Kuhinaa kirjastoon!
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Utajärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Anttilantie 13
91600
Kirjaston puhelin : 
050-4440029
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@utajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Utaja
Y-tunnus : 
0190224-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirkko Saarenpää
Puhelin : 
050-4437583
Sähköposti : 
pirkko.saarenpaa@utajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on elävöittää kirjastoa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia Suomi100-juhlavuoden aikana, nostaa esiin paikallista osaamista ja lisätä aikuisille suunnattujen tapahtumien määrää. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä ja osallistujamäärät. 

Kuvaus : 

Utajärven kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa. Tarjontaa on pieneksi kunnankirjastoksi hyvin (kirjavinkkaukset ala- ja yläkoululle, satutuokiot päiväkodin ja muiden lapsiryhmien kanssa, erilaiset tuokiot ja vierailut erityisryhmiin, tiedonhaunopetus), vaikka henkilökuntaa on vähän. Myös tapahtumien keskiössä ovat usein olleet lapset ja nuoret; aikuisille suunnattuja tapahtumia kirjastossa on viime vuosina ollut varsin vähän. Laskevien lainauslukujen maassa kirjastot joutuvat käymään yhä kovempaa kilpailua asiakkaidensa ajasta, ja erilaiset tapahtumat ovat nousseet yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi kirjastojen perustyötä. 

Kuhinaa kirjastoon! -hankkeen tavoitteena on lisätä uusien kiinnostavien tapahtumien määrää ja tuoda edemmän elämää kirjaston seinien sisäpuolelle. Utajärven kirjastossa syksyllä 2016 tehdyssä palautekyselyssä asiakkaamme osoittivat suurta kiinnostusta erityisesti kirjailijavierailuja, musiikki- ja teatteriesityksiä sekä luentoja kohtaan, ja nämä asiakkaiden toiveet haluamme myös toteuttaa. Lisäksi kirjasto haluaa nostaa sekä paikallisten tekijöiden työtä näkyvämmin esille että omaa osaamista tapahtumien järjestämisessä. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä avustamaan kirjaston henkilökuntaa tapahtumien suunnittelussa, toteutuksessa ja ideoinnissa. Pääpaino on aikuisille suunnatuissa tapahtumissa, mutta myös muut ikäryhmät tullaan ottamaan huomioon juhlavuoden aikana. 

 Haemme hankeavustusta seuraavien tapahtumien järjestämiseen:

  • Kirjailijavierailut eri ikäryhmille (lapset, nuoret ja aikuiset), yht. 2000€ (palkkiot ja matkakulut)
  • Luentotilaisuus paikallishistoriasta satavuotisen Suomen ajalta, 500€ (palkkio ja matkakulut)
  • Musiikkiesiintyjä kotiseutuviikolla järjestettävään lasten kesätapahtumaan, 500€ (palkkio ja matkakulut)
  • Musiikki- ja teatteriesitykset paikallisilta tekijöiltä itsenäisyyspäivän aattona järjestettävään kahvitilaisuuteen; samassa tilaisuudessa juhlistamme Utajärven kirjastorakennuksen 30-vuotispäivää, yht. 400€ (palkkiot)

 Lisäksi haemme avustusrahaa projektityöntekijän palkkaamiseen 6kk ajalle 9800€. Haettava avustus yhteensä 13200€. Omarahoitusosuus 4000€, sisältäen henkilöstökulut ja itsenäisyyspäivän kahvitukset.
Hanke toteutetaan ajalla 1.4.-31.12.2017

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 400

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä. Valtionavustusta ei ole myönnetty hankesuunnitelmaan sisältyneeseen projektityöntekijän palkkaamiseen. Suunnitellut tapahtumat pystytään toteuttamaan kirjastohenkilöstön voimin omarahoitusosuutta hiukan nostamalla.