Lukuilo Uuraisilla - intoa omatoimikirjastoon
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kristiina Lähteenmäki
Uuraisten kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Topintie 2
41230
Kirjaston puhelin : 
0142672650
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@uurainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Uura
Y-tunnus : 
0177224-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Puntala
Puhelin : 
0142672651
Sähköposti : 
minna.puntala@uurainen.fi
Hankkeen tavoite: 

Kehitetään toimintamalleja, joilla edistetään eri-ikäisten lukuvalmiuksia ja- tottumuksia tavoitteena monilukutaitojen ja lukemisharrastuksen kehittäminen sekä elinikäisen oppimisen tukeminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä, osallistujien määrä, kirjastokävijöiden määrä, lainauksen aktiivisuus

Kuvaus : 

Vanhemman ja lapsen yhteiset lukutuokiot tukevat lapsen kielellistä kehitystä. Ääneen lukeminen kannattaisi aloittaa jo raskausaikana, sillä vauva tunnistaa syntymänsä jälkeen jo aiemmin kuulemansa tutut äänet, toteaa Päivi Heikkilä-Halttunen kirjassaan Lue lapselle. Vanhemman esimerkki lukijana on suuri myöhemminkin: Kun lapsi näkee vanhempansa lukevan hiljaa ja rauhassa, hän saa kokemuksen, että lukeminen kuuluu elämään. Päivähoidossakin on monta paikkaa sadulle ja tarinalle. Ääneen lukeminen kasvattaa mielikuvituksen siivet ja auttaa löytämään kirjat myös pitkän tauon jälkeen. Koulussa isompien oppilaiden malli voi toimia tärkeänä virikkeenä, myös lukemisessa. Pojat, joiden lukutaidon kehittäminen ja ylläpito on herättänyt huolta, saattavat yllättää hurjalla tarinankerrontapotentiaalillaan, joka voi peittyä esim. huonoon oikeinkirjoitustaitoon. Tätä kaikkea lukuiloittelua haluamme hankkeessamme edesauttaa kirjastotoiminnan osana. Lukeminen on pohjimmiltaan sosiaalista toimintaa, syntyy henkinen yhteenkuuluvuus kirjailijaa ja muita lukijoita kohtaan. Tämä tukee osallistavaa läsnäoloa mikä virkistää kehoa ja mieltä, toteaa neurotutkija Markku T. Hyyppä. Pyrimme aktivoimaan mukaan väkeä, joka ei välttämättä ole kokenut lukemista omakseen sekä tarjoamaan innostavaa sisältöä lukemisen suurkuluttajille. Pienessä kunnassa korostuu kirjaston sidosryhmätyö tapahtumien toteuttamisessa. Hankkeella kokonaisuudessaan pyritään aktivoimaan omatoimikirjaston käytön alkuvaihetta. Lukuintoa lapsille ja lapsiperheille yhteistyössä MLL:n Uuraisten osaston, päivähoidon sekä esiopetuksen kanssa. Perheiden lukemisen tärkeyttä korostetaan hankkeen osa-alueessa, joka tuo sanataidetta perhekerhoihin ja muihin tapahtumiin. Ulkopuolinen sanataideosaaja toteuttaa tuokioita yhdessä kirjastolaisten kanssa. Kirjavinkkareita ja kirjailijavieraita ala- ja yläkouluun kyläkouluja unohtamatta (yht. 4 koulua): Genrevinkkaus ja sarjakuvavinkkaus (-vierailu) erityisinä painopisteinä; poikia innostavat sisällöt esiin. Ideana se, että kirjavinkkarit ja aineistot jalkautetaan ensisijaisesti sinne, missä kohderyhmä on. Kirjastovierailujen muodossa syvennetään saatua antia ja hyvistä kirjalistoista hyötyvät opettajat kirjastolaisten lisäksi pitkään. Aluksi kartoitetaan millaisia tarpeita ja toiveita kentällä on vierailijoiden suhteen ja tämän jälkeen räätälöidään ja kohdennetaan vierailupaketit kouluittain. Kirjasvinkkariyhdistyksen vinkkareiden tilannetta kartoitetaan tapahtumia varten. Kirjailijavieraat hankitaan Lukukeskuksen kautta tai suorilla kontakteilla. Eloa omatoimikirjastoon: Kädentaitohetkiä kierrätysteemalla (poistetut kirjat, toimistopaperin hyödyntäminen ym.) ja muita teematapahtumia varsinaisen palveluajan ulkopuolella. Tiedotus hyvin tärkeää. Kädentaitoaiheiset aineistonäyttelyt oheen aineistokiertoa parantamaan. Kädentaidot ovat paikkakunnalla suosittu harrastus. Aihe tukee ja tuo esille myös kestävää kehitystä. Pajavetäjiä kartoitetaan lähiseudulta. Satutuokiot ja sanataidepajat: Eskareille ja päivähoidolle sekä alakoulun pienimmille tarjotaan sekä perinteisiä sanataiteeseen keskittyviä hetkiä että kirjastoon tutustumiseen orientoivia sanataideseikkailuja. Osa tapahtumista rakennetaan kirjaston oman maskotin Kerttuli Kimalluksen ympärille - tähän on kehitteillä materiaalia. Tuokioissa käytetään sanataideammattilaisia. Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi kulttuuripaja vanhustyön asiakkaille: Käydään läpi suomalaisuuteen kuuluvia teemoja sanataiteen avulla ja tuodaan esille suomalaisten kirjailijoiden kaunokirjallista tuotantoa. Tapahtuma viedään vanhusten arkiympäristöön. Kuntaan palkattavan Lukuystävän toimenkuvaan kuuluisi kirjaston toiminnan esittely kotipalvelun asiakkaille, mutta sopivaa työvoimaa ei 2017 ole tarjolla: Hankitaan muisteluaineistoa ja esineistöä työn tueksi ja kootaan muistelukasseja tarpeiden mukaan. Tätä palvelua markkinoidaan myös muulle vanhustyölle ja erityisryhmille. Muisteluaineistojen suunnittelun ja koostamisen tekee tilanteen mukaan sopiva henkilö (henkilöt) ja aineistoja käytetään esim. sanataidehetkien tukena mahdollisimman monipuolisesti. Koska hankkeelle myönnettiin 1500 e vähemmän avustusta kuin haettiin, QR-koodisuunnistus apuna kirjastoon tutustumisessa jää kokeiluna pois ohjelmasta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uuraisten paikallisyhdistys, Uuraisten sivistystoimi
Aiemmat hankkeet: 

Syntynyt lukemaan : tuttikerholaisesta eskariksi Lukuharrastuksen polku ...ja monia muita...

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeessa testattiin  toimintamalleja edistämään eri-ikäisten lukuvalmiuksia ja- tottumuksia tavoitteena monilukutaitojen ja lukemisharrastuksen kehittäminen sekä elinikäisen oppimisen tukeminen. Pyrimme huomioimaan eri käyttäjäryhmiä ja  vahvistamaan mm. kunnan sisäistä yhteistyötä.

Erityisesti Vanhustyölle ja kouluille suunnattujen teemallisten muistelusalkkujen materiaaleja ja sisältöjä alettiin työstää 2017. Työhön käytettiin mm. kirjaston työkokeilijan ja työllistämistuetun panosta 2017-2018. Henkilövaihdokset ja vaihteleva yhteistyö vanhuspalveluiden kanssa hankaloitti lukuystävätoiminnan jurruuttamista ja se jää katkolle 2019. Jouluaiheinen tarinallinen salkku käyttöohjeineen esiteltiin joulun alla 2017 sanataidetuokiossa vanhuspalveluiden asiakkaille ja esitys sai jatkoa 2018. Hankimme esineitöä, josta voidaan jatkossa reusurssien salliessa tarpeen mukaan koostaa salkkukokonaisuuksia erilaisista teemoista. Joulusalkussa on tarkast esinekuvaukset ja vinkit salkun käyttöön, jatkossa mietitään vapaamuotoisempaa otetta. Lähtökohtana on ja tulee olemaan entisaikainen elämänmeno, mikä tarkoittaa eri ikäisille hyvinkin eri asioita: varastossamme on nyt esineistöä sukanpitimistä 1970-luvun joulukuusenkoristeisiin. Salkuilla voidaan elävöittää myös kotiseutua koskevaa muistelua vaikka esineet eivät Uuraisilta olekaan.

 

Itsenäisyyspäivän 2017 alla järjestimme Järjestimme  kaikille avoimen Sinivalkoisen kahvihetken (Suomi 100)  osana Suomen kirjastojen  Etkot kirjastossa-tapahtumia. Hissen joulu -satutuokioista toinen tarjottiin osana kunnan Suomi 100 ohjelmaa.

Kirjailija Sari Kanalan Mutavelliä ja lummesoppaa lorukirjoja hankittiin koululaisten lukutempausten arvontapalkkioiksi sekä eskarien lukuintoa nostamaan. Hissen joulu -satutuokiot toteutettiin useita keroja satutuokioissa. Kirjailija toteutti myös irjaston maskotin lohikäärme Kerttuli Kimalluksesta puuhakirjan paperiversion jatkokäyttöä varten. Kirjastolla nähtiin myös Teatteri Kruuvauksen mieletön mystinen metsäseikkailu-satutuokio erityisesti esiopetusväelle.

Kirjailija Sirpa Kähkönen luennoi 8. – ja 9. luokille sekä kaikille avoimessa iltatapahtumassa osana kunnan Suomi 100-tapahtumia. Hän valotti Suomen historiaa  tuotantonsa  ja oman sukunsa vaihdeiden kautta elävästi ja monipuolisesti.

 

Kirjailijavieras Jyri Paretskoi luennoi Perheet lukemaan-koulutustapahtumassa Keski-kimpan ja Uuraisten kunnan kirjasto- ja varhaiskasvatushenkilöstölle sekä kertoi työstään ja tuotannostaan koulukeskuksen 6. luokille.

 

Pia Rask-Jussila tarjoili vierailullaan monipuolisen kirjavinkkaussetin kaikille 7. luokille.

Kirjastoon ja vanhustyöhön kokeeksi palkattu Lukuystävä on kertonut kirjaston palveluista kotipalvelun asiakkaille osana vanhuspalveluiden toimintaa.

Kirjailijavieras Harri Istvan Mäki kertoi työstään ja tuotannostaan elävästi Uuraisten kaikilla kyläkouluilla.

 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi