen
Puhelin : 
040 4883 271
Sähköposti : 
auli.pirinen@lapinlahti.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on eri-ikäisten lukijoiden lukuharrastuksen lisääminen ja kouluyhteistyön vahvistaminen sekä uusien lukijoiden kiinnostuksen herättäminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

-       Järjestettävien kirjailijatilaisuuksien määrä

-       Kirjailijavierailulle osallistuneiden henkilöiden määrä

-       Järjestettävien sanataidepajojen määrä

-       Sanataidepajoihin osallistuneiden oppilaiden määrä

-       Osallistujilta saatu palaute

Kuvaus : 

Vuoden 2016 syksyllä järjestettiin kirjailijavierailu, jossa lastenkirjailija kävi esiintymässä kuudella Lapinlahden kunnan alakoululla. Vierailun jälkeen Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu yhdessä Sanataidekoulu Aapelin kanssa järjesti kouluilla vierailuun ja kirjailijan tuotantoon liittyvät sanataidepajat. Kirjailijavierailu ja siihen yhdistettynä sanataidetyöpaja toteuttavat uuden opetussuunnitelman mukaista laaja-alaista oppimista. Lukemisen innostamisen lisäksi oppilas saa tietoa kirjailijan ammatista. Työpajoissa tekstin ja kuvituksen tuottamistaidot ja mielikuvitus kehittyvät ja ryhmätyöskentely lisää sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Kirjastolle tapahtumista annettu palaute oli hyvin innostunutta ja positiivista ja jatkoa toivottiin. Kirjasto toimii jo nyt hyvin läheisessä yhteistyössä koulujen kanssa ja hankkeella syvennetään ja haetaan uusia yhteistoiminnan muotoja.

Saadun innostuneen palautteen myötä kohderyhmää rohjetaan laajentaa tässä hankkeessa kunnassa toimivien yläkoulujen oppilaisiin sekä lukion ja toisen asteen opiskelijoihin ja aikuisiin. Kirjaston asiakkaat ovat toivoneet kirjailijavierailuja sekä pääkirjastolle että lähikirjastolle. Lähikirjasto sijaitsee Varpaisjärven taajamassa, joka sijaitsee 22 km päässä pääkirjastolta. Molemmissa toimipaikoissa kirjailijavierailuihin on aiemmin osallistunut runsaasti yleisöä.

Hankkeessa kutsutaan lastenkirjailijavieras kunnan kaikille kuudelle alakoululle ja nuortenkirjailijavieras kahdelle yläkoululle, lukiolle ja toisen asteen opistoon. Näiden jälkeen järjestetään vierailuun ja kirjailijan tuotantoon liittyviä sanataidepajoja, joissa työstetään oppilaiden ja opiskelijoiden omia tekstejä. Vetäjäksi palkataan sanataideohjaaja. Alakoululaisista kohderyhmänä ovat neljäsluokkalaiset, pienimmillä kouluilla ryhmää voidaan laajentaa muista luokista. Yläkoululaisista mukana ovat seitsemäsluokkalaiset, lukiosta yksi ryhmä ja Portaanpään kristillisestä opistosta lastenohjaajaopiskelijat, lukiolaiset ja kymppiluokkalaiset. Aikuisten kirjailijavieras kutsutaan sekä Lapinlahden pääkirjastoon että Varpaisjärven lähikirjastoon. Näin tarjotaan mahdollisimman monelle kuntalaiselle pääsy tapahtumaan ja innostetaan lukuharrastuksen pariin iästä ja asuinpaikasta riippumatta.

Hankkeen aikataulutus: kirjailijavierailujen ja sanataidepajojen ajankohtien sopiminen aloitetaan heti myönteisen rahoituspäätöksen tultua. Aikuisten kirjailijavierailut järjestetään syksyllä 2017, nuortenkirjailijavierailut työpajoineen keväällä 2018 ja lastenkirjailijavierailut työpajoineen syksyllä 2018.   

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 930
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 040
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 970
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.

 
okm
avi