Kotiseutuaineistot eläviksi!
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hankasalmen kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 21 (Rantakalliontie 3)
41521
Kirjaston puhelin : 
014-2671249
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hankasalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hanka
Y-tunnus : 
0174045-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Kanniainen
Puhelin : 
014-2671305
Sähköposti : 
sari.kanniainen@hankasalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

 1.) Kotiseutukokoelmaan tallennetun paikallistiedon, paikallisen kauno- ja tietokirjallisuuden, runouden, musiikin ja kuvallisen aineiston esiinnostaminen.  Kotiseutukokoelman kehittäminen saatavuuden, saavutettavuuden ja jälkipolville säilymisen näkökulmasta.

2.) kaiken ikäisten kirjaston asiakkaiden osallistaminen luomaan uusia kotiseutuaineistoja.Oheistavoitteena on lisätä kirjaston asiakkaiden ja henkilökunnan digiosaamista  

3.)  taustalla vaikuttavana tavoitteena on lisätä kirjaston merkitystä kotiseututiedon tallentajana sekä digitaalisten aineistojen kokoamisen, luomisen, järjestämisen ja välittämisen keskuksena.  

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1.)    Suomi 100-vuotta juhlavuoteen liittyvät tapahtumat kirjaston tiloissa ja hoivayksiköissä. Kotiseutukokoelman painamattomien aineistojen digitointi.

2.) Kirjaston parvelle sijoitettujen videoeditointilaitteiden käytön lisääntyminen, järjestetyt käyttökoulutukset/opetusmateriaalit sekä Hankasalmi ilmasta -dokumenttielokuvan valmistuminen 

3.) Kotiseutuaineistoihin ja digitoimiseen liittyvän kirjaston palvelutarjonnan ja yhteistyökumppanuuksien lisääntyminen

 

 

Kuvaus : 

 KOTISEUTUKOKOELMAN KEHITTÄMINEN

Hankasalmen kirjastossa on vuoden 2016 aikana uudistettu kotiseutukokoelmaa siirtämällä se  uudelle paikalle. Kotiseutukokoelman kehittämistä jatketaan Kotiseutuaineistot eläviksi! –hankkeessa. Kokoelmasta tehdään konkreettisia nostoja kirjaston verkkosivuille ja (kirja)näyttelyihin. Lisäksi järjestetään Suomi 100-juhlavuoteen liittyen tilaisuuksia, joissa nostetaan alustusten kautta esille paikallishistoriaa: kotiseututietoa, paikallista kauno- ja tietokirjallisuutta, runoutta, musiikkia, valokuvia ja kaitafilmielokuvia. Tapahtumia järjestetään teemoista, jotka sivuavat myös kansallista historiaa: esim. kyläkeskustan muutoksiin ja maaseudun elämään liittyvät aiheet. Tapahtumia järjestetään myös kotiseutuyhdistyksen ja muiden järjestötoimijoiden kanssa yhteistyössä.  

Tapahtumia järjestetään myös ikäihmisten hoivayksiköissä. Kohtaavat kokoelmat -hankkeessa todettiin, että hoivayksiköissä on kysyntää kirjaston aineistojen pohjalta toteutettaville virkistystuokioille. Samaisessa hankkeessa myös todettiin, että vapaaehtoisten vähyyden vuoksi säännöllisiä käyntejä hoivayksiköissä ei pystytä toteuttamaan. Sen sijaan esimerkiksi valmiiden aineistojen toimittaminen hoivayksiköiden henkilökunnan esitettäväksi voisi olla yksi mahdollinen vaihtoehto. Kotiseutuaineistot eläviksi! -hankkeessa jatketaan hoivayksikkö-yhteistyön kehittämistä sote-alueuudistuksen mukaisessa muuttuvassa toimintaympäristössä. Kirjaston tiloissa järjestettäviä tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös hoivayksiköissä ja sopivassa yhteydessä testataan myös tapahtumien tallennusta tai livestreemausta hoivayksiköiden asukkaiden iloksi. 

 

DIGIPARVEN KÄYTTÖÖNOTTO

Kunnan nuorisopalvelut ovat hankkineet pääkirjaston parvelle videoeditointiin liittyvän kaluston ja ohjelmistot Kirjasto mukana nuoren elämässä -hankkeen yhteydessä. Kalustolle ja ohjelmistoille on ollut tähän mennessä hyvin vähän käyttöä.  Kalusto otetaan laajamittaisempaan käyttöön vuoden 2017 aikana, kun kunnan kulttuuripalvelujen vetämänä toteutettavaa Hankasalmi ilmasta -elokuvaa leikataan ja jälkityöstetään kirjaston tiloissa. Elokuvaa tekevät Suomi 100 -vuotta “Yhdessä” -teeman mukaisesti vapaaehtoisista kuntalaisista koostuvat työryhmät.

 Kirjaston parven käyttömahdollisuuksia laajennetaan hankkimalla digitointilaitteistoa ja niihin liittyvät ohjelmistot valokuvaskanneri ja tallentimia, jolla yksittäiset asiakkaat ja yhdistystoimijat saavat digitoitua sukunsa, perheensä ja yhteisönsä valokuvia, VHS- ja C-kasetteja sekä vinyylilevyjä. Mahdollisesti hankitaan myös livestreemauksen mahdollistavaa laitteistoa. Kaikissa hankinnoissa käytetään harkintaa, mitä kirjaston tiloihin kannattaa sijoittaa ja mitä jätetään hankkimatta, koska kunnassa nuoria työllistävä Taitotupa tarjoaa samantyyppisiä palveluja pientä korvausta vastaan. Tämän vuoksi esimerkiksi VHS-digitointipistettä ei ole tähän mennessä kirjastolle perustettu, mutta tämän hankkeen yhteydessä testataan, onko omatoimidigitointipisteelle käyttöä. Taitotuvan kanssa tehdään yhteistyötä laitteistojen asennuksessa ja käytön opetuksessa sekä mahdollisesti myös kirjaston kotiseutukokoelman aineistojen digitoinnissa.    

HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

Kotiseutuaineistot eläviksi! -hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä, joka suunnittelee ja toteuttaa osan Suomi 100 vuotta -keskustelutilaisuuksista. Hanketyöntekijä vastaa myös digitointilaitteisto- ja ohjelmistohankinnoista sekä laitteistojen käyttökoulutuksista sekä digiparven käyttöönottoon liittyvien koulutusten ja tiedottamisen järjestämisestä. Hanketyöntekijä myös hankkii digitointiparvelle käyttäjiä lisäämällä tiedottamisella kiinnostusta digitointiin sekä selvittämällä, missä määrin kunnan kotiseutuarkistossa ja yhteistyöverkostoilla (mm. kotiseutuyhdistyksellä) on digitoimattomia aineistoja. Lisäksi hanketyöntekijä selvittää aineistojen tekijänoikeuksia ja tekee sopimuksia aineistojen käyttöoikeuksista. Mahdollisuuksien mukaan digitoituja aineistoja julkaistaan digi.kirjastot.fi –järjestelmässä. Digitoitujen aineistojen pohjalta järjestetään mahdollisesti myös tapahtumia kirjaston tiloissa ja hoivayksiköissä.

 

AIKATAULU

Kesällä ja alkusyksyllä 2017

digiparven laitteisto- ja ohjelmistohankinnat

Suomi 100 vuotta -tapahtumat alkavat

 

Syyskausi 2017

Suomi 100 vuotta -tapahtumien huipentuminen

lyhytelokuvan leikkaaminen ja jälkityöt

 

Vuosi 2018

Digiparven käyttöön vakiinnuttaminen ja käyttäjäkoulutukset

Kotiseutukokoelman painamattomien aineistojen digitointi

Digitoituihin aineistoihin liittyvien tapahtumien järjestäminen

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hankasalmen kunnan kulttuuripalvelut ja nuorisopalvelut, Hankasalmen kotiseutuyhdistys
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 800
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€11 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 

 
okm
avi