Lukki-kirjastojen palvelukulttuurin kehittäminen
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019 369 1477
Kirjaston sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050 462 1642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukki-kirjastot kehittävät palvelukulttuuriaan asiakaskokemuksen pohjalta entistä asiakaslähtöisemmäksi. Hanke kuuluu Vaikuttava kirjasto -teemaan. Se on toimintatapojen ja -kulttuurin kehittämishanke.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Asiakaspalautteet Asiakaskyselyt

Kuvaus : 

Asiakaskokemusta kartoitetaan kyselyllä, jonka tarkoituksena on selvittää mm. millainen mielikuva asiakkailla on kirjastoista, millaisia odotuksia hänellä on aikaisempien kokemustensa perusteella, haluaako asiakas palvelua vai onko hän enemmän itsepalveluhakuinen, miten verkkokirjasto palvelee asiakasta, Luodaan malli palvelukulttuurin kehittämiseen. Tähän kuuluu mm. yhteisten käytänteiden ja pelisääntöjen luominen, osallistava valmentaminen, positiivisten kokemusten ja onnistumisten esille tuominen, lähiesimiestyöhön ja arvostavaan johtamiseen panostaminen. Laaditaan kysely, jossa voidaan hyödyntää paikallisia opiskelijoita. Kysely toteutetaan sekä webropol- että ovensuukyselynä. Kyselyn tulosten perusteella järjestetään koulutusta ja yhteisiä työpajoja, joissa sovitaan pelisäännöistä ja pitkäjänteisestä kehittämistyöstä. Kyselyn kustannukset ovat 3000 €. Asiantuntijakonsultointien ja koulutuksen kustannusarvio on 7000 €. Omarahoitus on 2000 €.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Karkkilan kaupunginkirjasto, Vihdin kunnankirjasto
Aiemmat hankkeet: 

Ei täysin samanlaista hanketta. Hankkeessa Lukki-kirjastojen henkilökunnan osaamisen kehittäminen muutosten keskellä 2012-2014 oli myös asiakaspalvelun kehittämiseen liittyviä teemoja.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi