Lisää näkyvyyttä, kiitos!
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Papinkatu 20
06100
Kirjaston puhelin : 
(019) 520 2417
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Kaisa Tolonen
Puhelin : 
(019) 520 2421
Sähköposti : 
kaisa.tolonen@porvoo.fi
Kuvaus : 

”Ai, teillä on asiakastiloja toisessakin kerroksessa. Kymmenen vuotta olen kirjaston palveluja käyttänyt, ja vasta nyt tämän huomasin.” kertoi eräskin kirjastomme 2. kerroksen musiikkiosastolle saapunut asiakas. Musiikkiosaston tilat ovat hyvät ja se sijaitsee hienolla paikalla, mutta valitettavasti asiakkaiden huomaamattomissa. Kirjastoon tullessa asiakkaan silmien eteen avautuu näkymä 1. kerroksen palvelupisteen ja lainattavan aineiston lisäksi 2. kerroksen henkilökunnan työtiloista asiakastilojen jäädessä korkealle selän taakse. Osastolle tuovat raput sijaitsevat nekin syrjässä, kuten myös rappujen luona sijaitseva kiinteä opastetaulu.

Pyydämme osaston ja sen toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi vetoapua valtakunnallisesti tunnetuilta muusikoilta. Järjestämme osastolla muusikkovierailuja, joiden toivomme tuovan paikalle myös heitä, jotka eivät ole osastolla ennen käyneet tai ovat kenties unohtaneet sen olemassaolon. Tavoitteemme on saada uusia, aktiivisesti osaston monipuolisia palveluja käyttäviä asiakkaita ja saada jo osaston asiakkaina olevat käyttämään palveluja jatkossakin.

Haluamme tukea ja kehittää perinteisiä ja laadukkaita musiikkipalveluja tekemällä musiikkitapahtumista pysyvän osan osaston toimintaa. Hankkeen yhteydessä testaamme osastolla yhdessä asiakkaiden kanssa uuden tapahtumapaikan erilaisia tila- ja toimintaratkaisuja. Asiakkaat saavat mm. antaa tapahtumapaikalle nimen järjestämämme nimikilpailun kautta.

Toisen kerroksen palvelujen tavoitettavuuden parantamiseksi suunnittelemme selkeän, näyttävän ja siirrettävän opastetaulun 1. kerrokseen. Opastetaulun suunnittelusta vastaa kirjastomme graafikko.

Haettava avustus sisältää muusikoiden sekä haastattelijoiden palkkiot sivukuluineen. Kirjasto vastaa opastetaulun suunnittelusta ja teettämisestä, vierailujen toteutuksesta ja mainonnasta sekä hallinnoinnista.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 850
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 850
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000
 
okm
avi