Lapin yhteinen kirjasto
År 2011 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Jorma Eton tie 6
96100
Bibliotekets telefonnummer : 
040-591 8923
Bibliotekets e-postadress : 
leena.kinnunen@rovaniemi.fi
Ansvarsperson : 
Leena Kinnunen
Telefonnummer : 
040-591 8923
E-post : 
leena.kinnunen@rovaniemi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa tehdään nykytilanteen kartoitus (alueella on käytössä PallasPro- ja Origo-kirjastojärjestelmät), sekä laaditaan kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittely hankkeen viimeisessä vaiheessa mahdollisesti toteutettavaa kirjastojärjestelmän kilpailutusta varten.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kartoitus ja selvitys

Projektbeskrivning : 

Lapin kirjasto on viidentoista yleisen kirjaston sekä museo- että koulukirjastojen muodostama kimppa. Kimppaan kuulumattomien Lapin kuntien kirjastojen kanssa on neuvoteltu myös näiden liittymisestä kimppaan uuden kirjastojärjestelmän hankinnan myötä, mikä ajoittuu vuodelle 2013. Hankkeessa tullaan selvittämään yhteistyömahdollisuuksia myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Hankkeessa tehdään nykytilanteen kartoitus (alueella on käytössä PallasPro- ja Origo-kirjastojärjestelmät), sekä laaditaan kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittely hankkeen viimeisessä vaiheessa mahdollisesti toteutettavaa kirjastojärjestelmän kilpailutusta varten.

Keskeinen osa hanketta on selvitys Pohjoismaissa käytössä olevista kaupallisista kirjastojärjestelmistä, niiden soveltuvuudesta Lapin kimpalle. 

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Ohjausryhmään kuuluvat: Hilkka Heikkinen, kirjastotoimenjohtaja Kemin kaupunginkirjasto. Virpi Stenberg, tietohallintokoordinaattori, Rovaniemen kaupunki. Eija-Liisa Kasesniemi, kirjasto-kulttuurijohtaja Posion kunnankirjasto. Isa Kotilaine, vs. kirjastotoimenjohtaja Tornion kaupunginkirjasto. Ritva Nurminoro, kirjastotoimenjohtaja Rovaniemen kaupunginkirjasto, Kyösti Satokangas, kirjastotoimenjohtaja Kolarin kunnankirjasto. Vesa Sarajärvi, kirjastotoimenjohtaja Ranuan kunnankirjasto, Marja Widenius, kulttuurijohtaja Rovaniemen kaupunki, Tiina Heinänen, kirjastotoimenjohtaja Sompion kirjasto ohjausryhmän varajäsen.

Tidigare projekt: 

Kirjastojärjestelmähanke liittyy läheisesti Rovaniemen kaupunginkirjaston vetämään verkkopalveluhankkeeseen, jonka tavoitteena on kartoittaa tulevan verkkoliittymän sisältöjä sekä kouluttaa henkilökuntaa verkkoliittymän sisällöntuotantoon.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Projektissa tuotettiin alkuperäisen suunnitelman mukaiset selvitykset nykyisin Lapin yleisissä kirjastoissa käytössä olevista järjestelmistä ja kirjastojärjestelmien ylläpitoon käytetyistä resursseista. Kolmesta mahdollisesta järjestelmästä järjestettiin esittelytilaisuudet ja järjestelmien ominaisuuksista koottiin yhteenveto sekä vertailutaulukko. Projektissa kartoitettiin yhteistyömahdollisuudet Etelä-Lapin yleisten kirjastojen kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös UKJ-hankkeen, Joensuun Avoin kirjasto 2013 -sekä Oulun Avoimesti yhdessä -projektin kanssa. Kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittely saatiin luonnosvaiheeseen, ja se kattaa kirjastojen nykyiset prosessit. 

Projektissa pystyttiin lisäämään Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnan tietämystä kirjastojärjestelmien markkinoista sekä järjestelmien kehityksen tilanteesta. Projektin kohderyhmänä oli koko Lapin yleisten kirjastojen henkilökunta, ja projektin voidaan katsoa tavoittaneen henkilökuntaa laajasti esimerkiksi projektityöntekijän vierailuilla kirjastoissa sekä kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittelytyössä, johon kutsuttiin kaikki henkilöt tehtävästä riippumatta.  Maakunnallisesti ajatellen projekti lisäsi kirjastojen yhteishenkeä ja vahvisti yhteistä tavoitetta laajentua koko Lapin maakunnan kattavaksi yleisten kirjastojen kimpaksi. 

Fortsatta åtgärder: 

Projektille on haettu jatkohanketta Meidän yhteinen kirjasto vuosille 2014-2015. Jatkohankkeen tavoite on vahvistaa kirjastojen ja henkilökunnan välistä yhteistyötä esimerkiksi kevyiden kyläilyjen kautta. Lisäksi tavoite on valmistautua tulevaan kirjastojärjestelmänvaihtoon mm. käymällä läpi eri kirjastojen prosessit sekä pyrkimällä yhtenäistämään kirjastojen käytäntöjä. 

Projektin ohjausryhmä on jatkanut työryhmänä vuoden 2014 alusta. Työryhmän tehtävä on valmistella kirjastojärjestelmän kilpailutus vuoden 2014 aikana. Työryhmä tulee tutustumaan mahdollisiin järjestelmiin niitä käyttävissä kirjastoissa, ja mahdollisesti järjestetään järjestelmien esittelyt esim. Rovaniemellä. 

Ytterligare information: 

Hanketta esiteltiin myös seuraavissa tilaisuuksissa: Luosto 1.-2.2.2012, Muutoksen tuulet voimavaraksi-seminaari, Tampere Kirjastojärjestelmätuuletusta 17.2.2012, Oulun maakuntakirjastopäivät 13.3.2012, Rovaniemi kirjaston henkilökuntakokous 19.11.2012, ELY-kiertue: Turku 19.9.2012, Pori 20.9.2012, Seinäjoki 27.9.2012, Mikkeli 2.10.2012, Jyväskylä 3.10.2012, Rovaniemi 10.10.2012, Oulu 11.10.2012. 

Projektet börjar : 
01/05/2011
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€108 000
Egen finansiering: 
€62 000
Budget sammanlagt: 
€170 000

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€129 642
Egen finansiering: 
€19 833
Extern finansiering: 
€1 139
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
41henkilö/person
Antalet evenemang: 
12kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
121henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€108 000