Lue - tässä ja nyt : Monilukuneuvojia Keski-kirjastoihin
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Vapaudenkatu 39-41
40100
Kirjaston puhelin : 
014 266 4123
Kirjaston sähköposti : 
hanna.martikainen@jkl.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jym
Y-tunnus : 
0174666-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Kruuti
Puhelin : 
014 266 4103
Sähköposti : 
leena.kruuti@jkl.fi
Hankkeen tavoite: 

Käynnistää monilukuneuvonta Keskikirjastoissa. Yksi alueen kirjastonhoitaja kouluttautuu monilukuneuvojaksi ja kerää alueen muista lukuneuvonnasta innostuneista kirjastolaisista lukuneuvojatiimin. Tiimistä tulee pysyvä ja se kehittää lukuneuvonnassa tarvittavia uusia menetelmiä ja valmistaa neuvontapaketteja. Kohderyhmänä ovat aikuiset, mutta aikuisten avulla on tarkoitus innostaa myös lapsia ja nuoria lukemaan. Lapset tarvitsevat lukevan aikuisen mallin. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- Keski-kirjastojen alueella toimiva n. 6-10: n kirjastonhoitajan Monilukuneuvojatiimi toiminnassa keväällä 2018
- valmiit lukuneuvontapaketit opettajille, vanhemmille ja peruspaketti yksilölliseen lukuneuvontaan projektin lopussa
- neuvontatilaisuuksia projektin aikana 30-50, riippuen lukuneuvontatiimin suuruudesta
- aikuisten ja lasten yhteisen kirjallisuuskerhon käynnistäminen 

Kuvaus : 

Kodeissa luetaan, mutta yhä enenevässä määrin puhelimen viestejä ja somemaailman uutisia. Perheenjäsenet ovat omissa sähköisissä kuplissaan, eikä monen aikuisen tai lapsen keskittymiskyky riitä enää kirjaan. 

Kirjavinkkarit tekevät hienoa työtä lasten ja nuorten lukuhalun herättäjinä, mutta se ei yksin riitä. Lukemisen malli lähtee aikuisista, vanhemmista ja opettajista. Jos lukevan aikuisen mallia ei ole, ei lukeminen innosta lastakaan. 

Tarvitsemme monilukuneuvojan innostamaan aikuisia kirjojen ja tarinan pariin. Kirjoja voi avata myös aikuisille elokuvien, musiikin ja pelien avulla. Lukuneuvojat vierailevat koulujen vanhempienilloissa puhumassa tarinan tärkeydestä. He myös järjestävät neuvontatilaisuuksia eri kirjastoissa. Neuvojat kehittävät mallin aikuisten ja nuorten yhteiseen kirjallisuuskerhoon, jossa käytetään myös kirjallisuusterapian menetelmiä. Lukuneuvoja antaa tietysti myös henkilökohtaista lukuneuvontaa. 

Keskikirjastoissa ei ole vielä lukuneuvojia ja toiminnan käynnistäminen vaatii lisäpanostusta. Hankerahalla palkataan henkilö, joka kouluttautuu lukuneuvojaksi. Hän kiertää maakunnan kirjastossa markkinoimassa lukuneuvontaa ja kerää lukuneuvonnasta innostuneista kirjastolaisista ryhmän. Lukuneuvoja kouluttaa ryhmäläiset ja ryhmä kehittää yhdessä uusia menetelmiä ja aineistoja lukuneuvontaan. Hankkeella palkattu kirjastonhoitaja vastaa aineistojen valmistamisesta. Tällä tavalla saadaan useampia lukuneuvojia eri kirjastoihin. Lukuneuvojat voisivat myös erikoistua haluamaansa aiheeseen. Hankkeen avulla saadaan aikaan seudullinen monilukuneuvojatiimi, joka jatkaa lukuneuvonnan tekemistä ja kehittämistä.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Keski-kirjastot
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Keski-kirjastoihin muodostettava lukuneuvojatiimi, 6-10 jäsentä

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€32 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000

Hakemus on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. Perustelumuistio 2017 http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi