Kuinka Gottlund kesytetään
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Sudenajo C.A.Gottlundin Otava-teoksessa 1828.
Toenperän kirjasto, Juvan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Yhdystie 3
51900
Kirjaston puhelin : 
0408680519
Kirjaston sähköposti : 
juvan.kunnankirjasto@juva.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Juva
Y-tunnus : 
0207112-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Lehmusvuori
Puhelin : 
0400-608884
Sähköposti : 
paivi.lehmusvuori@juva.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena oli Juvan kulttuurisivuston Gottlundin puistikon uudistaminen ja kirjoittajakunnan laajentaminen sekä tiedon ja tietouden levittäminen ja tuottaminen Carl Axel Gottlundista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uusittujen artikkeleiden määrä

Tapahtumien määrä

Koulutustilaisuuksien määrä

Kuvaus : 

Carl Axel Gottlund (1796-1875) on Suomen kirjallisuuden, runonkeruun ja kielen suurhahmoja, vaikka on jäänyt Elias Lönnrotin varjoon. Hänen isänsä Matthias Gottlund oli Juvan kirkkoherra. Hänen teoksensa on suurelta osalta digitoitu Kansalliskirjaston Aarteeseen ja Doriaan.

Juvan kirjasto on luonut vuonna 2002 Juvan kulttuuria ja historiaa koskevan sivuston ” Gottlundin puistikko”. Puistikko-sana on Gottlundin kehittämä uudissana. Kuinka Gottlund kesytetään –hankkeessa on tavoitteena paikallishistorian dokumentointi, juvalaisen paikallisidentiteetin vahvistaminen, Carl Axel Gottlundin kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen sekä kansanperinteen keräämisen uusien välineiden tunnetuksi tekeminen. Tavoitteena on myös juvalaisen paikallistiedon lisääminen alueelliseen Rajupusuwikiin

Hankkeessa on tavoitteena Gottlundin puistikko -sivuston päivittäminen uusilla artikkeleilla. Sivustolle on tarkoitus koota uusi toimituskunta.  Sivusto on tehty vuonna 2002 ja sen hakuominaisuudet Inernetin hakukoneissa ovat puutteelliset. Tiedon helpon löydettävyyden vuoksi Toenperän Juvan kirjasto haluaa linkittää sivuston artikkelit alueelliseen Rajupusuwikiin ingressinomaisten pienartikkeleiden avulla.

Toenperän Juvan kirjasto haluaa edistää alueellisen paikallistiedon ja perinteen keräämistä ja tallentamista. Puistikon artikkeleiden Rajupusuwikiin liittämisen jälkeen, kirjasto haluaa tiedottaa sivustosta alueellisesti ja samalla järjestää järjestöille ja kylätoimikunnille kursseja wiki-alustan omatoimisesta käytöstä.

Toenperän Juvan kirjasto järjestää kahtena kesänä Juvalla järjestettävän Gottlund-viikon aikana luennon Gottlundista. Ensi kesän luennoitsijaksi kirjasto on pyytänyt uskontotieteen dosentti Risto Pulkkisen, joka on tehnyt Gottlundista väitöskirjan. Seuraavana kesänä juhlitaan Gottlundin 220-vuotispäiviä. Gottlund-viikon teemaksi on alustavasti kaavailtu Gottlundia kansanmusiikin kerääjänä. Luennoitsijaksi kirjasto etsii aiheeseen perehtyneen henkilön. Juvan kirjasto on myös keskustellut maakuntarahaston puheenjohtaja Ilkka Paateron kanssa Gottlund-aiheisen kirjanäyttelyn järjestämisestä kesällä 2016.   

 

Budjetti

Puistikon artikkeleiden päivitys ja pienartikkeleiden luominen noin 50 kpl                                 

1 kk projektityöntekijä a 2200 €

Uusien artikkeleiden toimittaminen puistikkoon a 2 pv kpl x 5

2 vk projektityöntekijä   1100 €

Uusien artikkeleiden kirjoituspalkkiot a 200 €

5 x 200 € = 1000 €

2 luentoa

                             luentopalkkiot a 200 € x 2 = 400 €

                             matkakulut a 150 € x 2 = 300 €

                             majoituskulut a 100 €  x 2 = 200 €

                             tiedotus a 150 € x 2 = 300 €

Gottlund –kirjanäyttely

                             luento 200 €

                             matkakulut 150 €

                             majoitus 100 €

                             tiedotus 150 €

                             avajaiset 150 €

Sosiaalikulut 1225 €

Yhteensä 7475 €

 

