Loikka
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lieksan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 68, Urheilukatu 4
81700
Kirjaston puhelin : 
0401044125
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lieksa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Liksa
Y-tunnus : 
0169321-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Lea Tserni-Puittinen
Puhelin : 
0401044130
Sähköposti : 
lea.tsernipuittinen@lieksa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tarjota asiakkaille sähköisten palveluiden opastusta, saada kirjaston tilat ja laitteet monipuoliseen käyttöön ja parantaa kirjaston henkilökunnan mahdollisuuksia ja kykyä opastaa asiakkaita sähköisiin palveluihin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Määrälliset: opastusten määrä ja osallistujat
Laadulliset: saatu palaute ohjeiden käyttökelpoisuudesta ja oppimisesta

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on
antaa asiakkaille sähköisten palveluiden opastusta, erityisryhmänä ikääntyvät asiakkaat
saada tilat ja laitteet monipuoliseen käyttöön
luoda yhteiset pelisäännöt kirjaston antamalle opastukselle
parantaa kirjaston henkilökunnan mahdollisuuksia ja kykyä opastaa asiakkaita sähköisiin palveluihin
Loikka - sähköisten palvelujen opastus -hanke toteutetaan niin, että kirjastoon palkataan työntekijä, joka selvittää palvelutarpeen, kouluttaa asiakkaita ja henkilökuntaa.
Hanke
- järjestää kirjastossa tai muissa opetustiloissa ryhmä- tai yksityisopastusta
- kutsuu kirjastoon järjestämiin yleisötilaisuuksiin paikalle eri alojen sähköisten palveluiden opastajia mm. pankkipalveluista, terveyspalveluista, Kelan ja verohallinnon asiointipalveluista, Lieksan kaupungin sivustojen käytöstä
- lisää kirjastopalveluiden opastuksia aikuisväestölle
- järjestää e-aineistojen opastusta
- järjestää Celia-aineistojen käytön opastusta
- tuottaa jaettavan/sähköisen oppaan, joka opastaa lyhyesti tiedonhakuun sekä sähköisten palveluiden käyttöön.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Työntekijä 3.9.-31.9. 2 pv /vkossa.
Tapahtumat:
4.5.2017 Digimpi Pohjois-Karjala
Opastusta sähköisiin palveluihin, tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttöön.
Ilman ajanvarausta. 27.9. 2017 klo 10-16,i 3.10. klo 10-16, 10.10. klo 10-16

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Asiakaskysely opastusten tarpeista 1.5.-31.7.2017: kerätään tietoa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi