Lukutaitoa? Lukutaitoa!
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Haapaveden kirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 64B
86600
Kirjaston puhelin : 
0447591256
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@haapavesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hapve
Y-tunnus : 
0184872-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Seitajärvi
Puhelin : 
044 759252
Sähköposti : 
sari.seitajarvi@haapavesi.fi
Hankkeen tavoite: 

- aikuisten lukuinnostuksen ja -lukuharrastuksen lisääminen

- kirjaston asiakaspalvelun parantaminen

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- kävijämäärät

Kuvaus : 

1  Lukutaidon ja kirjaston asiakaspalvelun lähtökohdat

Aikuisten lukutaito on Suomessa yllättäen tutkimusten mukaan heikommalla tasolla verrattuna muiden maiden aikuisten lukutaitoon. Euroopan komission aikuiskoulutusyksikön vastaava päällikkö Tapio Säävälä haluaa lisätä eri alojen välistä synergiaa lukutaidon hyväksi. Monipuolinen lukutaito saattaa vähentää työttömyyttä ja lisätä tuloja, selviää Euroopan komission tuoreesta lukutaitoraportista. Moni periaatteessa lukutaitoinen ei kykene lukemaan ja kirjoittamaan niin hyvin, että kehittyminen ja aktiivinen toimiminen yhteiskunnassa mahdollistuisivat. Kaiken lähtökohta on peruslukutaito, mutta taitoa tulee kehittää läpi elämän, Säävälä sanoo.

Kirjaston tehtävänä on houkutella ihmiset lukemaan. Koska kirjaston on helpointa saavuttaa jo valmiiksi kirjastoa käyttävät ihmiset, on ei-käyttäjien tavoittamiseksi hyvä hankkia yhteistyökumppaneita ja luoda verkosto ja toimintamalli aikuisten lukutaidon kehittämiseksi ja lukemisen lisäämiseksi. Kirjaston luonnolliset yhteistyötahot ovat kulttuuritoimi ja kansalaisopisto, joiden käyttäjäkunta eroaa merkittävästi kirjaston käyttäjäkunnasta. Yhdessä tavoitamme kattavan osan kuntalaisista. Hankkeessa kehitetään kunkin toimijan avulla keinoja aikuisten lukutaidon hyväksi.

Jokaisessa kirjastossa tunnetaan asiakkaita, jotka kiusaantuvat lainaustilanteesta kirjastohenkilökunnan kanssa. Saisimmeko heistä innokkaampia kirjastonkäyttäjiä, jos heidän ei tarvitsisi asioida henkilökunnan kanssa? Lisäksi Haapaveden kirjastossa itsepalvelulainauksen käyttöönotto parantaisi lukiolaisten kirjastopalvelua, tällä hetkellä heillä on käytössään kirjaston tilat aamuisin, mutta ei lainausmahdollisuutta.

1.1       Hankkeen tavoitteet

- Aikuisten lukuinnostuksen ja -harrastuksen lisääminen yhteistyössä kirjaston, kulttuuritoimen ja kansalaisopiston keinoin.

- Kirjaston asiakaspalvelun parantaminen

1.2       Hankkeen toiminta

 

Hankkeessa lisätään aikuisten lukuinnostusta ja -harrastusta kirjastoon perustettavan lukupiirin, kirjailijavierailujen, aikuisten lukumaratonin sekä aikuisten kirjavinkkauksen, lukuhaasteen sekä luentojen keinoin. Kirjailijavierailut suunnitellaan kiinnostaviksi ja vetovoimaisiksi.

Aikuisten liukumaraton toteutetaan Haapaveden taiteiden yön aikaan, teemana ”Lue mulle, luen sulle”. Maraton liikkuu konkreettisesti Haapaveden Taiteiden yön tapahtumapisteisiin ja lähipäivinä erilaisiin kohteisiin, joissa ihmiset kohtaavat kahvilasta hoitokotiin.

Aikuisten kirjavinkkaus - Kirjavinkkausta raavaille miehille ja peräkamarin pojille sekä Ehtoisille emännille ja pikku piikasille.

Lukuhaaste - ”Luin tämän kirjan, koin sen näin, haastaan henkilön A lukemaan kirjan ja kertomaan kokemastaan paikallislehteen”

Luennot lukemisen merkityksestä

a) Lukemisen eri muodot

b) Kuinka löysin lukemisen

c) Aikuisten lukemisvaikeudet

d) Lukeminen ja hyvinvointi 

 

Asiakaspalvelun parantaminen – Kirjastoon suunnitellaan ja toteutetaan itsepalvelulainaus sekä ohjataan asiakkaita itsepalvelussa.

 

1.1       Hankkeen talousarvio

Hankkeelle haetaan rahoitusta 30200 €:

- Palkat ja palkkiot sivukuluineen 24 000€

- Itsepalvelulainaus 3000 €

- Matkakustannukset 2700 €

- Tiedottaminen ja markkinointi 500 €


Hankkeen omarahoitus:

- Kirjasto: virkatyö, itsepalvelun suunnittelu, hankkeen koordinointi

- Kulttuuritoimi: virkatyö, kahvitukset kirjailijailloissa sekä kirjailijoiden yöpymiset tai osa matkakustannuksista

- Kansalaisopisto: virkatyö, mainonta kirjailijoista

 

        

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Jokihelmen Opisto

Haapaveden kaupungin kulttuuritoimi

 

Aiemmat hankkeet: 

Ei tällä yhteistyömuodolla

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

1  Lukutaidon ja kirjaston asiakaspalvelun lähtökohdat

Aikuisten lukutaito on Suomessa yllättäen tutkimusten mukaan heikommalla tasolla verrattuna muiden maiden aikuisten lukutaitoon. Euroopan komission aikuiskoulutusyksikön vastaava päällikkö Tapio Säävälä haluaa lisätä eri alojen välistä synergiaa lukutaidon hyväksi. Monipuolinen lukutaito saattaa vähentää työttömyyttä ja lisätä tuloja, selviää Euroopan komission tuoreesta lukutaitoraportista. Moni periaatteessa lukutaitoinen ei kykene lukemaan ja kirjoittamaan niin hyvin, että kehittyminen ja aktiivinen toimiminen yhteiskunnassa mahdollistuisivat. Kaiken lähtökohta on peruslukutaito, mutta taitoa tulee kehittää läpi elämän, Säävälä sanoo.

Kirjaston tehtävänä on houkutella ihmiset lukemaan. Koska kirjaston on helpointa saavuttaa jo valmiiksi kirjastoa käyttävät ihmiset, on ei-käyttäjien tavoittamiseksi hyvä hankkia yhteistyökumppaneita ja luoda verkosto ja toimintamalli aikuisten lukutaidon kehittämiseksi ja lukemisen lisäämiseksi. Kirjaston luonnolliset yhteistyötahot ovat kulttuuritoimi ja kansalaisopisto, joiden käyttäjäkunta eroaa merkittävästi kirjaston käyttäjäkunnasta. Yhdessä tavoitamme kattavan osan kuntalaisista. Hankkeessa kehitetään kunkin toimijan avulla keinoja aikuisten lukutaidon hyväksi.

Jokaisessa kirjastossa tunnetaan asiakkaita, jotka kiusaantuvat lainaustilanteesta kirjastohenkilökunnan kanssa. Saisimmeko heistä innokkaampia kirjastonkäyttäjiä, jos heidän ei tarvitsisi asioida henkilökunnan kanssa? Lisäksi Haapaveden kirjastossa itsepalvelulainauksen käyttöönotto parantaisi lukiolaisten kirjastopalvelua, tällä hetkellä heillä on käytössään kirjaston tilat aamuisin, mutta ei lainausmahdollisuutta.

1.1       Hankkeen tavoitteet

- Aikuisten lukuinnostuksen ja -harrastuksen lisääminen yhteistyössä kirjaston, kulttuuritoimen ja kansalaisopiston keinoin.

- Kirjaston asiakaspalvelun parantaminen

1.2       Hankkeen toiminta

Hankkeessa lisätään aikuisten lukuinnostusta ja -harrastusta kirjastoon perustettavan lukupiirin, kirjailijavierailujen, aikuisten lukumaratonin sekä aikuisten kirjavinkkauksen, lukuhaasteen sekä luentojen keinoin. Kirjailijavierailut suunnitellaan kiinnostaviksi ja vetovoimaisiksi.

Lukupiiri on toiminut hankkeen aikana kahden eri vetäjän toimesta. Nykyisin vetäjästä johtuen hieman "äijämäisellä" painotuksella. Lukupiiri tulee jatkumaan osana kirjaston osa-aikaisen kirjastovirkailijan toimenkuvaa. Osallistujia on yleensä alle 5 paikalla, mutta henkilöitä, jotka käyvät suurinpiirtein säännöllisesti, on lähes 10. Lisäksi satunnaiskävijät.

Vastaiskuna normaalille lukupiirille järjestettiin Taiteiden yössä 9.9.2017 Inhokkikirjapiiri, jossa oli 13 osaanottajaa. Inhokkikirjapiirin ideana oli, että toisin kuin normaalisti, ihmiset voivat haukkua kirjan. Näin Suomi100 -vuoden kunniaksi ainoana rajoitteena oli, että kirjan piti olla kotimainen. Tapahtuma tullaan uusimaan sopivana ajankohtana.

Ääneenlukutapahtumia on järjestetty useita. Esimerkiksi Puolesta kuusta jouluun joulukuussa 2016, jolloin halukkaille luettiin joka ilta klo 18 jouluisia novelleja, jotka sopivat kaikenikäsiille. Osallistuijia oli 0-6 illassa.

Kirjailijavieraat pyrittiin valitsemaan niin, että he ovat mahdollisimman erilaista lukijakuntaa kiinnostavia. Kuuntelijoita oli yhteensä kpl. Vieraina kävi Antti Tuuri 20, Jarkko Martikainen yli 80 (kirjanpito petti), Pauliina Vanhatalo 15, Piia Kaikkonen 6, Janne Nevala 6, Lilja Isokoski 5, Markku Ropponen 12, Erkki Kujala 13, Pekka Jaatinen 19, Marko Hautala 20, Eira Pättikangas 11,  Maija Nevala 7, Anni Kytömäki 20, Anneli Kanto 6 ja Teemu Keskisarja 20. 

Kokeiltiin myös e-lukuopastusta syksyllä 2016, mutta se epäonnistui siinä mielessä, että lukuopastus jäi sivuseikaksi, kun asiakkaat hakivat hanketyöntekijältä teknistä opastusta. Opastettavia siis kyllä riitti.

Aikuisten lukumaraton toteutetaan Haapaveden taiteiden yön aikaan, teemana ”Lue mulle, luen sulle”. Maraton liikkuu konkreettisesti Haapaveden Taiteiden yön tapahtumapisteisiin ja lähipäivinä erilaisiin kohteisiin, joissa ihmiset kohtaavat kahvilasta hoitokotiin. Tämä hanke käynnistettiin 23.8.2014 Taiteiden yössä, kun neljä lukijaa kiersi Rantalassa, Tähtelässä, Onnelassa, Marttalassa, Helmikartanossa ja Kotirinteellä lukemassa asukkaille. 

Tämän tempauksen pohjalta syksyllä 2014 hanketyöntekijänä ollut henkilö kehitti hoitolaitosten lukuhetket, jotka sisällytettiin sitten hänen toimenkuvaansa pysyvänä käytäntönä, kun hän vuodenvaihteessa 2014/2015 siirtyi kirjaston vakinaiseksi kirjastovirkailijaksi. Lukuhetkien pitopaikat ovat vuosien myötä jo vaihtuneet, uusia on tullut ja joitakin on poistunut, mutta rutiini tästä on jo muodostunut.

Joulukuussa 2014 luettiin Joulukalenteri –kirjan novelli jokaisena kirjaston aukiolopäivänä klo 18.

Aikuisten kirjavinkkaus - Kirjavinkkausta raavaille miehille ja peräkamarin pojille sekä Ehtoisille emännille ja pikku piikasille. Kirjastossa on pidetty Kirjahetki (2015-2017) illat. Osallistujamäärät ovat vaihdelleet 2- 16. Tätä vuotuista tapaa jatketaan myös tulevaisuudessa. Lisäksi Kirjahetkeä varten koottua aineistoa on tietysti vinkattu hyllyjen välissä yksittäisille asiakkaille pitkin vuotta. Ja Kirjahetken kirjalistoja ovat ne asiakkaat, jotka eivät ole päässeet kuuntelemaan, pyytäneet käyttöönsä tapahtuman jälkeen.

Eila Telinkangas kävi vinkkaamassa aikuistenkirjallisuutta eri vuosilta 13.11.2014 ja 3.12.2015 runokirjoja. 4

Hanketyöntekijä esitteli kirjoja Haapaveden karjalaisille 16.10.2014

Joulukuussa 2015 pidettiin kirjavinkkausjoulukalenteri kirjaston facebook-sivulla. Ihan vain kuvilla ja tekstillä.

Syksyllä 2017 palkattiin hanketyöntekijä 50% marraskuun ajaksi tekemään 101 kirjaa –listasta aikuisten kirjavinkkaus –tyyppinen esitys, joka järjestettiin kolme kertaa. 8.11., 14.11. ja 5.12, joista ensimmäinen kesti 3,5 tuntia, toinen 2 tuntia ja viimeinen 3 tuntia. Ensimmäisessä tapahtumassa oli 11 osallistujaa, toisessa kolmisenkymmentä ja viimeisessä 7. Lisäksi saman listan pohjalta oli kirjastossa 6.11.-18.11. näyttely, jota hanketyöntekijä esitteli halukkaille.

 

Lukuhaaste - ”Luin tämän kirjan, koin sen näin, haastaan henkilön A lukemaan kirjan ja kertomaan kokemastaan paikallislehteen” Lukuhaaste toteutettiin Haapavesi-lehdessä syksystä 2014 alkukesään 2015 (liitteenä muutama haaste esimerkkinä). Lukuhaasteita oli yhteensä 35 kappaletta.

