Meidän kirjasto! - kohtaamisia ja elämyksiä
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vesilahden kirjasto
Kirjaston osoite : 
Tapolantie 3
37470
Kirjaston puhelin : 
040 1335 202
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vesilahti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vesil
Y-tunnus : 
0157711-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Mika Seppänen
Puhelin : 
0401335330
Sähköposti : 
mika.seppanen@vesilahti.fi
Hankkeen tavoite: 

Vesilahden kirjaston palvelukokonaisuutta halutaan uudistaa merkittävästi palvelemaan monipuolisesti eri käyttäjäryhmiä, johon päästään osallistamalla eri toimijat ja käyttäjät suunnitteluun sekä luomalla tätä kautta palvelutarjottimet ja palveluprosessit - lopputuloksena uudenlainen palvelukonsepti.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Palvelukonsepti -kansion valmistuminen ja käyttöönotto Palvelukonseptin toimivuuden arviointi - asiakastyytyväisyyskyselyt eri käyttäjäryhmille - yhteistyön arviointi kumppaneiden kanssa - monialainen arviointi toiminnan kehittämisen välineenä

Kuvaus : 

Kuvaus Vesilahden kirjaston palvelukokonaisuutta halutaan uudistaa merkittävästi palvelemaan monipuolisesti eri käyttäjäryhmiä. Kirjastoa halutaan kehittää yhdessä eri hallintokuntien, eri toimijoiden sekä eri käyttäjäryhmien kanssa. Yhteistyön ja osallisuuden kautta kartoitetaan toiveet ja tarpeet kirjaston palvelutarjottimeksi. Suunnitelmassa huomioidaan erityisesti tulevaisuuden kunnan ja kirjaston tehtävät hyvinvoinnin edistäjänä, tukemassa elinikäistä oppimista ja aktiivisena kansalaisena toimimista sekä oppimisympäristönä ja yhteisöllisyyden tukijana. Suunnittelussa tulee huomioida kuntastrategian, opetussuunnitelman, varhaiskasvatussuunnitelman ja hyvinvointipalveluiden suunnitelman tavoitteet. Näiden pohjalta rakennetaan kirjaston palvelukokonaisuus, jossa kuvataan palvelutarjottimet eri käyttäjäryhmille sekä palveluprosessit. Tuotoksena on kirjaston uudenlainen palvelukonsepti -kansio, joka olisi tavoitteena ottaa käyttöön Vesilahden uuden kirjaston valmistuessa lokakuussa 2017. Hankkeessa yhdistyy valtionavustuksen - teema 1. kaikkien kirjasto - teema 5. uusi kirjasto Tavoitteet 1. Palvelutarjottimien tekeminen eri käyttäjäryhmille. Tarjottimia hyödynnetään kirjaston henkilökunnan työn kehittämisessä, prosessien kuvaamisessa, asiakaspalvelun ja eri käyttäjäryhmien palveluiden kehittämisessä sekä niistä viestittämisessä/tiedottamisessa. Tarjottimet kattavat koko elämänkaaren ja eri käyttäjäryhmät. 2. Palvelukonseptin toteutus, jotta kirjastosta saadaan vetovoimainen ja innostava paikka asioida. Palvelutarjottimista ja prosessien kuvauksista koostetaan palvelukonsepti -kansio. 3. Tarjotaan monipuolisia tiloja ja välineitä mahdollistamaan elinikäinen oppiminen, harrastaminen, työskentely ja kohtaaminen. 4. Uudenlaisen toimintaympäristön ja toimintakulttuurin luominen 5. Monialaisen yhteistyön ja johtamisen kehittäminen 6. Uudenlaisen palvelukonseptin jakaminen muiden kirjastojen käyttöön Toteutus ja aikataulu 1. Eri käyttäjäryhmien palvelutarjottimien kuvaus sekä palveluprosessien avaaminen. - Eri käyttäjäryhmien, hallintokuntien ja toimijoiden kanssa käydään läpi toiveet ja tarpeet kirjaston palveluista (kevät 2017). - Palvelutarjottimien rakentaminen ja prosessien kuvaus (kevät ja kesä 2017) 2. Palvelukonsepti -kansion kokoaminen ja käyttöönotto (syksy 2017) 3. Osaamisen lisääminen ja johtaminen - Jokaiselle henkilöstön jäsenelle tehdään kehittymissuunnitelma (kesä 2017). - Monialaisen johtamisen kautta ja yhdessä henkilöstön kanssa palvelukonseptista nostetaan henkilöstön tehtävänkuvaukset (syksy 2017). - Osaamista lisätään kehittymissuunnitelmista rakennetun koulutussuunnitelman mukaisesti (syksy 2017 ja kevät 2018). 4. Hankkeen arviointi - Hankkeen aikana toteutetaan asiakasatyytyväisyyskyselyjä sekä tehdään monialaista arviointia. - Hankkeen lopulla toteutetaan laajempi arviointi (kevät 2018) Kustannusarvio Asiantuntijapalvelut ja työkalut projektin hallintaan ja hankkeen toteuttamiseen 10.000€ Palvelutarjottimen ja palvelukonseptin suunnittelu ja rakentaminen 8.000€ Henkilöstön hankevierailut ja benchmarkkaaminen 4.000€ Kokoukset 500€ Osaamisen lisääminen ja koulutukset 5.000€ Tiedottaminen, esitteet ja palvelukonseptin julkaisu 1.500€ Yhteensä 29.000€ Toiminnan rahoitus Hankeavustus 21.000€ Omarahoitusosuus 8.000€

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Eri hallintokunnat ja käyttäjäryhmät
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sivistysjohtaja, kirjaston henkilökunta, liikunta- ja nuorisosihteeri, matkailuneuvoja, muut kutsutut asiantuntijat ja käyttäryhmien edustajat

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Täydennetty  hakemus  on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksen täydennyksessä (budjetti yhteensä 12 000 euroa) esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää tutustumismatkoihin. Ks. perustelumuistio 2017 

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017