Kuulijalle iloa - sosiaalisen lukemisen vanha muoto käyttöön
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ranuan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 7
97700
Kirjaston puhelin : 
0400-949319
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ranua.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ranua
Y-tunnus : 
0191974-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Vesa Sarajärvi
Puhelin : 
040-8670220
Sähköposti : 
vesa.sarajarvi@ranua.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kohtauttaa kuulijat ja lukijat sekä tehdä ääneenlukemisesta jatkuva käytäntö Ranuan kunnan palvelutalojen asukkaille ja kunnan ikäihmisille huomioiden lukemistilanteen sosiaalinen aspekti.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittareita:

- kuinka monta ikäihmistä haluaa / tarvitsee ihmisen lukemaan itselleen

- Kuinka monta lukijaa löydetään / saadaan värvättyä

- Löytyykö sekä lukijalle että kuulijalle yhteisiä aikoja

Kuvaus : 

Hankkeessa kartoitetaan kunnan palvelutalojen asukkaiden ja kaikkien ikäihmisten halukkuutta ja tarvetta saada joku ihminen lukemaan heille ääneen kirjoja ja lehtiä. Tavoitteena on löytää ikäihmiset, joille lukeminen tuottaa vaikeuksia, mutta lukemisen kuunteleminen tuottaisi heille iloa. Toinen tavoite on tavoittaa ihmisiä, joilla olisi aikaa ja mahdollisuus käydä sovittuina aikoina lukemassa jollekin ihmiselle tai mahdollisesti ryhmälle. Lukemistapahtuma voi olla samalla molemmille osapuolille sosiaalinen tapahtuma, joka tuo virikkeitä ja elämäniloa ikäihmisen päivään. Perinteinen ääneen lukeminen ja toisen ihmisen läsnäolo on vanhoille ihmisille erityisen tärkeää ja tutumpaa kuin nykyiset sähköiset mediat.

Hankkeeseen palkataan kirjastoon työntekijä kolmeksi kuukaudeksi. Työntekijä kartoittaa kokonaistilanteen ja luo kontaktit palvelutaloihin sekä etsii aktiivisesti ikäihmisiä, joille olisi iloa ja hyötyä lukijasta. Lisäksi työntekijä etsii ihmisiä, jotka voisivat toimia lukijoina. Lukijoiksi etsitään vapaaehtoisia ihmisiä ja heille ei luvata rahallisia palkkioita. Samalla hanketyöntekijä koordinoi hanketta kokonaisuutena ja kohtauttaa kuulijat ja lukijat. Työ sisältää huomattavassa määrin lehti- ym. ilmoittelua, mainosten tekemistä ja yhteydenpitoa eri kanavien kautta ja useiden yhteistyötahojen kanssa. Hanketyöntekijän työpiste on kirjastossa ja kirjasto on koko ajan hanketyöntekijän tukena. Tarvittavat työvälineet, ohjelmistot ja toimistotarvikkeet tarjoaa kirjasto

Hankkeen päätyttyä toiminta jää elämään ja kirjasto koordinoi jatkoa, avustaa lukijoita kirjallisuuden valinnassa ja kohtauttaa uusia lukijoita ja kuulijoita. Hanketyöntekijä on tehnyt perustyön ja saanut toiminnan alkuun sekä tehnyt toimintaa tunnetuksi kunnassa. Hän on myös luonut yhteistyöverkoston, jota kirjasto jatkossa hyödyntää.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ranuan kunnan vanhuspalvelut, Marjaniemen vanhainkoti, Rantakoti
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Ranuan kunnan vanhuspalvelut. Rantatie 12 A 97700 Ranua. marketta.uimaniemi-honkanen@ranua.fi 

Marjaniemen vanhainkoti. Kirkkotie 45 97700 Ranua. marja.kuha@ranua.fi 

Rantakoti. Rantatie 12 A 97700 Ranua. tuija.luukkonen@ranua.fi 

Aiemmat hankkeet: 

Vastaavan tyyppinen hanke on ollut Helmet-kirjastoilla:

http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Viikin_kirjasto/Juttuja...(71399) 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 950
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 225
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 175
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 950

Hanke on kirjastopoliittisten linjausten mukainen.

 
okm
avi