Lukuintoa Lounais-Hämeeseen -kirjailijakiertue alakouluilla
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tammelan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkoahteentie 1
31300
Kirjaston puhelin : 
0503809397
Kirjaston sähköposti : 
tammelan.kirjasto@tammela.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tamme
Y-tunnus : 
0153179-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Ojanen Soili
Puhelin : 
0504098093
Sähköposti : 
soili.ojanen@tammela.fi
Hankkeen tavoite: 

Louna-kirjastojen tavoitteena on Suomen itsenäisyyden juhlavuonna edistää alakoululaisten lukuharrastusta kirjailijavierailujen avulla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteiden toteutumista seurataan kahdella mittarilla:

- vierailuihin osallistuneiden oppilaiden määrä

- oppilaiden oma arvio tapahtuman innostavuudesta.

Kuvaus : 

Louna-kirjastot (Forssan kaupunginkirjasto sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastot) haluavat Suomen itsenäisyyden juhlavuonna edistää alakoululaisten lukuharrastusta kirjailijavierailujen avulla. Lukuintoa Lounais-Hämeeseen -hankkeen aikana järjestetään kirjailijavierailuja alueen eri alakouluilla, joissa on yhteensä noin kaksituhatta oppilasta. Alueella on aiemmin järjestetty lasten- ja nuortenkirjailijoiden vierailuja vaihtelevasti. Nyt haluamme tarjota kaikille alakoulujen oppilaille mahdollisuuden tutustua kirjailijan työhön ja tavata kirjailija. Monelle alakoululaiselle kirjailijan ammatti on vieras. Kirjailijavierailun aikana on innostavaa kuulla, millaista on olla kirjailija Suomessa ja miten kirjailijan teokset ovat syntyneet.

Hankkeen tavoitteena on lukemaan innostaminen kirjailijan ja hänen teostensa välityksellä ja tätä kautta ylläpitää lukutaitoa ja antaa virikkeitä tuleville tekstintuottajille. Hankkeen aikana tuomme esille kotimaista lasten ja nuortenkirjallisuutta eri luokka-asteille ja kokoamme eri-ikäisiä lapsia ja nuoria yhteisen tapahtuman ja kokemuksen äärelle.

Tavoitteena on järjestää Louna-kirjastojen alueella 28 kirjailijan esiintymistä vuoden 2017 aikana. Kirjailijat ja vierailuaikataulu täsmentyvät yhteistyössä koulujen kanssa. Hankerahoitusta haetaan kirjailijoiden palkkioihin, Lukukeskuksen palvelumaksuihin sekä majoitus- ja matkakuluihin. Omarahoitus koostuu pääasiassa kirjastohenkilöstön käyttämästä työajasta, matkakuluista vierailujen suunnittelun aikana ja kirjailijoiden lounaskuluista.

Hankkeen kokonaiskulut 9140 €

Omarahoitusosuus 3035 €

Haettava avustus 6105 €

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Louna-kirjastot
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

-Forssan kaupunginkirjasto Maarit Järveläinen, puhelin (03) 4141 5400 -Humppilan kunnankirjasto Meeri Sipilä, puhelin: 044 7064417 -Jokioisten kunnankirjasto Kaisu Eldén, puhelin: 050 4687810 -Ypäjän kunnankirjasto Satu Leppälahti, puhelin: 050 562 6301

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Lukuintoa Lounais-Hämeeseen-kirjailijakiertue alakouluille- hanke toteutettiin Suomen itsenäisyyden juhlavuonna Louna-kirjastojen, Forssan Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kanssa yhteishankkeena. Hankkeen tarkoituksena tarjota alueen kouluille kirjailijavieras kertomaan omasta työstään ja innostamaan koululaisia lukemisen, kirjojen ja tekstintuottamisen maailmoihin.
Elävän kirjailijan kohtaaminen on mainio keino saada lapset ja nuoret kirjan pariin. Kun näkee ja kuulee, miten kirjailija onkin aivan tavallinen ihminen, miten hänen kirjansa syntyvät ja mitä hän itse lukee, tulee aivan uusi syy tarttua kirjaan. Lukutaidon ylläpito on tärkeää myös oppilaiden oman tekstintuottamisen kannalta: lukevan lapsen ja nuoren on vaivattomampi tuottaa omaa tekstiä.
Vierailujen järjestelyt hoidettiin kunkin kirjaston kohdalla itsenäisesti kohdentaen kirjailijavierailut oman kunnan kouluille. Koululaisten palautteet koottiin kuntakohtaisesti ja niistä laadittiin yhteenveto.

Vierailuja järjestettiin seuraavasti:

Forssa:
• 4.-5.10.2017 Vierailijana Tapani Bagge. Osallistujina Koijärven-, Vieremän-, Talsoilan-, Heikan-, Kuhalan ja Keskuskoulun kaikki alakoululaiset, yhteensä 820 oppilasta
• 24.4.2017 Vierailijana Roope Lipasti. Osallistujina Tölön koulun kaikkia alakoululaiset, yhteensä n. 200 oppilasta
Humppila:
• 4.4.2017 Vierailijana Veera Salmi. Osallistujina kaikki Humppilan alakoululaiset, yhteensä 168 oppilasta
Jokioinen:
• 10.-11.10.2017 Vierailijana Roope Lipasti. Osallistujina Paanan, Miinan ja Kuuman koulun kaikki alakoululaiset, yhteensä 299 oppilasta
Tammela:
• 20.-23.11.2017 Vierailijana Tuula Kallioniemi. Osallistujina Koulukeskuksen-, Teuron-, Kaukjärven-, Myllykylän-, Riihvalkaman-, Letkun- ja Portaan kaikki alakoululaiset, yhteensä 458 oppilasta
Ypäjä
• 22.9.2017 Vierailijana Veera Salmi. Osallistujina kaikki alakoululaiset, yhteensä 141 oppilasta

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hanke oli osana Suurta lukuseikkailua ja ilmoitettu tapahtuman kotisivuille sekä kirjastojen omalle verkkosivulle.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjailijavierailujen tavoite saavutettiin ja ainakin palautteiden mukaan vierailut innostivat lukemaan ja tutustumaan uusiin kirjoihin. Myös kirjailijan ammatti herätti koululaisten kiinnostusta. Koululaiset olivat myös valmistautuneet etukäteen kirjailijoiden vierailuihin ja esittivät kiperiäkin kysymyksiä kirjoista ja kirjailijan ammatista. Koululaisten ja kirjailijoiden välille syntyi aitoa vuorovaikutusta ja keskustelua kirjallisuudesta, ideoista ja tekstin tuottamisesta.
Kirjailijavieraat esiintyivät yhteensä yli kahdelle tuhannelle 1-6-luokkalaiselle lapselle. Jokaisessa kunnassa vierailijat otettiin innostuneesti vastaan ja palautelomakkeita kertyi useita satoja, joiden arviot olivat keskimäärin hyvin kannustavia. Esimerkkinä palautteista seuraavassa Tammelan (102 lomaketta) koululaisten arviot:

1. Mikä seuraavista luonnehdinnoista sopii sinuun? 90 % vastaajista kertoi pitävänsä lukemisesta tai että lukeminen on ihan ok toisinaan. Lukeminen on aika ikävää 3 vastaajaa ja Inhoan lukemista 3 vastaajaa.
2. Arvioi koulussasi järjestetyn kirjailijavierailun kiinnostavuutta? n. 80 % vastaajista piti vierailun kiinnostavuutta joko hyvin kiinnostavana tai kiinnostavana. 15 vastaajaa oli sitä mieltä, että vierailu oli vähän kiinnostava ja 6 vastausta piti asiaa ei yhtään kiinnostavana.
3. Kaksi kolmasosaa kertoi, että oli aikaisemminkin lukenut kirjailijan teoksia.
4. Kirjailijavierailu innosti koululaisia kyselyn mukaan lukemaan joko kirjailijan omia tai kirjallisuutta yleensä. Noin 70 % oli sitä mieltä, että vierailu innosti joko paljon tai jonkin verran lukemiseen.

Muiden vierailujen palautteet seurailivat pääsääntöisesti edellisiä lukuja ja kyselyissä annettiin myös sanallisia arvioita, joista kooste seuraavaksi:

- Kirjailijan vierailu oli tosi mielenkiintoista
- Pikku sisarukseni lukee kirjoittamaasi sarjaa
- Kaikki kuulostaa tosi hauskoilta mutta liian pitkiä ja olen hidas lukemaan
- Lässytystä! Vähän liikaa :I
- Kirjailijavieraat ovat kivoja
- Oli kivaa 
- Kirjailija on mukava ammatti
- Puluboi ja poni kirjat ovat kivoja
- Kirjailija kertoi hyvin kirjojen tapahtuman eikä paljastanut liikaa
- Minua ei kiinnosta lasten kirjat. Olisi mukavaa jos kirjoja olisi enemmän vanhemmillekin
- Vanhat kirjat ovat parempia kuin nykyiset hömpät
- Sinulla oli tosi kiinnostavia kirjoja ja haluaisin lukea kaikki kirjasi
- Oli hauska ihminen ja kiinnostava ”esitys”
- Oli kivaa kysellä oikealta kirjailijalta kirjoihin liittyviä kysymyksiä
- Moi! Oot aika hyvä kirjailija
- Olen lukenut jo 2 sinun tekemääsi kirjaa. jatka samaan malliin ja olisin innostunut, jos tulisit sanomaan lisää kirjallisuudesta
- Kirjailijan tapa keksiä ideoita oli kiinnostava
- Olen aina miettinyt, mikä minusta tulee isona, nyt sain kiinnostavan aiheen.
- Kirjailija oli oikein mukava
- En oikein tykänny
- Tuula Kallioniemi on inspiroiva ihminen
- Olen lukenut kirjailijan kirjoja paljon. Esittely innosti paljon
- Oli mahtavaa, kun olit täällä
- Luen aika paljon, enimmäkseen Aku Ankkoja
- Tuula tekee parhaita kirjoja
- Liian lyhyt aika, olisin halunnut tutustua kirjailijaan paremmin
- Minusta oli kivaa kun kirjailija tuli esittelemään kirjojaan. Olisi mukavaa jos kirjailijoita voisi tulla useammin kertomaan työstään. Kirjoissa oli hauska idea.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa olisi hedelmällistä järjestää säännöllisesti tällainen koko Louna-kirjastojen laajuinen yhteinen kirjailijavieras-hanke, jotta aina uuden koululaiset pääsisivät tutustumaan kirjailijan ammattiin ja kirjallisuuteen. Kirjastojen ja koulujen tulee jatkossakin tehdä säännöllistä yhteistyötä lukutaidon ja tekstin ymmärtämisen ylläpitämisessä suomalaisten koululaisten keskuudessa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 105
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 035
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 140
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 463
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 605
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
28kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 086henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi