Kulttuuripolku
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kangasniemen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kappalaisenkuja 2
51200
Kirjaston puhelin : 
040-523 2210
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kanmi
Y-tunnus : 
0164690-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Tulla
Puhelin : 
0400-859 657
Sähköposti : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Kulttuuripolku hankkeen tavoitteena on tuoda Kangasniemellä olevia muistomerkkejä ja niiden taustalla olevia kulttuurivaikuttajia esille tarinallisin keinoin. Faktatiedon lisäksi tarkoituksena on luoda käyttäjälle myös pienimuotoisia kulttuurielämyksiä kuvan, musiikin, teatterin ja lausunnan keinoin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen aikana toteutamme vähintään seitsemän pistettä kulttuuripolulle.
Sivuston kävijämäärä

Kuvaus : 

Kangasniemi on kulttuurikunta ja kulttuuria ja perinteitä arvostavana kuntana haluamme sen säilyttää.
Kangasniemen kirjasto haluaa nostaa kuntamme perinteet ja kulttuurihistorian uudella tavalla esille. Yhteistyössä Kangasniemen kunnan kulttuuritoimen, markkinoinnin ja tietohallinnon kanssa suunnittelemme kulttuuripolun, jonka tarkoituksena on tuoda muistomerkkimme ja merkittävät kulttuurikohteemme esille hyödyntämällä verkkoviestinnän / sosiaalisen median keinoja. Lopputulos tuodaan yleisön sataville mobiilimuodossa esim. QR-koodia hyödyntämällä, kuten Helsingin kaupungin hankkeessa Puhuvat patsaat. Hankkeemme ajatuksena on teema - muistomerkit muistavat.
Hankkeen aikana tehdään kartta, jota seuraamalla voi kierää muistomerkkikierroksen kävellen tai tutkia muistomerkkien historiaa omassa olohuoneessa. Tällä tavoin tuomme esille historiaa, runoa, musiikkia ja muuta merkittävää tietoa menneestä ajasta ja ajankuvasta.
Kirjaston tehtävänä on luoda käsikirjoitus kulttuuripolkuun valittaville kohteille (historia, musiikki, runot, proosatekstit). Tähän työhön palkataan hanketyöntekijä (2 kk). Tekstien lukemisessa ja videoklippien toteuttamisessa teemme yhteistyötä joko paikallisen harrastajateatterin, yläkoulun, lukion tain muun vastaavan toimijan kanssa. Yhteistyökumppanit (tietohallinto) hoitaa hankkeen teknisen toteuttamisen ja markkinoinnin.
Kirjasto nostaa samalla kulttuuridiplomin uudelleen esille uudella raikkaalla tavalla. Perusopetuksen ja lukion oppilaat pääsevät tutustumaan kulttuuripolkuun kävellen tai luokassa verkon välityksellä, jolloin heidän paikallishistoriansa tuntemusta voidaan lisätä uudella tavalla.
Tavoitteenamme on luoda käsikirjoitus vuoden 2016 aikana ja saattaa työ lopulliseen muotoonsa kevään 2017 aikana. Syksyllä 2017 toimiessamme uudessa kirjastorakennuksessa voisimme käynnistää uudenlaisen Kulttuuridiplomin oppilaiden kanssa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kangasniemen kunta / tietohallinto, kulttuuritoimi
Aiemmat hankkeet: 

Beckerin perilliset I
Beckerin perilliset II

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kangasniemen kirjasto toteutti yhteistyössä Kangasniemen kunnan kulttuuritoimen, markkinoinnin ja tietohallinnon kanssa kulttuuripolun, jonka avulla nostamme esille kunnassamme olevia kulttuurikohteita uudella tavalla. Kulttuuripolkuun kokosimme seitsemän eri muistomerkkiä ja niiden taustaa/historiaa avasimme tarinallisin keinoin.
Syksyllä 2016 kartoitimme toimijoita, jotka voisivat olla mukana hankkeessamme. Kangasniemen kunnassa on paljon kulttuurialan osaajia, jotka osallistuivat yhteistyöhön.
Kulttuuripolun tekniseksi toteuttajaksi valikoitui Retkipaikka.fi. Tästä valinnasta ja siihen liittyvästä sopimuksesta vastasi Kangasniemen kunnan tietohallinto.
Kirjaston tehtävänä oli käsikirjoittaa jokaisen kohteen tekstit ja suunnitella ja organisoida kohteiden muu sisältö. Lisäksi kirjasto pyysi luvat ja hyväksytti niin käsikirjoitukset kuin muunkin sisällön asianomistajatahoilla.
Valokuvia saimme käyttöömme useilta eri tahoilta. Trailereista vastasi Harrastajateatteri Ilona ry. Puulajärven valssia ei ole ollut aikaisemmin nauhoitettuna eli se nauhoitettiin Kulttuuripolkua varten ja sen esittää kangasniemeläinen Pentti Rahikainen. Käsikirjoitustyöhön osallistui useita henkilöitä mm. Kangasniemen kotiseutuyhdistyksestä, Harrastajateatteri Ilona ry:stä sekä kulttuuritoimesta.
Otto Mannisen runon Metsän satu räp-version toteutti tätä hanketta varten Onni Tulla. Samoin Otto Mannisen suomennos Maamme-laulusta ja virsi 147 (kangasniemeläisen Otto Laitisen sanoittama) nauhoitettiin Mieskuoron tulkitsemana Kangasniemen kirkossa tätä hanketta varten.
Maaliskuussa 2017 nauhoitettiin käsikirjoitustekstit sekä tehtiin kirkossa tapahtuvat nauhoitukset. Aineisto toimitettiin Retkipaikalle maaliskuun lopussa. Kesäkuun alussa sivustoa oikoluettiin ja sivusto valmistui Kangasniemi –päivään 18.6.2017. Sivuston nimeksi tuli KoeKangasniemi.
Kangasniemen kulttuuripolku on loistava esimerkki yhteistyön voimasta! Lämmin kiitos vielä kaikille yhteistyötahoille – ilman teidän kaikkien panostusta, tämä työ ei olisi toteutunut tässä laajuudessa.

Syksyllä 2017 Kulttuuripolkua markkinoitiin perusopetukselle uudenlaisena mahdollisuutena suorittaa Kulttuuridiplomi.

Kangasniemen kulttuuripolku löytyy osoitteesta www.koekangasniemi.fi. Sivustosta voi ladata älylaitteeseensa myös ilmaisen mobiilisovelluksen. Sovellus opastaa missä reitti kulkee ja ilmoitta kun on saavuttu kohteelle, jolloin sovellus alkaa automaattisesti kertoa kohteesta

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

www.koekangasniemi.fi.

Tivi-verkkojulkaisu uutisoi hankkeestamme 26.6.2017 seuraavasti:
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/uudenlainen-mobiilisovellus-tulee-suom...

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana totutimme seitsemän pistettä kulttuuripolkuun. Saimme lisää näkyvyyttä Kangasniemen kulttuurikohteille, joiden on tarkoitus palvella matkailijoita, perusopetusta ja lukiota sekä ilman muuta kaikkia asiasta kiinnostuneita. Sovellusta on ladattu vuoden 2017 aikana sivustolta yhteensä 2600 kertaa.

Jatkotoimenpiteet: 

Kulttuuripolun työ jatkuu. Tavoitteenamme on, että sivuston olemassa olevia kohteita päivitetään, mutta Kulttuuripolun varteen tulee myös uusia kohteita. Vuoden 2018 tavoitteena on saada reitille Kuolevan sotilaan –patsas, Sankarivainajien uusi muistomerkki ja Otto Mannisen syntymäkodin muistomerkki.

Lisätietoa: 

Muualta saatu avustus tarkoittaa Kangasniemen kunnan tietohallinnon hankkeessa. Summa sisältää konseptisuunnittelun, mobiilisovelluksen, verkkosivuston teknisen tuotannon yms.

Yhteistyökumppaneiden rahoitusosuus sisältää työpanoksen, mitä he ovat hankkeeseen tehneet. Nämä tunnit ovat sisältävät kokouksiin tai osallistumisen ja sisältöjen tuottamisen kirjaston henkilöstön kanssa yhteistyössä. Heidän ns. taustatyö ja hankkeen suunnittelu ei sisälly näihin työtunteihin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 230
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 230
Muualta saatu avustus: 
€13 200
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€2 058

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
23henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi