Noppaan pyörimään - kirjastonhoitaja jalkautuu nuorisokeskukseen
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Nuorisopalvelut Raisio
Raision kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Eeronkuja 2
21200
Kirjaston puhelin : 
044-7971827
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raisio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Raiki-PK
Y-tunnus : 
0204428-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Nina Petander
Puhelin : 
044-7971713
Sähköposti : 
nina.petander@raisio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoitus on tavoittaa nuoret ei-kirjastonkäyttäjät jalkautumalla Raision Nuorisokeskus Noppaan.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Nuoret asiakkaat, jotka eivät lukeudu kirjaston käyttäjiin, tutustuvat kirjaston palveluihin nuorisokeskuksessa.

Kirjasto saa ideoita nuorilta heitä kiinnostavista tapahtumista, joita voi järjestää kirjastossa.

Uusien asiakaskontaktien määrä ja nuorisokeskuksen pokkaritornin lainamäärä.

Kuvaus : 

Toimintasuunnitelma

Raision kirjasto ja Raision Nuorisopalvelut ovat tehneet hedelmällistä yhteistyötä jo usean vuoden ajan järjestämällä mm. teemapäiviä sekä kirjastosuunnistusta kirjastotalolla. Yhteistyötä on kuitenkin syytä edelleen syventää, jotta kirjasto tavoittaisi nuoret asiakkaat vielä paremmin myös heidän vapaa-ajallaan. Siihen tarjoaa mainion mahdollisuuden viime vuonna kivenheiton päähän kirjastosta avattu nuortenkeskus Noppa.

Hanke mahdollistaa sen, että Raision kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenosaston kirjastonhoitaja ja kirjavinkkaaja on tavoitettavissa Nopassa yhtenä iltana viikossa. Hän ottaa kirjastolta mukaan ajankohtaista ja nuoria kiinnostavaa aineistoa, jota nuoret voivat lainata kirjastonhoitajan mukana kulkevalla etälainauslaitteella.

Hankkeen toteutuksen ydin ovat matalan kynnyksen toimintamallin toteuttaminen ja rennon tunnelman luominen tukholmalaisen Tio Tretton -nuortenkirjaston tapaan. Tärkeintä on, että kirjastonhoitaja on nuorisokeskuksessa läsnä kirjaston helposti lähestyttävänä edustajana. Tarinat ovat hyvä alusta keskusteluun, ja kirjastonhoitaja voi lukea halukkaille ääneen heidän toivomaansa kirjallisuutta tai perustaa lukupiirin. Keskustelun lomassa hän saa tarpeellista tietoa siitä, mitä nuoret toivovat nykypäivän kirjastolta.

Taloussuunnitelma

Kirjasto hankkii nuorisokeskukseen pokkaritornin, jonka nuoret saavat tuunata mieleisekseen ja johon he valitsevat itse sisältöä. Hyllyn kustannusarvio on noin 500 euroa sisältöineen.

Kannettavan lainauslaitteen hinta on noin 1500 euroa.

Hankkeen kustannuksiin kuuluu myös kirjastoammattilaisen palkka kahden kuukauden osalta.

Hankkeen suunniteltu toteutumisajankohta on syksy 2017 - kevät 2018.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Raision kaupungin nuorisopalvelut
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Erityisnuoriso-ohjaaja Marko Mustonen

Aloituspäivämäärä : 
04/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 212
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 712
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 500

Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Avustusta myönnetään lainauspäätteen hankintaan.

 
okm
avi