Loistava kokoelma - apuja aineistojen ahmintaan
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuva: Sami Varjo
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235
65100
Kirjaston puhelin : 
06-3253521
Kirjaston sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
06-3253521
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on avata kirjaston monipuolista aineistoa suurelle yleisölle ja houkutella uusia aikuisasiakkaita kirjaston käyttäjiksi.     

Hanke kuuluu teemaan ”Lukemista ja lukutaitoja edistävä kirjasto”.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aineiston lainamäärän kehitys

Järjestettyjen tilaisuuksien määrä

Järjestettyjen tilaisuuksien kävijämäärä

Tehtyjen videoiden määrä ja katselukerrat

Asiakkailta saatujen aineistosuositusten määrä

Kuvaus : 

Kuvaus

Hankkeessa pyritään elävöittämään kirjaston aineistotarjontaa ja lisäämään sen kiinnostavuutta. Aineistojen esittely toistensa avulla ei ole uusi keksintö, mutta voi kiinnostaa monia uusia ja kokeneitakin kirjaston käyttäjiä. Seuraavien toimenpiteiden avulla nähdään, mikä saa asiakkaat ja aineistot parhaiten liikkeelle.

Asiakkaiden kirjat, musiikki, elokuvat, pelit. Asiakkaat osallistetaan tehokkaammin aineistojen suositteluun. Tällä hetkellä asiakkaat voivat arvioida aineistoa kirjaston verkkosivulla, mutta tarjotaan lisäksi mahdollisuutta suositella palauttamaansa aineistoa anonyymisti sujauttamalla lyhyen suosituksen  palauttamansa aineiston väliin. Suositukset voidaan siirtää kirjaston some-kanaville ja voidaan ripustaa esimerkiksi pyykkipojilla näkyville myös kirjastotiloissa. Suositelluista aineistoista tehdään fyysisiä näyttelyitä. 

Elokuvalliset kirjat. Kirjoihin kytkeytyviä elokuvia on paljon, ja kirjastoissa on syksyn aikana viritelty elokuvakerhotoimintaa. Toteutusta on viivyttänyt puutteellinen laitteisto.

Esiintyvät kirjat. Aineistoa avataan esimerkiksi improvisaatioteatterin keinoin. Alustavasti on hahmoteltu kotiseutukokoelman esittelyä harrastajateatteriryhmien avulla.

E-kirjat ja -lehdet. Asiakkaat tarvitsevat edelleen opastusta kirjastojen e-aineistojen käytössä. Opastuksiin lisätään vinkkauksellisia elementtejä.  

Esteettömät kirjat. Selkokielisen, isotekstisen ja äänikirjojen suosittelu esimerkiksi osana Celianetin käyttöä. Hankitaan ineiston löytämistä ja lukemista helpottava "suurennuslasi" asiakkaiden käyttöön. Lisäksi järjestetään esittelykierroksia erityisryhmille.

Hyllyttämättömät aineistot Annetaan palautetun aineiston olla palautuskärryssä muutaman päivän ajan ja asiakkaille mahdollisuus tarttua niihin aineistoihin, joita muutkin ovat lainanneet. Tätä on tehty muutamissa lähikirjastoissa jo kirjojen kanssa, otetaan elokuvat, musiikki ym. mukaan? 

Kirjailija-, asiantuntija- ja artistivieraat. Kirjastossa toimii useita lukupiirejä, joiden toimintaa tuetaan kirjailijavierailuilla. Vierailut ovat aina suosittuja tapahtumia pienissä ja isoissa kirjastoissa. Esiintyjien suostumuksen mukaisesti tilaisuudet voidaan videoida ja joitakin niistä välittää esimerkiksi maakuntakirjastoalueen kirjastoihin. 

Maahanmuuttajien kirjat. Maahanmuuttajien on usein hankalaa aloittaa kirjaston käyttö ja löytää kirjastosta aineistoa. Tilannetta pyritään helpottamaan muutamien avainhenkilöiden suositusten ja maahanmuuttajayhteisöjen/-asiantuntijoiden avulla. Heitä opastetaan myös lataamaan ja käyttämään erilaisia käännössovelluksia sekä pedagogisia kielellisiä harjoitussovelluksia ja pelejä.

Markkinoidut aineistot. Asiakkaat eivät tiedä loistavasta kokoelmastamme, jos emme niistä kerro. Aineistojen ja niihin liittyvien tilaisuuksien mainontaa tehostetaan.

Pelilliset kirjat. Pelien ja pelaamisen ympärille syntyy luonnostaan kiinnostavia aineistojen avauksia esimerkiksi peliviikolla. Suurelle yleisölle voidaan esitellä koodausta sekä 3D-tulostuksen mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia. Yhteistyötä on jo tehty Vaasa Hacklab -työpajan kanssa, mutta myös uusia toimijoita otetaan mukaan yhteistyöhön. Pelin ja kirjan yhteyttä korostetaan.

Soivat kirjat. Joissakin kirjastoissa on toteutettu kirjojen ja musiikin yhdistämistä otsikolla Soivat kirjat. Toteutustapoja on monia. Tilaisuudessa voidaan soittaa kirjailijan omaa suosikkimusiikkia, kirjoissa esiintyvää musiikkia tai jonkin kirjan syntyyn liittyvää musiikkia.

Toimintasuunnitelma:

Edellä kerrottuja tapahtumia, tilaisuuksia ja toimenpiteitä harjoitetaan koko hankekauden ajan 1.4.2017-31.12.2018. Mittarit kertovat, mikä tuottaa tehokkaimman tuloksen ja mitä kannattaa jatkaa.

Taloussuunnitelma:

Kustannusarvio:

Esiintyjien palkkiot  6 000 e

Matka- ja majoituskulut 2 500 e

Markkinointi 3 500 e

Aineet, tarvikkeet, tavarat 1000 e

Yhteensä 13 000 e

Omarahoitusosuus:

Työvoimakustannukset 2 000 e

Tilat 1000 e

Yhteeensä 16 000 e

 

Aiemmat hankkeet: 

Tule mukaan juhlitaan yhdessä itsenäistä Suomea

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000
 
okm
avi