Kuka saa lorupussiin kurkistaa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapinlahden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Mykkäläntie 2
73100
Kirjaston puhelin : 
040 4883 275
Kirjaston sähköposti : 
lapinlahti.kirjasto@lapinlahti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lapla
Y-tunnus : 
0172127-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Auli Pirinen
Puhelin : 
040 4883 271
Sähköposti : 
auli.pirinen@lapinlahti.fi
Hankkeen tavoite: 

Jalkaudutaan yleisötapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin ja kohdataan niitä nuoria perheitä, jotka eivät käy kirjastossa, samalla kannustetaan vanhempia loruleikkeihin ja yhteisiin lukutuokioihin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

-       Tapahtumien lukumäärä

-       Loruleikki- ja satupajoihin osallistuneiden lukumäärä

-       Saatu palaute

Kuvaus : 

Lapinlahden kunnankirjastossa toteutettiin 2015-2016 Lainaa vain –hanke, jossa järjestettiin loruihin, leikkeihin ja lukemiseen liittyvää toimintaa eri ikäisille lapsille. Hankkeessa saatiin kokemusta siitä, mihin jatkossa kannattaisi keskittyä. Mitä nuoremmista perheistä ja pienemmistä lapsista on kysymys, sitä tärkeämpää on jalkautua erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, myös lastenneuvolaan. Silloin tavoitetaan myös ne lapset ja perheet, jotka eivät vielä käy kirjastossa. 

Tässä hankkeessa keskitytään juuri niihin tapahtumiin, jossa tiedetään liikkuvan paljon lapsiperheitä. Hankkeessa järjestetään loruleikki- ja satupajoja, jotka on tarkoitettu pääasiallisesti alle kouluikäisille, mutta myös alakouluikäisille. Lapsille luetaan satuja, leikitään loruleikkejä, jaetaan loruleikkimateriaalia ja vinkkejä eri elämäntilanteisiin sopivista lastenkirjoista. Edellisen hankkeen aikana tehtyä lastenkirjalistaa päivitetään ja loruleikkimateriaalia täydennetään. Loruleikkipusseja voi lainata kirjastosta. Kirjavinkkejä eri elämäntilanteisiin saa kaikista kunnankirjaston toimipisteistä ja ne löytyvät myös kotisivuilta. Loruleikkipajojen vetäjäksi ja materiaalin tuottamiseen palkataan sanataideohjaaja.

Hankkeen aikataulutus: hankkeessa kirjasto osallistuu Lapinlahden kunnassa järjestettäviin yleisötapahtumiin alkaen keväällä 2017, esimerkiksi keväällä Varpaisjärven Toukotaika-tapahtumaan, kesällä Varpaisjärven maalaismarkkinoille ja syksyllä sekä Lapinlahden Aikataika- että Lapsellisten Lapinlahti –tapahtumiin. Lastenneuvoloihin osallistutaan pitkin vuotta erikseen sovittavan aikataulun mukaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 480
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 050
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 530
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.

 
okm
avi