Lukemisharrastuksen edistäminen Ulvilan kaupunginkirjastossa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ulvilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulukuja 2
28400
Kirjaston puhelin : 
02-6774681
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ulvila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ulvi
Y-tunnus : 
0204910-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Johanna Jyrkinen
Puhelin : 
0400-134822
Sähköposti : 
johanna.jyrkinen@ulvila.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoitus on edistää kaikenikäisten ulvilalaisten lukemisharrastusta ja kirjastonkäyttöä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien osallistujamäärät, muutoksen tapahtumien jälkeisissä asiakasmäärissä (erityisesti pojille suunnatun kirjailijavierailun jälkeen)

Kuvaus : 

Hankkeen aikana järjestetään neljä kirjailijavierailua sekä 1-2 suomalaiseen kirjallisuuteen pohjautuvaa teatteriesitystä. Kirjailijavierailuista kaksi olisi suunnattu aikuisille ja kaksi lapsille ja nuorille. Erityisesti haluamme innostaa poikia lukemaan, joten yhden kirjailijavierailun haluamme suunnitella juuri pojat huomioon ottaen.

Teatteriesityksiä järjestetään 2 kpl / esitys, jotta mahdollisimman moni pääsee niistä nauttimaan. Päiväkotien ja koulujen kanssa tehdään tältä osin yhteistyötä eli ryhmät osallistuvat koulu/tarhapäivän aikana esityksiin.

Hankkeen tarkoituksena on saada kirjasto aktiivisemmaksi ja näkyvämmäksi toimijaksi kaupunkilaisten arjessa. Erilaisilla tapahtumilla halutaan kiinnittää myös niiden huomio, jotka eivät vielä käytä kirjastoa sekä tarjota aktiivisille käyttäjille uudenlaista kirjastosisältöä.

Hankkeen toteutus on vuosina 2017-2018. Tänä aikana järjestetään vuosittain 2-3 tapahtumaa. Hankkeen kustannukset muodostuvat vierailijoiden palkkioista, matkakustannuksista sekä tiedotuskuluista.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen puitteissa järjestettiin useampi tapahtuma. Syksyllä 2017 kirjastolla vieraili teatteri Kurnuttava Sammakko Katri Kirkkopellon Molli-kuvakirjaan perustuvalla esityksellä. Tarjosimme kaikkien viiden alakoulumme ykkös- ja kakkosluokille mahdollisuuden tulla katsomaan esitystä. Koululaisille oli varattu 3 näytöstä. Illalla oli vielä yksi ns. avoin näytös, johon sai varata paikkansa kirjastolta. Kaikkiaan näytöksiä oli 4 ja katsojia... Fyysisesti näytökset järjestettiin kirjastorakennuksen toisessa päässä sijaitsevassa Harrastajateatteri Ulpun tilassa.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€700
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
502henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500
 
okm
avi