Meiltä muualle
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Toenperän kirjaston logo
Toenperän kirjasto, Rantasalmen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Poikkitie 2
58900
Kirjaston puhelin : 
0501615017
Kirjaston sähköposti : 
jenni.joru@rantasalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ranta
Y-tunnus : 
0207112-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Jenni Joru
Puhelin : 
0401615017
Sähköposti : 
jenni.joru@rantasalmi.fi
Kuvaus : 

Kirjastojen kotiseutukokoelmissa lepää hauras aarre: kuvia, filmejä, julisteita, pienpainatteita, lehtiä, kirjoja ja jopa taidetta, jota kerätään, kuvaillaan ja säilytetään paikallisesti.

Meiltä muualle -hankkeella pyritään tuottamaan temaattisesti ehyitä, paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisestikin kiinnostavia monipuolisia paikallisaineistokokonaisuuksia, joita voidaan avata ja täydentää tuottamalla digitoidun aineiston yhteyteen sisältöä henkilöistä, paikoista ja tapahtumista. Hauraiden aineistojen käytettävyys paranee digitoinnin myötä: ne voidaan ottaa osaksi opetusta ja niidä voidaan helposti esitellä esimerkiksi tapahtumissa. Lisäksi sisältöjä voidaan mahdollisesti linkittää osaksi kirjastojärjestelmien aineistotietokantoja.

Meiltä muualle -hankkeen määrällistä vaikuttavuutta voidaan mitata digitoidun aineiston määrällä. Laadullinen vaikuttavuus tulee aineiston parempana ja laajempana saavutettavuutena ja keräämällä käyttäjäkokemuksia. Hankeessa tehty työ on osa kirjastojen roolia paikallistiedon säilyttäjinä, paikallisidentiteetin ylläpitäjinä ja muistiorganisaatioina. Hankkeen myötä myös seudun digitointiosaaminen karttuu.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pekka Koivunoro, Tapio Saarenheimo
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 
  • Studionoro: Pekka Koivunoro, Susimäentie 3, 58900 Rantasalmi.Puhelin:050 5689165
  • Foto Saarenheimo: Tapio Saarenheimo, Fototie 4 79600 Joroinen. Puhelin: 0504699823
Aloituspäivämäärä : 
31/03/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi