Koululaisten kirjastopoloku - peruskoululaisten kirjastokasvatussuunnitelma Kirikirjastojen alueelle
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Haapajärven kirjasto
Haapajärven kirjasto (kirikirjastot)
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 19
85800
Kirjaston puhelin : 
044-4456 207
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@haapajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hapja
Y-tunnus : 
0209756-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Nahkanen
Puhelin : 
044-4456 206
Sähköposti : 
kirsi.nahkanen@haapajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Yhtenäisen peruskouluille tarjottavan palvelumallin luominen, testaaminen ja käytäntöön jalkauttaminen kirikirjastojen alueella.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koululaisyhteistyön määrä, koululaisryhmät ja muu toiminta. Koululaisryhmille tarjotun materiaalin kehittyminen ja kirjastohetkien laadullinen sisältö.

Kuvaus : 

Osassa kirikirjastojen kunnista kirjastot olivat mukana ops-työryhmä toiminnassa keväällä 2016. Tämän seurauksena hahmoteltiin pohja kouluille tarjottavasta palvelumallista, jossa keskeistä olisi läpileikkaavuus koko ikäluokkaa ajatellen ja rakenteen saaminen pysyväksi osaksi kirjastotyötä koko kirikirjastojen alueella.Suunnitelma tehtiin esimiestyönä, mutta sen jalkauttaminen kaikkiin kuntiin vaatii hankkeen. Tällä hetkellä koululaisyhteistyö on vaihtelevaa ja tempoilevaa johtuen vähäisistä resursseista ja epäsäännöllisistä käytännöistä. Hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäiset käytännöt koululaisyhteistyöhön, luoda kirjastoille materiaalia valmiiksi ryhmien vastaanottamiseen, alentaa kynnystä työntekijöiden osalta ottaa ryhmiä vastaan ja viritellä yhteistyötä koulujen kanssa. Hankkeessa palkataan kirjastonhoitaja kahdeksaksi kuukaudeksi rakentamaan valmiita materiaaleja kirjastoihin, luomaan yhteistyökuvioita ja osallistumaan koululaisyhteistyöhön kirikirjastojen alueella. Lisäksi hankkeen puitteissa koulutetaan kirjastohenkilökuntaa lapsiryhmien kanssa toimimiseen. Aikataulu: Syyskuu 2017-huhtikuu 2018 Toimintasuunnitelma: Hanketyöntekijää palkataan syyskuun alusta huhtikuun loppuun, lukuvuoden aikana, jotta kohderyhmä on koko ajan käytettävissä. Hanketyöntekijä tekee materiaalipaketit kaikkiin kirikirjastojen kirjastoihin, joiden avulla eri-ikäisten koululaisryhmien ohjaaminen on suunniteltua ja jokaiselle ikäluokalle opastetaan ennakkoon sovitut asiat. Lisäksi materiaalipaketissa on osallistavia kirjastoleikkejä ja vinkkejä muuhun toimintaan. Hanketyöntekijä luo yhteyksiä kouluihin, ja järjestää koululaisille kirjastopolun mukaista toimintaa. Taloussuunnitelma: Hanketyöntekijä 8kk (syyskuu-huhtikuu) 25 600 € Hanketyöntekijän matkakulut 2000€ Koulutuspäivä kirjastojen henkilökunnalle: 1000€ Materiaalikustannukset 1000€ Sisältää: Materiaalipaketti kirjastoihin 200€ Istuintyynyt 800€ (Joka kirjastoon 30 kappaletta istuintyynyjä luokkia varten)

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kirikirjastot ( Haapajärvi, Haapavesi, Siikalatva, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Kärsämäki)

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€29 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€37 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€28 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi