'Nettipehtoorit' kylien tukena
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapuan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kustaa Tiitun tie 1
62100
Kirjaston puhelin : 
06-438 4570
Kirjaston sähköposti : 
Kirjasto@lapua.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lapua
Y-tunnus : 
0209113-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Hakala, Marita
Puhelin : 
044-4384570
Sähköposti : 
marita.hakala@lapua.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite on perustaa ja kouluttaa Alajärven ja Lapuan kaupunkien sekä Kuortaneen kunnan sivukylille, joilla ei kirjastoa ole , vapaaehtoispohjalta toimiva 'nettipehtoori'-verkosto. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutustilaisuudet ja osallistujat

Kuvaus : 

Hankkeen tavoite on perustaa ja kouluttaa Alajärven ja Lapuan kaupunkien sekä Kuortaneen kunnan sivukylille, joilla ei kirjastoa ole , vapaaehtoispohjalta toimiva 'nettipehtoori'-verkosto. 'Nettipehtoori'-hanke toteuttaa osaltaan periaatetta, jolla pyritään viemään yhteiskunnan palveluita  kyliin.  Nyt on kyse informaatioyhteiskunnan taidoista ja niiden viemisestä myös sivukyliin.  Maalaiskuntien ja -kaupunkien sivukylissä asukkaiden atk-taidot saattavat  edelleen olla  vajavaiset  esim. maanviljelijöillä, ikäihmisillä tai muilla,  jotka eivät ole, eri syistä johtuen,  tietokoneeseen koskeneetkaan tai käyttäneet konetta vain vähän. Kuitenkin suuri osa virallisistakin palveluista toimii  jo  verkossa esim. kelan palvelut, verotoimistojen palvelut,  eu-palvelut, kirjastopalvelut ja pankkipalvelut. Ainoat  pankit löytyvät usein vain kuntien keskustasta. Verkkoasioinnin osaaminen ja hallinta voi tuntua aloittelijasta vaikealta. 'Nettipehtoorit' auttaessaan voivat näin toimia myös syrjäytymistä ehkäisevänä tekijänä.

Jos oma tietokone on hankittu, käyttöongelmien ratkaiseminen helpottuu, kun apu ratkaisuun on saatavissa läheltä. Ongelmia voivat olla esim. , että  koneen päivitykset eivät onnistu,  tabletteja ei osata ottaa käyttöön, tai uuden koneen asetukset eivät osu kohdalleen.

Lapuan, Alajärven ja Kuortaneen sivukyliin perustetaan ja koulutetaan, vapaaehtoispohjalta,  nettipehtoori-verkosto. Nettipehtooria etsitään jokaiseen sivukylään, Lapualle 12:een Alajärvelle 20:een ja Kuortaneelle  11:een kylään.

Koulutus aloitetaan 2015  syyskuun alussa, kunnassa kerrallaan.  Koulutuksen jälkeen nettipehtoorit osaavat  auttaa alueensa asukkaita tietokoneen käyttöön  ja tietoverkkoon  liittyvissä käytännön ongelmissa tai  uuden tietokoneen hankinnassa ja asennuksissa sekä opastaa  erilaisten verkkopalveluiden käytössä. Nettipehtoorien  ei tarvitse tietää kaikkea, vaan kirjastot toimivat tukena nettipehtoorien kohdatessa ongelmia,  joita eivät osaa ratkaista.

Nettipehtoorien kouluttajaksi palkataan alan asiantuntija tai asiantuntijoita. Myös alan opiskelijoita voidaan hyödyntää koulutuksessa. Koulutusaikaa varataan 3 päivää kuntaa kohti tai tarpeen mukaan. Koulutus toteutetaan syys-lokakuussa 2015. Varsinainen nettipehtoorien toiminta alkaa keväällä 2016. Hankkeen kustannuksia ovat kouluttajien palkkaaminen, heidän matkakulunsa, koulutustilojen vuokrat,  pehtoorien käyttöön hankittavat  mahdolliset lisälaitteet, hankkeen ilmoituskulut, sekä henkilökunnan työaika-  ja toimistokulut.

Kirjastotoiminnan tavoitteena on informaatiolukutaidon edistäminen,  joten on tarkoituksenmukaista, että kirjastot toimivat nettipehtoorien koulutuksen järjestäjänä,  hankkivat kouluttajat  ja tarjoavat  tarvittaessa koulutustilat  ja -laitteet pehtoorien opetusta varten . Kirjaston henkilökuntaa osallistuu koulutukseen voidakseen jatkaa toiminnan koordinointia hankkeen loputtua.

Nettipehtooreiden opetuskäyttöön hankitaan kannettavia tietokoneita 1 kpl / kunta ja /tai 2 tablettia /kunta. Tabletteja voidaan jatkossa antaa myös lainaksi.

Kirjastoilla  on tässä yhteydessä hyvä tilaisuus markkinoida ja opastaa myös kirjastopalveluiden käyttöä  tai verkkotiedonhakujen tekoa  ja opastaa uusien aineistojen kuten e-kirjojen lainauksessa. 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Alajärven kaupunginkirjasto. Kuortaneen kunnankirjasto, Lapuan kaupunginkirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kyronlahti, Tarja. Alajärven kaupunginkirjasto,

Hemminki, Helinä, Kuortaneen kunnankirjasto

Hakala, Marita, Lapuan kaupunginkirjasto

 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 870
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 140
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 010
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000
 
okm
avi