Matalan kynnyksen digiloikkaa
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Someron kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiiruuntie 2, PL 42
31401
Yhteyshenkilön nimi : 
Laura Tyysteri
Puhelin : 
0401268330
Sähköposti : 
laura.tyysteri@somero.fi
Hankkeen tavoite: 

Someron kirjastossa on kokeiltu vuonna 2017 maksuttomia tietoteknisiä opastuksia. Neuvonnalle on ollut selkeä tilaus, ja nyt sitä halutaan laajentaa (varsinkin ikääntyneelle väestölle suunnattuun) kerhomuotoiseen digitaitojen opetukseen.

Hanke pyrkii lisäämään digitaalista tasa-arvoa digitaitoja edistämällä ja tukemaan kansalaisia tieto- ja viestintäteknologian käytössä (teema ”Monipuoliset lukutaidot”). Teknisten digitaitojen opastuksen lisäksi hankkeessa annetaan osallistujille eväitä myös lähdekriittisen osaamisen vahvistamiseen (teema ”Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus”).

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen toteutumista ja onnistumista mitataan seuraavilla mittareilla:
- Järjestetyn opastuksen määrä, osallistujamäärä ja kävijäpalaute
- Henkilökunnan osaaminen (itsearviointi)

Kuvaus : 

Someron kirjastossa on kokeiltu vuonna 2017 maksuttomia tietoteknisiä opastuksia. Neuvonnalle on ollut selkeä tilaus, ja nyt sitä halutaan laajentaa. Jo kokeiltujen yksilöopastusten rinnalle halutaan tuoda (varsinkin ikääntyneelle väestölle suunnattua) kerhomuotoista digitaitojen opetusta, johon osallistumisessa on mahdollisimman matala kynnys. Olennainen osa hanketta on myös kirjaston henkilökunnan digitaitoihin liittyvän opastusosaamisen ja -varmuuden parantaminen.

Kerhomuotoinen digitaitojen opetus toteutetaan kirjaston henkilökunnan ja hankkeeseen erikseen palkattavan IT-osaajan yhteistyönä. IT-osaajan tärkein tehtävä on kerhon sisältöjen suunnittelu ja varsinkin teknisten taitojen opetus yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa. Kirjaston henkilökunnan osaamista hyödynnetään lisäksi esimerkiksi lähdekritiikin, medianlukutaidon ja tiedonhaun opastuksissa sekä tiedottamisessa. Kirjaston henkilökunnan antamissa opastuksissa hyödynnetään valmiit konseptit, kuten koululaisryhmille vuoden 2017 pidetyt QR-koodisuunnistukset. Esimerkiksi kotiseutuaiheinen suunnistus sopii hyvin tiedonhaun opetukseen myös aikuisille.

Hankkeen toteutus aloitetaan opastusten suunnittelulla keväällä 2018. Varsinainen kerhotoiminta aloitetaan syksyllä 2019.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500
 
okm
avi