Lukudiplomi nettiin jatkohanke
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kempeleen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Zeppelinintie 1
90440
Kirjaston puhelin : 
0503169409
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kempele.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Kempe
Y-tunnus : 
0186002-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Toppari
Puhelin : 
0504636457
Sähköposti : 
anne.toppari@kempele.fi
Hankkeen tavoite: 

Haemme jatkoavustusta Lukudiplomi nettiin -hankkeeseen ja tavoitteena on palkata tekninen ammattilainen tekemään lukudiplomi nettiin teknisesti toimiva ympäristö kaikkien käyttöön.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lukudiplomien suorittajien määrä Palaute kysely

Kuvaus : 

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutetaan tietotekninen suunnittelu sekä käytännön toteutus. Hankkeen toisen vaiheen rahoitus kattaisi ICT-alan ammattilaisen ja graafikon palkkaamisen tai teknisen toimeksiannon hankkeeseen. Työntekijä toteuttaa nettiportaalin käytännössä sekä tuottaa kirjastoammattilaisten ja opettajien yhdessä suunnitteleman sisällön nettiin. Myös visuaalinen ilme on tärkeä, joten esimerkiksi graafikon palkkaaminen mahdollistaisi myös visuaalisen suunnittelun. ICT-työntekijän saaminen mukaan hankkeeseen on tärkeää, jotta saataisiin kirjastojen ja koulujen yhdessä suunniteltu sisältö toimivaksi tekniseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on saada netissä tapahtuva lukudiplomin suorittaminen selkeäksi, toimivaksi ja helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi, jota olisi mahdollisuus kehittää myös tulevaisuudessa tarpeen mukaan. Valmiiseen portaaliin, toimintamalliin, olisi kirjastolaisten helppo liittää uutta sisältöä, esimerkiksi liittää uusia suorittavia ikäluokkia ja heille suunnattuja tehtäviä tai lisätä uusia lukudiplomitehtäviä. Lukudiplomi netissä -hankkeen tulevaisuudensuunnitelmissa olisi täydentää portaalia vuosien saatossa esimerkiksi eri kirjastojen kirjavinkkausvideoilla ja kirjasuosituksilla eri-ikäisille oppilaille. Lukudiplomi netissä -hanke on uuden opetussuunnitelman tavoitteita tukeva sekä monilukutaidon että kulttuurisen osaamisen tavoitteissa. Kirjastot tuovat tämän hankkeen myötä sitä paljon kaivattua sisältöä tietoteknisesti orientoituneeseen koulutyöskentelyyn. Hanke alkaisi syksyllä 2017 ja olisi valmis keväällä 2018. Avustuksella palkattaisiin työntekijä tekemään lukudiplomin teknisen osuuden yhdessä kirjastoammattilaisten kanssa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Tyrnävän kirjasto, Limingan kirjasto, Muhoksen kirjasto, Siikajoen kirjasto, Iin kirjasto, Lumijoen kirjasto sekä näiden kuntien koulut

Aiemmat hankkeet: 

Lukudiplomi nettiin - hanke

Aloituspäivämäärä : 
07/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
29/10/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 570
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 645
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 215
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi