Muksut ja mummot mobiileiksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keuruun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 81
42701
Kirjaston puhelin : 
0400 190 540
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@keuruu.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kerka
Y-tunnus : 
0208388-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Johanna Hämäläinen
Puhelin : 
0400 168 415
Sähköposti : 
johanna.hamalainen@keuruu.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kirjaston omia mediakasvatusvalmiuksia eri-ikäisten parissa, testata uusia käytäntöjä ja tukea olemassaolevia mediakasvatukseen ja digitalisoitumiseen liittyviä toimintatapoja.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mediakasvatustyöllä tavoitettu oppilas- ja asiakasmäärä.

Asiakkailta ja ryhmätoimintaan osallistujilta kerättävä kehittämispalaute.

Hankkeen avulla saadut uudet toimintatavat ja kumppanuudet.

Kuvaus : 

Muksut ja mummot mobiileiksi -hanke liittyy avustusteemaan 2, Oppijan kirjasto. Tavoitteenamme on lisätä panostusta ja luoda uusia toimintatapoja eri-ikäisten mediakasvatukseen sekä edistää digitalisaatiota omassa työssämme ja asiakkaidemme keskuudessa. Meillä on jo olemassa tähän hyviä malleja ja yhteistyökuvioita, käytännön ongelmaksi on vain muodostunut matalan kynnyksen (mobiili)laitteiden puute. Siksi haemme hankkeessa rahoitusta kymmeneen tablettitietokoneeseen ja niiden tarvikkeisiin. Tabletit tulevat toimimaan paitsi mediakasvatuksen työkaluina, myös apuvälineinä monessa  asiakaspalvelun perustoiminnossa.

Toimintasuunnitelma

Keskeisin uusi kehittämiskohteemme tablettiavusteisessa mediakasvatuksessa on lasten ja nuorten ryhmäopetus. Keskusteluissa opettajien kanssa on käynyt ilmi, että tätä painotusta kaivataan kaikenikäisten kanssa. Tablettien avulla kirjasto voi järjestää monipuolisia ja ikätason huomioivia mediakasvatustyöpajoja. Mm. kolmasluokkalaisille on suunnitteilla kirjaston käyttöön opastava Kirjastoseikkailu, johon tabletit toisivat uusia ulottuvuuksia. Viides- ja kuudesluokkalaisille taas painotetaan tiedonhaun ja lähdekriittisyyden näkökulmaa. Pelillistämisnäkökulma on myös tärkeä: haluamme kannustaa tarinoiden pariin vaikkapa kirjatrailereiden teon avulla. Olemme mukana Jyväskylän kaupunginkirjaston vetämässä AVI-hankkeessa Mediakasvatus arkeen, jossa kehitettäviä toimintatapoja on tarkoitus jatkossa vakiinnuttaa laitehankintojen tuella.  

Mobiililaitteiden käytön tarve ei kuitenkaan rajoitu pelkästään lapsiin ja nuoriin. Toinen keskeinen kohderyhmä kirjaston näkökulmasta ovat seniorit, ja heille annettava opastus digitalisaatioon siirtymisessä. Tämän tueksi olemme jo aloittaneet Tablettikerho-nimisen toiminnan. Kerho kokoontuu noin neljän viikon välein kirjaston henkilökunnan vetämänä, ja sinne voi kuka tahansa tulla oman mobiililaitteen (älypuhelimen tai tabletin) kanssa kyselemään apua ja jakamaan vertaistukea. Kirjaston omat tabletit tarjoaisivat mahdollisuuden kehittää myös tätä toimintaa haluttuihin suuntiin, vaikkapa verkkopalveluiden käyttäjäkoulutusten järjestämiseen tai asiakkaiden laitetestailujen tukemiseen.

Myös kirjallisen ja suullisen perinteen digitaalisen tallentamisen edistäminen on jo nyt osa kirjastomme toimintaa. Muutama vuosi sitten digitoimme paikallisia joululehtiä AVI-hankkeen rahoituksella. Syksyllä 2016 aloitimme yhteistyössä Keuruun kansalaisopiston kanssa perinteen tallentamiseen keskittyvän Veräjä-työpajan, jonka avulla syntyvää verkostoa on tarkoitus hyödyntää jatkossakin esimerkiksi erilaisissa hankkeissa. Tabletit auttaisivat tuomaan työpajaan uusia työtapoja ja tukemaan osallistujien omaehtoista perinteen tallentamista. Niitä voi käyttää apuna vaikkapa tekstien ja kuvien digitoinnissa tai haastatteluiden tallennuksessa ja purkamisessa. Olemme hakemassa toiselta taholta rahoitusta keuruulaista kotiseututietoa ja kulttuuriperintöä kokoavan sivuston rakentamiseksi verkkoon. Sen onnistuessa tabletit hyödyttävät myös kirjaston tekemää eri-ikäisten kulttuuriperintökasvatusta.   

