Mediakasvatusta ja virtuaalisia maailmoja
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Oma kuva
Kauhavan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppatie 88
62200
Kirjaston puhelin : 
06 2412 9820
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kauhava.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kauha
Y-tunnus : 
0208852-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Taneli Kolppanen
Puhelin : 
050 371 4690
Sähköposti : 
taneli.kolppanen@kauhava.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjasto kehittää mediakasvatustoimintaansa ja tarjoaa uudenlaisia kokemuksia sekä palveluita asiakkailleen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

-Tapahtumien ja koulutusten osallistuja- ja lukumäärä.

-Asiakkaiden kommentit hankkeen toiminnasta.

-Jatkuvan mediakasvatustoiminnan aloittaminen ja suunnitteleminen.

Kuvaus : 

Erilaisista virtuaalisista mediaympäristöistä on tullut yhä vaikuttavampi osa ihmisten jokapäiväisen elämän rutiineja. Tiedonhankinta, sosiaalinen kanssakäyminen, arkipäiväiset ja yhteiskunnalliset toiminnat tapahtuvat yhä voimakkaammin teknologisten virtuaalisten ympäristöjen kautta. Tämä teknologia ja sen käyttäminen on opittava. Näitä taitoja on jatkuvasti myös päivitettävä. Kirjastolla on suuri vastuu asemansa ja sisäisen osaamisensa myötä informaatioteknologian ja sen käyttämisen opettamisesta.

Hankkeen tarkoitus ja toteutus:

Tämän hankkeen tarkoituksena on tarjota Kauhavan kaupungin asukkaille ajankohtaista mediakasvatusta ja pilkahduksia tuleviin virtuaalisiin ympäristöihin. Suunnitelmallista tiedonhakukoulutusta tai mediakasvatusta kirjastossa ei ole aiemmin aktiivisesti tarjottu. Aiheeseen liittyviä hankkeita alueella on ollut, mutta käytännön toteutus on jäänyt vähäiseksi. Kauhavan kaupungin kirjastolaitos koostuu pääkirjastosta, kolmesta sivukirjastosta ja kirjastoautosta. Toimintaa on pyrittävä järjestämään joka toimipisteessä.

Liikkuvan toiminnan edellytyksenä on helposti mukava kulkeva laitteisto ja aineisto. Tablettitietokoneilla tiedonhankinnan koulutusta ja mediakasvatusta voidaan järjestää kirjastoilla ja kirjaston ulkopuolella helpommin. Erityistä ATK-tilaa ei tarvita, tablettien kanssa on helppo ottaa vastaan esimerkiksi koululais- ja senioriryhmät kirjastojen vaihtelevissa tiloissa. Tablettien kanssa voidaan myös mennä asiakasryhmien luo, esimerkiksi kouluille. Tabletteja pystytään hyödyntämään mediapajatoiminnassa ja kirjavinkkauksessa.

Merkittävänä osana hanketta on virtuaalilasien hankinta kirjastolle. Virtuaalitodellisuutta hyödyntävistä laitteista on povattu seuraavaa älypuhelinten tai Internetin kaltaista jokapäiväisen elämän muuttavaa teknologista ilmiötä. Virtuaalilasien käyttömahdollisuudet ovat laajat. Suurinta huomiota ensimmäisinä lasien käyttökohteina ovat saaneet virtuaalitodellisuutta hyödyntävät pelit ja elokuvakokemukset.

Vielä tänä päivänä virtuaalitodellisuuden luominen virtuaalilaseilla vaatii tehokkaan tietokoneen, jota jokaisella ei ole kotonaan. Tulevaisuudessa virtuaalitodellisuuden käyttäminen tulee hyvin todennäköisesti olemaan arkipäivää, tällä hetkellä se elää kehitysvaihetta ja ei ole jokaisen ihmisen saavutettavissa. Kirjastoon hankittava virtuaalitodellisuuslaitteisto ajaa useampaa päämäärää. Kirjasto voi näyttäytyä edelläkävijänä ja tarjota ensimmäisenä kokeiltavaksi teknologiaa ja sen applikaatioita, jotka tulevat todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa arkipäivää. Virtuaalilasit toimivat myös houkuttimena, kirjastoon saadaan uusia asiakkaita ja samalla he tutustuvat muihinkin kirjaston palveluihin. Virtuaalilasit houkuttelevat todennäköisesti nuoria, jotka eivät muuten käytä kirjaston palveluita. Laitteistoa voidaan liikuttaa kirjastojen välillä tapahtumien ja käyttötilaisuuksien mukaan.

Kirjastoon hankittavaa tehokasta tietokonetta voidaan hyödyntää myös muuhun mediakasvatustoimintaan ja palvelujen luomiseen. Kone pystyy perusasiakaspäätteistä poiketen moneen muuhun toimintaan nettiselailun lisäksi. Koneen pelikäytöllä voidaan houkutella kirjastoon uusia asiakkaita, tehokas tietokone vastaa pelikonsoleita ja on jopa huomattavasti monipuolisempi laite. Koneella pystytään tekemään vaativaa videokuvankäsittelyä, joka toimii hyvänä lisänä kirjastoon aiemmin hankitun digitointilaitteiston kanssa.  Tehokas tietokone on optimaalinen alusta ohjelmointikäyttöön ja yhteydessä virtuaalilaseihin koodauksen mahdollisuudet tulevat hienosti esille. Tehokas PC on laite, jota monella ei ole kotonaan, ja sen luomat mahdollisuudet kirjastossa ovat monenlaiset.

Laitteistohankinnat eivät yksin riitä laadukkaan mediakasvatustoiminnan aloittamiseen. Hankkeen vetäjäksi palkataan ammattitaitoinen projektityöntekijä, joka yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa suunnittelee ja toteuttaa hankkeen aikana järjestettävät tapahtumat ja toiminnan. Tablettien kanssa järjestetään tiedonhakukoulutusta, mediakasvatustoimintaa ja mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tabletteja hyödyntävää kirjavinkkausta. Virtuaalilasien ja teho-PC:n avulla pystytään järjestämään monenlaista mediatoimintaa, esimerkiksi virtuaalilasien ja virtuaalimaailmojen esittelyä, mediapajoja, pelitapahtumia ja koodauspajoja. Sisällöt voivat hieman muuttua palkattavan hanketyöntekijän osaamisen pohjalta, mutta oleellisimmat taidot ovat mediakasvatuksen ja -opetuksen hallitseminen ja kirjastotyön tuntemus. Hanketyöntekijä suunnittelee toimintaa, jota voidaan jatkossa jatkaa kirjaston oman henkilökunnan voimin.

Hankkeen aikataulutus ja tavoitteet:

Hankkeen ensimmäinen vaihe koostuu laitteiston hankinnasta ja käyttöönotosta. Hanketyöntekijän kanssa suunnitellaan tapahtumia ja asiakaskoulutuksia. Tapahtumia ja koulutuksia järjestetään aktiivisesti suunnitelmien mukaisesti. Osana hankkeen päätöstä suunnitellaan pohjaa mediakasvatus- ja tiedonhakukoulutukseen, jota voidaan hyödyntää jatkossa kirjaston opetustoiminnassa.

Hankkeen päällimmäisinä tavoitteina on kehittää kirjaston mediakasvatustoimintaa ja tiedonhankintakoulutusta, tuoda kirjastolle näkyvyyttä ja tarjota asiakkaille uudenlaisia kokemuksia ja palveluita. Hankkeen myötä kirjasto toivoo tavoittavansa kuntalaisia, jotka eivät kirjaston palveluita muuten käytä.

Laitteistohankinnat:

15 tablettitietokonetta opetuskäyttöön : 6000 euroa.

Virtuaalilasit ja lisätarvikkeet (HTC Vive): 1000 euroa

Virtuaalilasien käyttämiseen tarvittava tehokas PC-tietokone ja tietokoneen lisävarusteet (näyttö, näppäimistö, hiiri ym.): 2500 euroa.

Mediakasvattajan palkkaus:

Palkataan kuudeksi kuukaudeksi asiantunteva mediakasvattaja/kirjastonhoitaja.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/07/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 250
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn
mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi