Metso LIVE -konseptin kehittäminen
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tampereen kaupunginkirjasto
Tampereen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL152
33101
Kirjaston puhelin : 
0400985991
Kirjaston sähköposti : 
pirkko.lindberg@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Jarkko Rikkilä
Puhelin : 
040 800 7834
Sähköposti : 
jarkko.rikkila@tampere.fi
Hankkeen tavoite: 

Metso LIVE -tapahtumakonseptin kehittäminen, joka edellyttää muutoksia kirjastotilassa, työkaluissa ja laitteissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uudet kohderyhmät Metso LIVE -konseptin ja kirjaston käyttäjiksi, kävijämäärät. Tapahtumien määrä. Asiakaskysely uuden konseptin käyttöönoton jälkeen.

Kuvaus : 

Tampereen kaupunginkirjaston pääkirjasto Metson musiikki ja lehdet -osasto on mukana yhteistyöllä Tampereen yliopiston kanssa suunnitellussa monitieteellisessä hankkeessa nimeltä Digiajan kirjasto kuulumisen paikkana. Hankkeen tutkimukseen haetaan parhaillaan rahoitusta Koneen säätiöltä ja sen käytännön osuuden ytimessä on pääkirjasto Metson musiikkiosastolla luodun Metso LIVE -konseptin kehittäminen.

Digiajan kirjasto kuulumisen paikkana -hankkeessa pyritään erityisesti tavoittamaan nuoria ja uusia kohderyhmiä Metso LIVE -konseptin pariin, yhdistämään kirjaston tarjoamia suositteluja kaupallisiin palveluihin (Spotify ja YouTube) sekä tutkimaan tämän päivän kirjaston käyttöä monimediaisena kokemuksena. Metso LIVEssä on monia aspekteja, joiden avulla hahmottuu uudenlainen näkemys kirjastosta kuulumisen paikkana. Metso LIVE -tapahtumakonseptin kehittäminen osana Digiajan kirjaston muutoksen paikkana -hanketta edellyttää muutoksia kirjastotilassa, työkaluissa ja laitteissa. Tampereen yliopiston hanke ei vielä ole saanut rahoitusta: vaikka rahoitus tulisikin, siitä ei ole tarkoitus rahoittaa tämän tyyppistä toimintaa, johon tässä hakemuksessa haetaan avustusta. Metson musiikkiosasto on yhteistyökumppanina hankkeessa, jos rahoitus tulee, mutta siitä suunnataan lähinnä work shop-tyyppiseen työskentelyyn eikä rahoiteta varsinaisesti Metso LIVE:n toimintaa. 

Äänitteiden kuluttamisen muutosten johdosta myös kirjaston CD-levyjen lainaus on laskenut. Vaikka CD-levyllä on paikkansa kirjastojen kokoelmissa, sen tulevaisuus formaattina näyttää väistämättömältä. Metson musiikki ja lehdet -osaston kapasiteetti CD-levyille on samanlainen tällä hetkellä kuin vuonna 2003, jolloin levyjen lainausvolyymi oli puolet suurempi. Aineistohyllyt soveltuvat huonosti nykyajan äkillisestikin muuttuviin tarpeisiin.

On perusteltua korvata nykyiset hyllyt uudenlaisilla ratkaisuilla sekä mahdollisesti sijoittaa CD-levyt kokonaan muovipusseihin Metson arvokas arkkitehtuuri huomioiden. Tämä on pitkän tähtäimen ratkaisu, jolla saavutetaan myös parempi kokoelman käytettävyys asiakkaille. Ennen kaikkea tämä tuo osastolle kaivattua lisätilaa yhteisöllisten tilaisuuksien järjestämiseen, joista esimerkkinä voidaan pitää Metso LIVEä. Metso LIVE -tapahtumasarja on kehittynyt kokeilusta vakiintuneeksi käytännöksi noin kolmessa vuodessa.

Tapahtumakonsepti on herättänyt paljon kiinnostusta mediassa ja kirjastoalalla. Sitä on käytetty esimerkkinä kirjaston vaikuttavuudesta, artistien ja asiakkaiden yhdistämisestä sekä uudenlaisesta ammatillisesta otteesta ja sen osaamisvaatimuksista. Seuraavien askelien ottaminen edellyttää meiltä uudenlaista ja vahvempaa panostusta esitystekniikkaan sekä tapahtuman monimediaiseen välittämiseen asiakkaille. Tapahtuma tarvitsee parannuksia äänentoistolaitteistoon (mikkejä, monitorit) sekä kuvausten ja videointien toteutukseen. Esimerkiksi tapahtumien livestriimausta on kokeiltu pariin otteeseen ja kokemukset ovat hyviä. Tämän tyyppisen digitaalisen suoralähettämisen edut ovat valtakunnallisia. Olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi Kallion kirjaston ja Turun musiikkikirjaston kanssa, joissa on järjestetty satelliittitapahtumia livestriimin ympärille. Parannukset laitteistoon, kuvaukseen ja videointiin tulevat pääkirjasto Metson käyttöön ja niitä voidaan jalkauttaa myös koko kirjastoverkon käyttöön. Kirjaston tapahtumabudjetti on rajallinen ja tarkoituksena on viedä tapahtuman artistivieraiden määrittelyä käyttäjälähtöisempään suuntaan. Haluamme tavoittaa nuoria, jotka erilaisissa työpajoissa osallistuisivat Metso LIVE -tapahtumien suunnitteluun. Tavoitteessa onnistuminen tulee vaatimaan kohderyhmälle keskeisten artistivieraiden kutsumista kirjastoon. Näistä syistä edellytetään satsausta artistien palkkioihin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä koulutus- ja tutkimusorganisaation kanssa.

Hankkeessa on paikallinen, seudullinen ja valtakunnallinen ulottuvuus sekä vaikutuspotentiaalia ymmärrykseen kirjastonkäytöstä nykyaikana. Hankkeessa yhdistetään uusia verkkoviestinnän muotoja ja palveluita fyysisessä kirjastotilassa tapahtuvaan toimintaan. Muutokset kirjastotilassa hyllyratkaisujen parantaminen, vanhojen purku/muokkaus/uusiminen 10 000 e Uudet työkalut ja laitteet täydennykset PA-laitteistoon (monitorit, mikit, muuta tekniikkaa) digitaalinen järjestelmäkamera videointiin ja kuvaukseen, tilaisuuksien suoratoistoon liittyvä välineistö 10 000 e Artistien palkkiot 10 000 e Haettava avustus yhteensä 30 000 e

Aiemmat hankkeet: 

Metso LIVE -toiminta on ollut käynnissä n. 3 vuotta ja levinnyt Tampereella jo muihinkin kirjastoihin. Se on poikinut myös uusia samankaltaisia tapahtumia kuten MetsoFakta. Alun perin kokeiluna alkanut toiminta on saavuttanut vakiintuneen aseman ja mm palkittu OKM:n Vuoden kirjastokehittäjäpalkinnolla v. 2015. Se on ollut valtakunnallisena ja kansainvälisenä esimerkkinä muille kirjastoille siitä, miten musiikkikirjastotoimintaa voi kehittää, kun aineiston lainaus laskee. MetsoLIVE -konsepti ei ole saanut ulkopuolista avustusrahaa aiemmin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€33 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää kalusteiden uusimiseen. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi