Löydä lukemisen ilo
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keravan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasikivenkatu 12
04200
Kirjaston puhelin : 
0403182580
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kerava.fi
ISIL-tunnus : 
FI KERVA
Y-tunnus : 
0127485-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Salo
Puhelin : 
0403184987
Sähköposti : 
merja.salo@kerava.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukutaito on opiskelun, oppimisen ja yhteiskuntaan integroitumisen perusta.
Hankkeen taustalla on nyky-yhteiskunnassa tunnistettu ilmiö, että ihmisen saattaa olla vaikea saada otetta lukemiseen, vaikka haluaisi. Tavoitteena on kannustaa aikuisia, nuoria ja perheitä kirjallisuuden pariin. Ihmiset ovat voineet erilaisten elämäntilanteiden myötä menettää kosketuksen lukemiseen. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi kiireinen työelämä, lapsiperheen arki, mutta myös keskittymiskyvyn puute. Lukuharrastus on kulttuurisesti periytyvää, joten vanhempien lukuharrastus on keskeistä lasten lukuharrastuksen kannalta. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös lapset. Maahanmuuttajilla on omat haasteensa lukuharrastuksen ylläpitämisessä vieraassa kieliympäristössä.

Kirjaston runsaista kokoelmista voi olla hankalaa löytää mieleistään luettavaa. Kirjasto voisi tarjota keinoja keskittyä pienin askelin lukemiseen ja löytää lukemisen ilo. Hankkeessa tuodaan esiin myös lukemisen hyvinvointivaikutuksia. hankkeen avulla pyritään tavoittamaan myös kirjaston ei-käyttäjiä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujamäärä
Asiakaskysely osallistujille
Uusien asiakkaiden määrä

Kuvaus : 

Teemaan liittyy keskeisesti lukuesteiden kartoitus, lukuharrastuksen aloittaminen ja sopivan kirjallisuuden löytyminen harrastuksen edetessä.

Hankkeessa kirjasto voi tarjota aikuisten lukuvinkkausta niin kirjastotiloissa kuin jalkautumalla erilaisiin tapahtumiin tai järjestöjen tilaisuuksiin. Kirjaston kokoelmia voi avata niin taide-elämysten kuin perinteisen lukuvinkkauksen keinoin. Hankkeessa projektityöntekijä antaisi myös yksilöllistä neuvontaa lukemisen ilon löytymiseksi. Neuvontaa kohdennetaan myös perheille vanhempien ja lasten yhteisten lukuhetkien edistämiseksi. Lukuharrastuksen kadottaneita kannustetaan lukemisen pariin. Maahanmuuttajat huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

Lukemisen ilon löytämiseksi voidaan järjestää myös työpajoja, kursseja ja kirjailijatapaamisia. Kursseilla voidaan harjoitella rauhoittumista ja hiljentymistä ennen lukuhetken alkua. Kaikille avoimiin kirjallisuusjoogahetkiin kirjasto voi tarjota rauhallisen ja miellyttävän tilan. Tähän voidaan myös liittää luento/luentosarja lukemisen hyvää tekevistä vaikutuksista ihmisen mieleen. Lukemisen hyvinvointivaikutukset olisivat projektin tiedotuksen keskiössä.

Projektissa tuotettaisiin esite, joka ohjaisi lapsia, nuoria ja aikuisia innostavasti lukemisen pariin. Informaatio olisi muiden kirjastojen hyödynnettävissä. Kirjaston avoimia asiakastiloja käytettäisiin kirjavinkkaukseen. Projektiin liittyisi kirjaston kokoelmien syventävä esittely aikuiskäyttäjille. Esimerkiksi kirjaston monipuolinen ja laadukas sarjakuvakokoelma voi joillekin olla helppo tapa aloittaa lukuharrastus, joka on jäänyt muiden harrastusten ja työn takia sivuun. Tietokirjakokoelma sijaitsee kirjaston toisessa kerroksessa ja siksi se helposti jää monilta asiakkailta huomaamatta. Tietokirjallisuus käsitteenä voi olla myös epäselvä. Kokoelmaa voisi esitellä aihealueittain ja valita joukosta monipuolisesti luettavaa.

Projektityöntekijä palkattaisiin kahdeksaksi kuukaudeksi. Haettavan avustuksen kustannukset muodostuvat projektityöntekijän 6 kuukauden palkasta 15 000 e (6 x 2500 e) sekä projektiin liittyvien pajojen ja muiden tilaisuuksien kustannuksista 3000 e (6 tilaisuutta/pajaa x 500 e). Kirjaston omarahoitus koostuisi työntekijän kahden kuukauden palkkakustannuksista (2 x 2500 e, yht. 5000 e).

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€23 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi