Liedon koulukirjastojen kehittämishanke
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Liedon Ilmaristen koulukirjasto 2016, kuva: Liinu Leiwo
Liedon kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 13
21420
Kirjaston puhelin : 
02 48733401
Kirjaston sähköposti : 
library@lieto.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lieto
Y-tunnus : 
0134698-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Liinaleena Leiwo
Puhelin : 
050 3599824
Sähköposti : 
liinaleena.leiwo@lieto.fi
Hankkeen tavoite: 

Koulukirjastojen tilat ja kokoelmat on nostettava oppimista, koulun käytäntöjä ja uutta opetussuunnitelmaa selkeästi tukeviksi sekä uudistuvaa kirjastolakia vastaaviksi toiminnallisiksi koulukirjastoiksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä kirjastossa, kävijämäärä ja lainausluvut kasvavat. Kirjaston kokoelman ajantasaistaminen näkyy kokoelman kiertävyydessä. Kirjastohenkilökunnan vierailut koululuokissa lisääntyvät tai alkavat. Koulujen tasa-arvoistuminen palvelujen suhteen. Lieto profiloituu vahvemmin koulukirjastokunnaksi ja kouluttaa ja jakaa tietoa muille kirjastoille kokemuksistaan. Erilaisten ja -kokoisten kirjastojen palvelumallit kirjataan näkyville.

Kuvaus : 

Liedon kunnassa on poikkeuksellisen laaja kunnankirjaston ylläpitämä koulukirjastoverkko. Kaikilla ala- ja yläkouluilla on oma kirjasto ja kokoelma. Kokoelmat eivät ole ajan tasalla. Liedon kunnankirjasto haluaa panostaa koulukirjastojen ajantasaistamiseen ja elävöittämiseen: koulukirjastot halutaan nostaa tämän päivän tasolle kokoelman lisäksi myös toiminnassa. Tilat ja kokoelmat, on nostettava oppimista, koulun käytäntöjä ja uutta opetussuunnitelmaa selkeästi tukeviksi sekä uudistuvaa kirjastolakia vastaaviksi toiminnallisiksi koulukirjastoiksi.

Tavoitteet
Uusi kirjastolaki korostaa kirjastoja tilana. Kirjaston tehtävä on ”tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan”. Tässä koulut eivät ole tasa-arvoisessa asemassa Liedossa. Koulukirjastolla on oltava tarkoituksenmukaiset tilat, välineistö sekä osaava henkilöstö - mutta myös koulun toimintaa tukeva asenne ja toimintakulttuuri. Oppilailla on koulukirjastossa lupa rentoutua ja viihtyä; tehokkaan oppimisen edellytys on henkinen hyvinvointi. Koulukirjastonhoitajan työnkuvaa tullaan tietoisesti kehittämään kohti Teacher Librarian -ammattia. Teacher Librarian toimii oppimisen hyväksi opettajan työparina, huolehtii kokoelman sopivuudesta kyseisen koulun ja sen opetussuunnitelman tarpeisiin ja huolehtii siitä, että kokoelma tulee tehokkaaseen käyttöön. Oppilaiden osallistaminen omaan oppimiseensa on koulukirjaston toiminnan tavoite: ajantasaistettu koulukirjasto tarjoaa mahdollisuuden opiskella itsenäisesti, olla innovatiivinen ja aktiivinen oppija sekä nauttia uteliaisuudesta ja tiedonhausta

Koulukirjastoverkon kehittäminen vaatii:
1. Koulutettua ja asiaan perehtynyttä pedagogisesti suuntautunutta henkilöstöä riittävällä aikapanoksella. Henkilöstön on oltava valmis olemaan mukana opetuksessa kirjastotilan ulkopuolella oppintunneillakin.
2. Ajantasaista välineistöä. ”Share New Media” -on yksi koulukirjaston teesi, jonka toteutuminen on edellytys sille, että koulukirjastot elävöityvät oppimisen, viihtymisen ja aktiivisen uteliaisuuden keskuksiksi koulussa. Mahdollisuuksien mukaan e-kirjat käyttöön kouluilla.
3. Yhteyttä ulkomaailmaan . Koulukirjaston on kehitettävä yhteistyötä opettajakunnan ja oppilaiden sekä huoltajien kanssa, jalkauduttava vanhempaintapahtumiin ja oltava aktiivisesti mukana OPS2016 esiin nostamissa projekteissa. Liedon kunnan koulukirjastot haluavat aloittaa yhteistyön Turun Ammattikorkeakoulun kirjastoalan opiskelijoiden kanssa. Koulukirjastojen yhteys nuoriin ulotetaan hankkeen myötä sosiaaliseen mediaan: Snapchat-kirjavinkit ja tapahtumavinkit sekä avuntarjoukset.
4. Viihtyvyyden parantamista: ulkonäkö ja toimivuus sekä yhteys taiteisiin ja kulttuuriin.

Liedon oppilaitoskirjastojen koulukirjastovirkailija, jonka sijoituspaikka on nyt Ilmaristen koulukirjasto, käyttää seuraavan lukuvuoden työajasta 40% muiden kuin Ilmaristen koulukirjastojen elävöittämiseen, opettajien ja huoltajien sekä oppilaiden tapaamiseen, henkilökunnan kouluttamiseen ja kokoelmanhoitoon sekä uuden Taatilan koulukirjaston perustamiseen ja käyttöönottoon.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Liedon kirjaston koulukirjastotiimi.

Aiemmat hankkeet: 

Lukudiplomi ja kirjastonapparihanke.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
01/08/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio:http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio

 
okm
avi