Luennot lukemisen merkityksestä (koulutuksien ohjelmat raportin liitteenä)

a) Lukemisen eri muodot

b) Kuinka löysin lukemisen

c) Aikuisten lukemisvaikeudet

d) Lukeminen ja hyvinvointi 

Marika Helovuo  piti luennon Klassikoiden parhaista ja kaunon helmistä 19.11.2014, kuulijoita

Sari Keskimaa piti luennon Päätalon kielestä 1.2.2017, kuulijoita 16 kpl

Päivi Jokitalo piti koulutuksen 14.2.2017 Monilukutaidosta, kuulijoita 37

27.9.2016 Koulutus lukivaikeuksista Erilaisten oppijoiden liiton kouluttajat Jukka Liimatainen ja Pauli Sarsama

3.7. 100- merkittävää tietokirjaa –näyttelyn avajaiset

Asiakaspalvelun parantaminen – Kirjastoon suunnitellaan ja toteutetaan itsepalvelulainaus sekä ohjataan asiakkaita itsepalvelussa. Kirjastoon hankittiin heti hankkeen aluksi kevytversio itsepalvelulainauksesta. Siitä on muodostunut varsin suosittu sekä pienten että isojen asiakkaiden keskuudessa.

 

 

MIKÄ ONNISTUI, MIKÄ EI?

Tästä hankkeesta on juurtunut rutiineiksi enemmän toimintaa kuin mistään muusta. Kirjastolla pyörii nyt säännöllisesti talvikuukausina lukupiiri, joka aloitettiin lokakuussa 2014. Hoitolaitoksissa käydään lukemassa. Ja vuosittainen Kirjahetki on tullut tavaksi. Ja ennen kaikkea tämä hanke on laskenut kynnystä suositella lukemista asiakkaille ja järjestää herkästi erilaisia lukemistapahtumia.

Hanketyöntekijä tarjosi lehtijutun kautta kirjaesittelyjä työpaikoille, yhdistyksille ja muille ryhmille, esimerkiksi työttömille, mutta yhteydenottoja ei tullut Haapaveden karjalaisia lukuunottamatta. Mielestämme mainostimme kuitenkin hyvin.

Yhteistyö onnistui kohtuullisesti, sillä osan koulutuksista (Keskimaa ja Jokitalo) järjesti Jokihelmen Opisto ja kirjasto oli niissä pitopaikkana. Ja kaikki tapahtumat Kulttuuritoimi mainosti tapahtumakalenterissaan.

Toisaalta oli hankkeen vahvuus, toisaalta sen heikkous, että hanketyöntekijöiden palkkaus pilkottiin. Ensimmäinen pilkkominen syntyi siitä, että ensimmäinen hanketyöntekijä siirtyi kirjastoon vakituiseksi, loput siitä, että yritettiin pysyä tasapainossa tapahtumiin käytettävissä olevien rahojen ja palkkaukseen käytettävissä olevien rahojen kanssa eli että hanketyöntekijällä olisi taloudellisesti mahdollista myös tehdä jotakin. Ja näissä tapauksissa kulut ennakoitiin alakanttiin. Toinen hanketyöntekijä olisi palkattuna 50 % syksyllä 2016 ja 2017. Tästä siis johtui hankkeen taloudellisuus ja tämä on johti siihen, että hankkeen tekemiset ovat jalkautuneet niin sujuvasti kirjaston toimintaan.

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Siinä mielessä, että hankkeessa kokeilluista toiminnoista lukuhetket hoitolaitoksissa ja lukupiiri jalkautuivat hyvin nopeasti osaksi kirjaston rutiiniksi, tämä on ollut kirjaston onnistunein hanke. Hanke jäi jossakin määrin pelkästään kirjaston hankkeeksi, ainakin enemmän kuin suunniteltaessa visioitiin, mutta toisaalta Kansalaisopisto oli pääjärjestäjänä osassa koulutuksista ja kulttuuritoimi oli aktiivinen markkinoinnissa. Positiivista oli myös se, että hankkeen myötä kirjaston ja hoitolaitosten henkilökunnan ja asukkaiden välille on syntynyt ihan uusi kontakti. Ja se, että Haapavesi-lehti kiinnostui toteuttamaan lukuhaasteen.

Jatkotoimenpiteet: 

Lukuhetket hoitoyksiköissä ja lukupiiri jatkuvat kirjaston virkatyönä säännöllisesti. Vuosittainen Kirjahetki aikuisille toteutettaneen myös jatkossa joko nykyisenlaisena tai jossakin muussa muodossa. Myös Inhokkikirjapiirin suosio oli sen verran suuri, että tulemme toteuttamaan myös sen uudelleen. Asiakkaamme ovat nyt oppineet, että kirjastolla on erilaisia aikuisten lukemisharrastukseen liittyviä tapahtumia toistuvasti, joten niille on nyt myös pysyvä tarve.

Aloituspäivämäärä : 
03/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€33 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi