Lukuiloa Paavolaan!
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Paavolan kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kapulantie 2
05880
Bibliotekets telefonnummer : 
019 459 4261
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto.paavola@hyvinkaa.fi
ISIL-kod : 
FI-Hyvin
FO-nummer : 
0125866-0
Ansvarsperson : 
Marita Pohjasniemi
Telefonnummer : 
019 459 4261
E-post : 
marita.pohjasniemi@hyvinkaa.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on, että mahdollisimman monella lapsella heräisi aito kiinnostus ja ilo lukemiseen, lapset löytäisivät innostavaa, itseään kiinnostavaa ja osaamistasolleen sopivaa luettavaa. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita kannustetaan myös lukemaan kirjallisuutta omalla äidinkielellään. Hankkeessa lapsia tutustutetaan monipuolisesti kirjallisuuteen, joka osaltaan kehittää yhä enemmän tarvittavaa monilukutaitoa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjavinkkaritoiminnan kehittäminen
Kirjailijavierailut
Toiminnalliset työpajat

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tarvekuvaus ja toteutus:
Lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt viime vuosina. Yhtenä syynä tähän pidetään lukemisen vähäisyyttä. Kiinnostus kirjallisuuteen ja lukemiseen rakennetaan jo lapsuudessa, ja tätä Lukuiloa Paavolaan! -hanke haluaa olla osaltaan edistämässä. Hankkeen tarkoituksena on innostaa lapsia lukemaan, parantaa lukutaitoa sekä tiivistää ja kehittää Paavolan kirjaston ja koulun yhteistyötä. Kirjasto ja koulu ovat tehneet yhteistyötä monin eri tavoin, ja luokat vierailevat aktiivisesti kirjastossa. Yhteistyössä koulun kanssa kirjasto tukee lasten lukuharrastuksen herättämistä ja kehittämistä.

Paavolan koulu on yksi Hyvinkään kaupungin maahanmuuttajaopetuksen keskittämiskouluista. Tällä hetkellä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus koko koulun oppilaista on 30 prosenttia. Tutkimuksissa on havaittu, että maahanmuuttajaoppilaiden lukutaidon taso on laskenut ja ero kantaväestön nuoriin kasvanut. Lisäksi koulu sijaitsee alueella, jossa aikuisten keskimääräinen koulutustaso on selkeästi valtakunnallista keskiarvoa alhaisempi ja työttömyysaste korkeampi. Nämä tekijät vaikuttavat heikentävästi lukutaitoon. Kun lukutaidon tasoeroja pyritään kaventamaan, ovat tällaiset hankkeet tärkeässä asemassa.

Paavolan koulussa on toteutettu kirjavinkkausta eri muodoissa lähinnä luokkien sisällä. Lukuiloa Paavolaan! -hankkeen tarkoituksena on kehittää vinkkaritoimintaa (esim. videot, QR-koodit, draama) ja laajentaa sitä luokkarajojen yli. Koulusta valitaan kirjaston oma kummiluokka, jotta oppilaat saadaan mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan vinkkaritoimintaa. Tämän lisäksi lukuintoa on tarkoitus lisätä kirjailijavierailujen ja toiminnallisten työpajojen muodossa. Perinteiset kirjailijavierailut voidaan kohdentaa suuremmille oppilasjoukoille. Vastaavasti toiminnalliset työpajat järjestetään kohdennetusti pienemmille oppilasryhmille ja tietyille luokka-asteille.

Samarbetspartner/s: 
Paavolan koulu
Projektet börjar : 
09/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€1 900
Egen finansiering: 
€500
Budget sammanlagt: 
€2 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 500

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.