Musiikin hyvinvointivaikutukset kirjastopalveluissa
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Kaarlenväylä 3, PL 15
90015
Ansvarsperson : 
Juha Sutela
Telefonnummer : 
044 703 7350
E-post : 
juha.sutela@ouka.fi
Projektets målsättning: 

Musiikkikirjastotoiminta on haasteiden edessä fyysisten levyjen lainausmäärien edelleen laskiessa. Myös uusi kirjastolaki asettaa kirjastoille omat tavoitteensa lisätä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja elinikäistä oppimista lisäävää toimintaa.
Hankkeen tavoitteena on hakea uusia tapoja tehdä kirjastojen musiikkityötä kuntalaisille houkuttelevaksi, sekä mahdollisesti myös laajentaa palveluvalikoimaa ja poikkihallinnollista yhteistyötä ottamalla mukaan musiikkikasvatuksen ammattilaisia ja opiskelijoita.
Esimerkkejä mahdollisista toimintatavoista: kirjavinkkausten ja satutuntien elävöittäminen musiikin avulla, levyvalikoiman esittely ”livenä”, kirjaston ulkopuolelle suuntautuvat musiikkikasvatustuokiot, yleisöluennot.
Kohteina Oulun kirjastopalveluiden pisteet, pop-up-tapahtumat, Limingan kunnankirjasto.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tavoitteen seurannan mittarit:
Tavoitetut ryhmät, tapahtumien ja osallistujien määrä, musiikkikasvatuksen opiskelijoiden opintopisteet

Projektbeskrivning : 

Esimerkkejä mahdollisista toimintatavoista: kirjavinkkausten ja satutuntien elävöittäminen musiikin avulla, levyvalikoiman esittely ”livenä”, kirjaston ulkopuolelle suuntautuvat musiikkikasvatustuokiot, yleisöluennot.
Kohteina Oulun kirjastopalveluiden pisteet, pop-up-tapahtumat, Limingan kunnankirjasto.

Samarbetspartner/s: 
Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen koulutusohjelma
Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 875
Egen finansiering: 
€5 475
Budget sammanlagt: 
€26 350
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€20 500