Kirjaston kulut

Toimitustyö artikkeleille 110 t a 30 € = 3300 €

Organisointi, tiedotus ja kokoukset  20 t a 30 € = 600 €

Sivuston tiedotus ja koulutukset wiki-alustasta 10 x 3 t = 30 t a 30 € = 900 €

Yhteensä 4800 €

Sosiaalikulut 25% = 1200 €

Yhteensä 6000 €

Tiedotus koulutuksista 10 x 50 € = 500 €

Matkakulut 300 €

Yhteensä 6800

 

Yhteensä 14275

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
verkostomainen Gottlund-työryhmä
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Juvan kulttuurisivut.fi kesyttää Gottlundin

Toenperän Juvan kirjaston hanke Kuinka Gottlund kesytetään on onnistuneesti satu päätökseen. Sivuston on kokonaan uusittu, se on rakennettu uudelle alustalle wordpressiin. Sivusto on saanut uuden nimen: Juvan kulttuurisivusto. Sivusto julkistettiin Juvalla 4. kertaa vietetyillä Gottlund-viikolla. Heinäkuun 3. päivänä 2017 Juvan kirjastossa nostettiin malja uusille sivuille 40 osallistujan kanssa. Julkistuksen jälkeen nautittiin erittäin korkeatasoinen ja hieno luento Gottlundista ja Savon kielestä. Suomen kielen professori emerita Lea Laitinen kumosi humoristisesti ja suvereenisti Gottlundista esitetyt vakiväitteet ja väärinkäsitykset. Runsaslukuinen yleisö osallistui vilkkaasti keskusteluun.

Kuinka Gottlund kesytetään -hankkeessa on työskennellyt fyysikko, bloggari, kulttuuriaktiivi Piia Häkkinen Juvalta. Hän on luonut sivuston ulkoasun ja rakenteen. Sivuston uusiminen aloitettiin jo haastatteluvaiheessa. Hakijoiden kanssa keskusteltiin niistä mahdollisuuksista, joita sivuston uudistamiseen on. Mikä on järkevä suunta ja linjaus tällä hetkellä. 

Hakemusvaiheessa tavoitteena oli Rajupusuwikin hyödyntäminen ja vaikkapa sen kaappaus Juvan kirjaston hallinnointiin. Se ei onnistunut. Sivusto on täysin hengetön eikä sitä enää ylläpidetä. Yritykset sivuston käytettävyyden uudelleenluomiselle eivät tuottaneet tulosta. Vaihtoehdot sivuston sulauttamiseen valtakunnallisiin sivuihin olisivat heittäneet ison osan sisällöstä yli laidan. Wikipedian käyttö vaihtoehtona olisi poistanut sivuston paikallisuuden. Päädyimme radikaaleimpaan vaihtoehtoon: koko sivuston kääntämiseen uudelle alustalle. Työssä onnistuttiin kaikista vaikeuksista ja vastoinkäymisistä huolimatta.

Uusi sivusto toimii oman domainin varassa ja on kirjaston hallinnoima. Sille luotiin uusi ulkoasu. Ennen sivuston tekemistä tehtiin kysely, jossa tutkittiin Gottlundin puistikon tunnettuutta. Vain noin kymmenesosa vastaajista tunsi sivuston ja tiesi mitä se sisältää. Samalla kyseltiin myös niitä sisältöjä, mitä sivustolla vastaajien mielestä tulisi olla. Vastauksia saatiinkin paljon ja uusista näkökulmista. Kyselyyn vastanneet muodostivat ensimmäisen potentiaalisen kirjoittajaverkoston uusille sivuille. Toinen verkosto löytyi sivun vanhoista kirjoittajista ja kohteista: heitä pyydettiin päivittämään oman sivunsa sisältö. Kolmas kirjoittajaverkosto on muodostunut sivuston kirjoittajakoulutuksista. Niitä on tähän mennessä järjestetty kolme. Ensimmäisten kaksituntisen tilaisuuksien innostavana vetäjänä toimi juvalainen kirjailija ja kirjoittajaohjaaja Satu Piispa-Hakala. Kolmannen kirjoittajatapaamisen vetäjänä toimi juvalaislähtöinen kirjailija Anne Leinonen. Kontaktilistalla on nyt nelisenkymmentä kirjoittajaa. Sivustolle ei siis luotu uutta toimituskuntaa vaan luotiin kirjoittajayhteisö.