Edellä mainittujen isompien teemojen lisäksi tabletit tukevat myös monenlaisia kirjaston asiakaspalvelun ja hakeutuvan kirjastotoiminnan tarpeita. Näitä ovat esim. kirjaston e-aineistojen tai Celia-kirjaston verkkokuuntelun käyttöön liittyvä neuvonta tai vierailut päiväkodeissa, kouluissa, vanhainkodissa tai erilaisissa tapahtumissa. Hankkeessa syntyviä toimintatapoja on tarkoitus järjestelmällisesti testata ja toteuttaa paitsi pääkirjastossa, myös yhtenäiskoulun yhteydessä sijaitsevassa Haapamäen sivukirjastossa.

 

Aikataulu

Kesä 2017: laitehankinnat ja henkilökunnan perehtyminen niiden toimintaan, mediakasvatussuunnitelman laatiminen tulevaksi lukuvodeksi (pohjautuen opettajilta/muilta asiakkailta aiemmin kerättyihin toiveisiin)

syksy 2017 ja kevät 2018: suunnitelman toteuttaminen eri luokka-asteilla, ryhmissä ja yksittäisten asiakkaiden kanssa, samalla koko ajan palautetta keräten

kesä 2018: yhteenvedon laatiminen kokemuksista; mitä opittiin, mikä jää pysyväksi toimintatavaksi ja mitä tehdään jatkossa toisin

 

Taloussuunnitelma

Omarahoitusosuus

Hankkeeseen käytettävä työaika sivukuluineen: yhteensä 0,5 htv, sisältäen useiden eri työntekijöiden yhteenlasketun työpanoksen 17 400 €

Markkinointi-, toimisto- ym. kulut: kopiot, painatukset, ilmoitukset, puhelinkulut 750 €

Matkakustannukset (pääkirjaston ja Haapamäen sivukirjaston välillä) 150 €

 

Haettavan rahoituksen osuus

Tablettien ja tarvikkeiden hankinta- ja käyttökulut (alv 0%):

-9 kpl iPad Air 2 16GB (wifi), 1 kpl iPad Air 2 32GB (wifi+cellular)  3350 €

-10 kpl kahvallisia suojakoteloita ja näytön suojuksia 600 €

-mobiililiittymä yhteen (ohjaajan) laitteeseen 250 €

 

Kustannukset yhteensä: 22 500 €, josta omarahoitusosuus 18 300 €

 

 

 

Aiemmat hankkeet: 

Mediakasvatus arkeen

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Muksut ja mummot mobiileiksi -hanke liittyy avustusteemaan 2, Oppijan kirjasto. Tavoitteenamme on lisätä panostusta ja luoda uusia toimintatapoja eri-ikäisten mediakasvatukseen sekä edistää digitalisaatiota omassa työssämme ja asiakkaidemme keskuudessa. Meillä on jo olemassa tähän hyviä malleja ja yhteistyökuvioita, käytännön ongelmaksi on vain muodostunut matalan kynnyksen (mobiili)laitteiden puute. Siksi haemme hankkeessa rahoitusta kymmeneen tablettitietokoneeseen ja niiden tarvikkeisiin. Tabletit tulevat toimimaan paitsi mediakasvatuksen työkaluina, myös apuvälineinä monessa  asiakaspalvelun perustoiminnossa.

Toimintasuunnitelma

Keskeisin uusi kehittämiskohteemme tablettiavusteisessa mediakasvatuksessa on lasten ja nuorten ryhmäopetus. Keskusteluissa opettajien kanssa on käynyt ilmi, että tätä painotusta kaivataan kaikenikäisten kanssa. Tablettien avulla kirjasto voi järjestää monipuolisia ja ikätason huomioivia mediakasvatustyöpajoja. Mm. kolmasluokkalaisille on suunnitteilla kirjaston käyttöön opastava Kirjastoseikkailu, johon tabletit toisivat uusia ulottuvuuksia. Viides- ja kuudesluokkalaisille taas painotetaan tiedonhaun ja lähdekriittisyyden näkökulmaa. Pelillistämisnäkökulma on myös tärkeä: haluamme kannustaa tarinoiden pariin vaikkapa kirjatrailereiden teon avulla. Olemme mukana Jyväskylän kaupunginkirjaston vetämässä AVI-hankkeessa Mediakasvatus arkeen, jossa kehitettäviä toimintatapoja on tarkoitus jatkossa vakiinnuttaa laitehankintojen tuella.  

Mobiililaitteiden käytön tarve ei kuitenkaan rajoitu pelkästään lapsiin ja nuoriin. Toinen keskeinen kohderyhmä kirjaston näkökulmasta ovat seniorit, ja heille annettava opastus digitalisaatioon siirtymisessä. Tämän tueksi olemme jo aloittaneet Tablettikerho-nimisen toiminnan. Kerho kokoontuu noin neljän viikon välein kirjaston henkilökunnan vetämänä, ja sinne voi kuka tahansa tulla oman mobiililaitteen (älypuhelimen tai tabletin) kanssa kyselemään apua ja jakamaan vertaistukea. Kirjaston omat tabletit tarjoaisivat mahdollisuuden kehittää myös tätä toimintaa haluttuihin suuntiin, vaikkapa verkkopalveluiden käyttäjäkoulutusten järjestämiseen tai asiakkaiden laitetestailujen tukemiseen.

Myös kirjallisen ja suullisen perinteen digitaalisen tallentamisen edistäminen on jo nyt osa kirjastomme toimintaa. Muutama vuosi sitten digitoimme paikallisia joululehtiä AVI-hankkeen rahoituksella. Syksyllä 2016 aloitimme yhteistyössä Keuruun kansalaisopiston kanssa perinteen tallentamiseen keskittyvän Veräjä-työpajan, jonka avulla syntyvää verkostoa on tarkoitus hyödyntää jatkossakin esimerkiksi erilaisissa hankkeissa. Tabletit auttaisivat tuomaan työpajaan uusia työtapoja ja tukemaan osallistujien omaehtoista perinteen tallentamista. Niitä voi käyttää apuna vaikkapa tekstien ja kuvien digitoinnissa tai haastatteluiden tallennuksessa ja purkamisessa. Olemme hakemassa toiselta taholta rahoitusta keuruulaista kotiseututietoa ja kulttuuriperintöä kokoavan sivuston rakentamiseksi verkkoon. Sen onnistuessa tabletit hyödyttävät myös kirjaston tekemää eri-ikäisten kulttuuriperintökasvatusta.   

Edellä mainittujen isompien teemojen lisäksi tabletit tukevat myös monenlaisia kirjaston asiakaspalvelun ja hakeutuvan kirjastotoiminnan tarpeita. Näitä ovat esim. kirjaston e-aineistojen tai Celia-kirjaston verkkokuuntelun käyttöön liittyvä neuvonta tai vierailut päiväkodeissa, kouluissa, vanhainkodissa tai erilaisissa tapahtumissa. Hankkeessa syntyviä toimintatapoja on tarkoitus järjestelmällisesti testata ja toteuttaa paitsi pääkirjastossa, myös yhtenäiskoulun yhteydessä sijaitsevassa Haapamäen sivukirjastossa.

 

Aikataulu

Kesä 2017: laitehankinnat ja henkilökunnan perehtyminen niiden toimintaan, mediakasvatussuunnitelman laatiminen tulevaksi lukuvodeksi (pohjautuen opettajilta/muilta asiakkailta aiemmin kerättyihin toiveisiin)

syksy 2017 ja kevät 2018: suunnitelman toteuttaminen eri luokka-asteilla, ryhmissä ja yksittäisten asiakkaiden kanssa, samalla koko ajan palautetta keräten

kesä 2018: yhteenvedon laatiminen kokemuksista; mitä opittiin, mikä jää pysyväksi toimintatavaksi ja mitä tehdään jatkossa toisin

 

Taloussuunnitelma

Omarahoitusosuus

Hankkeeseen käytettävä työaika sivukuluineen: yhteensä 0,5 htv, sisältäen useiden eri työntekijöiden yhteenlasketun työpanoksen 17 400 €

Markkinointi-, toimisto- ym. kulut: kopiot, painatukset, ilmoitukset, puhelinkulut 750 €

Matkakustannukset (pääkirjaston ja Haapamäen sivukirjaston välillä) 150 €

 

Haettavan rahoituksen osuus

Tablettien ja tarvikkeiden hankinta- ja käyttökulut (alv 0%):

-9 kpl iPad Air 2 16GB (wifi), 1 kpl iPad Air 2 32GB (wifi+cellular)  3350 €

-10 kpl kahvallisia suojakoteloita ja näytön suojuksia 600 €

-mobiililiittymä yhteen (ohjaajan) laitteeseen 250 €

 

Kustannukset yhteensä: 22 500 €, josta omarahoitusosuus 18 300 €

 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€18 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi