Koulu kohtaa kirjaston
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nousiaisten kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Moisiontie 17
21270
Kirjaston puhelin : 
044 435 5355
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nousiainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nousi
Y-tunnus : 
0135821-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Eila Ylioja
Puhelin : 
044 435 5356
Sähköposti : 
eila.ylioja@nousiainen.fi
Hankkeen tavoite: 

Yläkoululaisten ja lukiolaisten lukemaan innostaminen

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vierailujen määrä.

Osallistujien määrä.

Kuvaus : 

Koulu kohtaa kirjailijan -hankkeella Nousiaisten kirjasto haluaa edistää yläkoululaisten ja lukiolaisten innostusta lukemiseen kirjailijatapaamisilla. Suomen itsenäisyyden juhlavuonna tavoitteena on myös kotimaiseen kirjallisuuteen tutustuminen tuomalla tekijä lähelle oppilasta. Kirjailijan tapaaminen voi sytyttää uudelleen monesti alakoulun jälkeen hiipumassa olevan lukuharrastuksen. Kirjailijan kohtaaminen joka tapauksessa lisää oppilaan tietoa kirjailijan työstä ja teoksista ja kirjoittamisen prosessista.

Kirjailijavierailuja on suunniteltu yhteensä viisi: yläkoulun 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaisille omansa ja lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille omansa. Kaksi kirjailijavierailua toteutetaan keväällä v. 2017 ja kolme syksyllä v. 2017. Kirjailijatapaamiset tavoittavat näin lähes 400 oppilasta, n. 200 yläkoulun oppilasta ja lähes 200 lukion oppilasta. Nousiaisten lukiossa on oppilaita myös lähikunnista. Lukiolaisten kanssa kokeillaan myös kirjoittamista kirjailijaoppaan opastuksella.

Kirjailijavieraiksi kutsutaan sekä lähialueen kirjailijoita että kauempaa tulevia kotimaisen kirjallisuuden tekijöitä.

Kirjailijavierailut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yläkoulun ja lukion äidinkielen opettajien ja lukukeskuksen kanssa.

Hankeavustuksella katetaan kirjailijoiden palkkioita, matkakuluja ja lukukeskuksen palvelumaksuja.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000
 
okm
avi