Wordpress mahdollistaa kirjoittajatunnusten antamisen laajasti samalla tavalla kuin wikipedia. Se mahdollistaa suoraan sivustolle kirjoittamisen koko kirjoittajayhteisölle. Kaikille sivustolle kirjoittaneille on nyt luotu tunnukset. Kirjoitukset käyvät kuitenkin toimittajien hyväksyttävinä ennen julkaisemista. Tavoite uusien työvälineiden käyttöönotosta perinteen ja paikallishistorian tallentamiseen on siis hyvin saavutettu.

Juvalla on järjestetty nyt Gottlund-viikkoa neljänä kesänä. Sen järjestäjäjoukko on vapaamuotoinen ryhmä ihmisiä. Kirjasto on omalta osaltaan toiminut viikon aktiivisena järjestäjänä. Kirjasto on järjestänyt ja tiedottanut Gottlund-viikon luennon Carl Axel Gottlundista, joka vietti Juvalla nuoruusvuotensa 1809-1814 sekä keräsi Juvalla kansanperinnettä vuosina 1815-1816. Ensimmäisen vuonna luennoi ansiokkaasti juvalainen kulttuurivaikuttaja Esko Niiranen aiheesta. Toisena vuonna saimme uskontotieteen dosentti Risto Pulkkisen paikalle. Kolmantena ja neljäntenä kesänä olemme saaneet kuulla aivan uutta tietoa Gottlundista: kesällä 2016 professori emeritus Timo Leisiö Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitokselta oli uudestaan perehtynyt Gottlundin taltioimiin ja nuotintamiin sävelmiin Kansalliskirjastossa. Kuulimme sävelmiä hyräiltynä. Gottlund on ollu noin 50-100 vuotta edellä aikaansa nuotintamalla kansansävelmiä. Kesällä 2017 suomen kielen professori emerita Lea Laitinen sai yleisön nauramaan kumoamalla kaikki ennakkokäsitykset ja -luulot Gottlundista. Hän on lupautunut kirjoittamaan Juvan kulttuurisivuille Lyhyen oppimäärän Gottlundista ja Savon kielestä.

Kirjasto on antanut myös tiloja viikon tilaisuuksien käyttöön: valtakunnallisen Gottlund-runokilpailun tulokset on kolmena viimeisenä vuonna julkistettu kirjastossa runon ja suven päivänä 6.7. Runokilpailu on ollut Gottlund-viikon olennainen osa koko ajan. Juvan kulttuurisivut on nyt antanut julkaisualustan myös kilpailujen voittajarunoille. Ne löytyvät nyt kaikki sivustolta. Uusi kilpailu on myös päätetty julkistaa sivuston kautta. Gottlund-runokilpailun aiheet nostetaan Gottlundin elämästä.  Teemana on kaksi kertaa ollut Eroottiset runot ja lemmenloitsut, kerran Vaeltajan värssyjä ja tänä vuonna Sisukas ja seksikäs Suomi. Kirjaston runopiiriä on tuettu runokävely-tapahtuman järjestämisessä. Tänä kesänä kävely keräsi 50 osallistujaa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kuinka Gottlund kesytetään -hankkeen tavoitteena oli uusia Juvan kulttuurisivustoa Gottlundin puistikko, joka luotiin 2002. Toinen tavoite oli käytettävyyden lisääminen ja helpottaminen. Kolmantena tavoitteena oli kirjoittajakunnan laajentaminen. Nämä tavoitteet saavutettiin ja ylitettiin. Gottlundin puistikko pyöräytettiin kerta heitolla 2010-luvulle Juvan kulttuurisivustoksi, jonka kirjoittaminen ja ylläpito on kansalaisyhteisön toimintaa ja hallinnointi ja toimittaminen kirjaston toimintaa. Aiheet laajenivat, kirjoittajayhteisö muodostui ja sivusto sai alustan, jossa sen ylläpito on sekä omissa että juvalaisten käsissä.

Jatkotoimenpiteet: 

Sivuston kirjoittajatapaamisia aiotaan jatkaa. Seuraava on 31.8.2017. Kirjoituksia lisätään sivuille jatkuvasti. Hankkeessa työskennellyt työntekijä jatkaa työsuhteessa ja esittelee sivustoa juvalaisille yhdistyksille ja toimijoille.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2015
Lopetuspäivämäärä : 
15/07/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 475
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 275
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 855
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 812
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
18henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
123henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015

 
okm
avi