Liljendalin lähikirjastosta osittain omatoimikirjasto
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Loviisan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kuningattarenkatu 24
07900
Kirjaston puhelin : 
019 555 330
Kirjaston sähköposti : 
kirjastot@loviisa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lovisa
Y-tunnus : 
0203263-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Danielle Backström
Puhelin : 
040 778 6385
Sähköposti : 
danielle.backstrom@loviisa.fi
Hankkeen tavoite: 

Liljendalin lähikirjastoa muutetaan osittain omatoimikirjastoksi niin että asiakaat saavat enemmän aukioloaikoja (18 tuntia viikossa auki).

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lainojen määrä

Kävijöiden määrä

Kuvaus : 

Tausta: Loviisassa on tällä hetkellä pääkirjaston lisäksi neljä lähikirjastoa ja kirjastoauto. 1.1.2015 alkaen joko yksi lähikirjasto suljetaan, tai kaksi lähikirjastoa muutetaan lainausasemiksi supistetuin aukioloajoin. Valtuusto päättää asiasta marraskuussa. Yksi lähikirjasto on jo lakkautettu vuotta aikaisemmin. Jotta synkkä kehitys saataisiin edes osittain käännettyä positiivisempaan suuntaan, anotaan nyt rahaa yhden kirjaston, tarkemmin Liljendalin lähikirjaston, aseman ja palvelun parantamiseksi automaation turvin. Ajatuksena on muuttaa kirjasto osittain omatoimikirjastoksi, ja pidentää näin lainausaikoja ja parantaa palvelua. Täysin itsepalvelukirjastoksi emme kuitenkaan ole lähikirjastoa muuttamassa, vaan kirjastonhoitaja palvelisi ja avustaisi asiakkaita edelleen erikseen sovittuina ajankohtina (sekä aamu- että iltapäivisin, jotta niin koululaiset kuin työssäkäyvätkin saisivat asianmukaista opastusta). Liljendalin lähikirjasto valikoitui Loviisan "omatoimikirjastopilotiksi" muutamasta syystä: 1) Nykyisellään kirjasto on auki ainoastaan 3 tuntia neljänä arkipäivänä viikossa ja 6 tuntia yhtenä päivänä viikossa. Aukioloaikojen laajentamista on toivottu, ja niiden laajentaminen olisikin aiheellista, mutta mahdotonta nykytilanteessa. 2) Kirjastossa työskentelee ainoastaan yksi henkilö, eli kirjasto on hyvin haavoittuvainen esim. sairauspoissaolojen suhteen. Mikäli omatoimikirjasto toteutuisi, riittäisi kirjastonhoitajan työaika paremmin muuhun kirjastotyöhön, etenkin lasten- ja nuorten kirjastotyön osuutta on tarkoitus lisätä. 3) Tila on alun perin rakennettu juuri kirjastoksi, se on suorakaiteen muotoinen ja helposti valvottavissa. 4) Etäisyys lähimpään kirjastoon on pitkähkö, 20 kilometriä. Toimintasuunnitelma ja tarvittavat hankinnat: Liljendalin kirjastopalvelujen turvaamiseksi ja aukioloaikojen pidentämiseksi Liljendalin lähikirjasto muutetaan osittain omatoimikirjastoksi. Kirjastoon hankitaan: - lainaus- ja palautusautomaatit näyttöineen, ohjelmineen, kuittikirjoittimineen ja pöytineen - valvontakameroita tarvittava määrä (arvio 6 kpl) - RFID –portti pääoveen (ainoa ovi, jonka kautta asiakkaat kulkevat), RFID -tunnisteet kirjastoaineistoon - lukolliset palautuslaatikot ja lukollinen väliovi erottamaan henkilökunnan tilat kirjastotilasta - ulko-oven lukitusjärjestelmä sähköistetään ja varustetaan tarvittavalla kulunvalvontatekniikalla, jotta asiakkaat pääsevät sisälle kirjastokortilla ja pin-koodilla - valaistus automatisoidaan (- äänitekniikkaa (kuulutukset) emme pidä välttämättömänä) Varsinaisten laitahankintojen lisäksi kirjastossa täytyy tehdä sähkötöitä ja asennuksia kaapelointeineen uusia laitteita varten. Aikataulu: Mikäli hankehakemukseen tulee myönteinen päätös, tarvittavat laitteet ja ohjelmat kilpailutetaan vuoden 2015 aikana ja tarkka suunnitelma kustannusarvioineen tehdään. Vuodelle 2016 varataan omatoimikirjaston kustannuksille kunnan investointibudjettiin tarvittavat määrärahat (alustava määrärahavaraus on jo olemassa). Omatoimikirjasto rakennetaan toimintavalmiiksi vuoden 2016 aikana. Suuntaa-antava kustannusarvio Olemme saaneet kokonaiskustannusarvion, joka pitää sisällään yllämainitut hankinnat ja työt. Ostopalveluna hankittuna hinta on yhteensä noin 55 000 €. Osa töistä voidaan ehkä toteuttaa kunnan toimesta.

Aiemmat hankkeet: 

Vastaavia hankkeita on toteutettu onnistuneesti eri puolilla Suomea. Usealle hankkeelle on myönnetty valtionavustusta, ja moni hakee avustusta tänä vuonna.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Toimintasuunnitelma ja tarvittavat hankinnat: Liljendalin kirjastopalvelujen turvaamiseksi ja aukioloaikojen pidentämiseksi Liljendalin lähikirjasto muutetiin osittain omatoimikirjastoksi. Kirjastoon hankitiin: - lainaus- ja palautusautomaatit näyttöineen, ohjelmineen, kuittikirjoittimineen ja pöytineen - valvontakameroita -  lukolliset palautuslaatikot ja lukollinen väliovi erottamaan henkilökunnan tilat kirjastotilasta - ulko-oven lukitusjärjestelmä sähköistetiin ja varustetiin tarvittavalla kulunvalvontatekniikalla, jotta asiakkaat pääsevät sisälle kirjastokortilla ja pin-koodilla - valaistus automatisoitiin - äänitekniikkaa (kuulutukset). Varsinaisten laitahankintojen lisäksi kirjastossa tehtiin sähkötöitä ja asennuksia kaapelointeineen uusia laitteita varten. Aikataulu: tarvittavat laitteet ja ohjelmat kilpailutetiin vuoden 2016 keväällä ja tarkka suunnitelma kustannusarvioineen tehtiin. Omatoimikirjasto rakennetiin toimintavalmiiksi vuoden 2016 kesän aikana. Osa töistä toteutettiin kunnan toimesta. Projekti myöhäystyi joten investointibudjetti siirettiin vuodelle 2017. Avajaiset pidettiin 24.4.2017.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Syksyllä 2015 aloitimme varsinaisen prosessin päättämällä, mitä kaikkea todella tarvittiin projektin toteuttamiseen. Keväällä 2016 teimme kilpailuttamisen ja kesän aikana tehtiin tarvittavat rakenteelliset muutokset (seinät, ovet, valvontakamerat). Valitettavasti hanke ei valmistunut suunnitellusti 2016 syksynä, johtuen vaihtelevista syistä. Mutta pidettiin 24.4.2017 avajaiset Liljendalin lähikirjastossa.

Jatkotoimenpiteet: 

Yritämme vielä selvitä milloin olisi parasta että henkilökunta on paikan päällä, aloitimme toiminta niin että henkilökunta on nyt paikalla silloin kun kirjasto oli auki ennen, mutta voi olla että näille ajoille tulee muutoksia sillä henkilökunta pitää myös olla töissä Pernajan lähikirjastossa.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2015
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€55 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€36 745
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 745
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
1henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
15henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000
 
okm
avi