Muksut ja mummot mobiileiksi
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Keuruun kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 81
42701
Bibliotekets telefonnummer : 
0400 190 540
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@keuruu.fi
ISIL-kod : 
FI-Kerka
FO-nummer : 
0208388-2
Ansvarsperson : 
Johanna Hämäläinen
Telefonnummer : 
0400 168 415
E-post : 
johanna.hamalainen@keuruu.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kirjaston omia mediakasvatusvalmiuksia eri-ikäisten parissa, testata uusia käytäntöjä ja tukea olemassaolevia mediakasvatukseen ja digitalisoitumiseen liittyviä toimintatapoja.

 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Mediakasvatustyöllä tavoitettu oppilas- ja asiakasmäärä.

Asiakkailta ja ryhmätoimintaan osallistujilta kerättävä kehittämispalaute.

Hankkeen avulla saadut uudet toimintatavat ja kumppanuudet.

Projektbeskrivning : 

Muksut ja mummot mobiileiksi -hanke liittyy avustusteemaan 2, Oppijan kirjasto. Tavoitteenamme on lisätä panostusta ja luoda uusia toimintatapoja eri-ikäisten mediakasvatukseen sekä edistää digitalisaatiota omassa työssämme ja asiakkaidemme keskuudessa. Meillä on jo olemassa tähän hyviä malleja ja yhteistyökuvioita, käytännön ongelmaksi on vain muodostunut matalan kynnyksen (mobiili)laitteiden puute. Siksi haemme hankkeessa rahoitusta kymmeneen tablettitietokoneeseen ja niiden tarvikkeisiin. Tabletit tulevat toimimaan paitsi mediakasvatuksen työkaluina, myös apuvälineinä monessa  asiakaspalvelun perustoiminnossa.

Toimintasuunnitelma

Keskeisin uusi kehittämiskohteemme tablettiavusteisessa mediakasvatuksessa on lasten ja nuorten ryhmäopetus. Keskusteluissa opettajien kanssa on käynyt ilmi, että tätä painotusta kaivataan kaikenikäisten kanssa. Tablettien avulla kirjasto voi järjestää monipuolisia ja ikätason huomioivia mediakasvatustyöpajoja. Mm. kolmasluokkalaisille on suunnitteilla kirjaston käyttöön opastava Kirjastoseikkailu, johon tabletit toisivat uusia ulottuvuuksia. Viides- ja kuudesluokkalaisille taas painotetaan tiedonhaun ja lähdekriittisyyden näkökulmaa. Pelillistämisnäkökulma on myös tärkeä: haluamme kannustaa tarinoiden pariin vaikkapa kirjatrailereiden teon avulla. Olemme mukana Jyväskylän kaupunginkirjaston vetämässä AVI-hankkeessa Mediakasvatus arkeen, jossa kehitettäviä toimintatapoja on tarkoitus jatkossa vakiinnuttaa laitehankintojen tuella.  

Mobiililaitteiden käytön tarve ei kuitenkaan rajoitu pelkästään lapsiin ja nuoriin. Toinen keskeinen kohderyhmä kirjaston näkökulmasta ovat seniorit, ja heille annettava opastus digitalisaatioon siirtymisessä. Tämän tueksi olemme jo aloittaneet Tablettikerho-nimisen toiminnan. Kerho kokoontuu noin neljän viikon välein kirjaston henkilökunnan vetämänä, ja sinne voi kuka tahansa tulla oman mobiililaitteen (älypuhelimen tai tabletin) kanssa kyselemään apua ja jakamaan vertaistukea. Kirjaston omat tabletit tarjoaisivat mahdollisuuden kehittää myös tätä toimintaa haluttuihin suuntiin, vaikkapa verkkopalveluiden käyttäjäkoulutusten järjestämiseen tai asiakkaiden laitetestailujen tukemiseen.

Myös kirjallisen ja suullisen perinteen digitaalisen tallentamisen edistäminen on jo nyt osa kirjastomme toimintaa. Muutama vuosi sitten digitoimme paikallisia joululehtiä AVI-hankkeen rahoituksella. Syksyllä 2016 aloitimme yhteistyössä Keuruun kansalaisopiston kanssa perinteen tallentamiseen keskittyvän Veräjä-työpajan, jonka avulla syntyvää verkostoa on tarkoitus hyödyntää jatkossakin esimerkiksi erilaisissa hankkeissa. Tabletit auttaisivat tuomaan työpajaan uusia työtapoja ja tukemaan osallistujien omaehtoista perinteen tallentamista. Niitä voi käyttää apuna vaikkapa tekstien ja kuvien digitoinnissa tai haastatteluiden tallennuksessa ja purkamisessa. Olemme hakemassa toiselta taholta rahoitusta keuruulaista kotiseututietoa ja kulttuuriperintöä kokoavan sivuston rakentamiseksi verkkoon. Sen onnistuessa tabletit hyödyttävät myös kirjaston tekemää eri-ikäisten kulttuuriperintökasvatusta.   

Edellä mainittujen isompien teemojen lisäksi tabletit tukevat myös monenlaisia kirjaston asiakaspalvelun ja hakeutuvan kirjastotoiminnan tarpeita. Näitä ovat esim. kirjaston e-aineistojen tai Celia-kirjaston verkkokuuntelun käyttöön liittyvä neuvonta tai vierailut päiväkodeissa, kouluissa, vanhainkodissa tai erilaisissa tapahtumissa. Hankkeessa syntyviä toimintatapoja on tarkoitus järjestelmällisesti testata ja toteuttaa paitsi pääkirjastossa, myös yhtenäiskoulun yhteydessä sijaitsevassa Haapamäen sivukirjastossa.

 

Aikataulu

Kesä 2017: laitehankinnat ja henkilökunnan perehtyminen niiden toimintaan, mediakasvatussuunnitelman laatiminen tulevaksi lukuvodeksi (pohjautuen opettajilta/muilta asiakkailta aiemmin kerättyihin toiveisiin)

syksy 2017 ja kevät 2018: suunnitelman toteuttaminen eri luokka-asteilla, ryhmissä ja yksittäisten asiakkaiden kanssa, samalla koko ajan palautetta keräten

kesä 2018: yhteenvedon laatiminen kokemuksista; mitä opittiin, mikä jää pysyväksi toimintatavaksi ja mitä tehdään jatkossa toisin

 

Taloussuunnitelma

Omarahoitusosuus

Hankkeeseen käytettävä työaika sivukuluineen: yhteensä 0,5 htv, sisältäen useiden eri työntekijöiden yhteenlasketun työpanoksen 17 400 €

Markkinointi-, toimisto- ym. kulut: kopiot, painatukset, ilmoitukset, puhelinkulut 750 €

Matkakustannukset (pääkirjaston ja Haapamäen sivukirjaston välillä) 150 €

 

Haettavan rahoituksen osuus

Tablettien ja tarvikkeiden hankinta- ja käyttökulut (alv 0%):

-9 kpl iPad Air 2 16GB (wifi), 1 kpl iPad Air 2 32GB (wifi+cellular)  3350 €

-10 kpl kahvallisia suojakoteloita ja näytön suojuksia 600 €

-mobiililiittymä yhteen (ohjaajan) laitteeseen 250 €

 

Kustannukset yhteensä: 22 500 €, josta omarahoitusosuus 18 300 €

 

 

 

Tidigare projekt: 

Mediakasvatus arkeen

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

 

Hankimme ja saimme iPad-tabletit toukokuussa 2017, jonka jälkeen yritimme itse laittaa laitteet toimintakuntoon. Asia ei ollut niin yksinkertaista ja mistään ei löytynyt yksinkertaista ohjetta niiden käyttöönottoon. Syksyllä palkkasimme asiantuntijan, joka auttoi laitteiden kanssa ja pääsimme viimein tutustumaan laitteisiin ja pohtimaan, mitä kaikkea voisimme niiden kanssa tehdä.

 

 Ensimmäisenä otimmekin laitteet mukaan pääkirjaston Tablettikerho-nimiseen toimintaan. Kerhossa useimmilla on omat laitteet mukana, mutta jotkut tulevat myös ilman omaa laitetta, vasta harkiten digimaailmaan liittymistä. Tabletit olivatkin mukana monilla kerroilla Tablettikerho kerroilla. Esittelimme erilaisia videoita, sivustoja, pelejä sekä kevään viimeisellä kerralla pyysimme palautetta kerhosta tablettien avulla. Teimme kyselyn Kahoot-sivustolla ja paikallaolijat vastasivat joko tableteille ladatulla Kahoot-sovelluksella tai omalla laitteella sivuston kautta. Suurin osa palautteesta oli positiivista ja kerho selkeästi on vastannut tarpeeseen, joka ikääntyvillä ihmisillä on ollut uusien digitaalisten laitteiden kanssa.

 

Syksyllä aloimme myös suunnitella yhdessä Keuruun kaupungin nuorisotoimen kanssa Mediataitoviikon ohjelmaa. Nuorisotoimi oli alkuvuodesta 2017 järjestänyt Mediataitoviikolla ohjelmaa 5. luokkalaisille ja tälle vuodelle he halusivat mukaan yhteistyökumppanin ja he kysyivät kirjastoa mukaan. Suunnittelimme ohjelmaa hiukan edellisen vuoden pohjalta, mutta myös uudistimme sitä, sillä kirjastolla oli käytettävänä tabletit. Tablettien tueksi ostimme myös uuden projektorin, joka oli yhteensopiva uusien tablettien kanssa. Helmikuussa 2018 kaikki Keuruun sekä Haapamäen 5.luokkalaiset pääsivät Mediataitoviikolla vastaamaan Kahoot-sovelluksen kautta erilaisiin mediaa koskeviin kysymyksiin, tekemään videoita ongelmatilanteista, joita voi kohdata esim. nettikiusaus, peliriippuvuus yms. ja videot katsottiin yhdessä lopuksi projektorilla heijastaen. Lopuksi palaute kerättiin Kahootin kautta. Palaute oli todella positiivista ja suurin osa oli oppinut uutta ja heillä oli ollut kivaa. Tästä on hyvä jatkaa seuraavalle Mediataitoviikolle.

 

Tabletit olivat myös mukana syksyllä 2017 Pelipäivänä järjestettävässä peliturnauksessa. Pelipäivän virallinen turnaus järjestettiin suomalaisessa Big Bang Legends –pelissä, jossa samalla oppii alkuaineista. Turnauksessa oli mukana kaikki pohjoismaat ja nopeimmalle pelaajalle palkintona oli matka Sveitsiin CERN-tutkimuskeskukseen.

 

 Kevään viimeisenä satuhetkenä toukokuussa 2018 järjestimme mediasatuhetken, jossa hyödynsimme tablettia sekä projektoria. Kaisa Happosen kirjaan Mur, eli karhu on kehitetty sovellus nimeltä Mur, joka herättää kirjan henkiin. Valitettavasti satuhetkeen ei tullut kuin 2 osallistujaa, mutta tarkoituksena on järjestää mediasatuhetki uudelleen syksyllä.

 

Tabletteja käytettiin myös valokuvien digitoimiseen Keuruun Veräjä-yhteinen tarina -hankkeen aikana. Yksityisten henkilöiden muistelupajoihin ja muihin tapaamisiin mukanaan tuomat valokuvat oli helppo digitoida tableteilla paikan päällä ja palauttaa heti omistajilleen. Kuvia julkaistaan Keuruun Veräjä -nettisivulla. Tabletteja tullaan myös käyttämään haastattelujen nauhoittamiseen ja valokuvien digitointiin myös tulevana syksynä, kun Veräjä- muistelupajat jatkuvat kesätauon jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsatta åtgärder: 

 

Kaikkea jo kokeiltua aiotaan jatkaa, mutta aiomme myös lisätä toimintaa tablettien kanssa. Tabletit on tarkoitus valjastaa syksyn 2018 aikana 7. luokkalaisten tiedonhaun opetukseen. Keski-kirjastojen verkkosivuilla on valmiina Jyväskylän kirjastossa laadittuja tiedonhakutehtäviä, joita voimme hyödyntää opetuksessa. Tabletit toimivat hyvin tällaisten mobiilitehtävien kanssa.

 

Projektet börjar : 
01/05/2017
Projektet avslutas : 
31/08/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 200
Egen finansiering: 
€18 300
Budget sammanlagt: 
€22 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
10kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
182henkilö/person
Antalet evenemang: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
25henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017