Nuorten oma kirjasto 2017
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Sirkku Petäjä
Nurmijärven pääkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 47
01901
Kirjaston puhelin : 
0403172500
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurmi
Y-tunnus : 
9014643-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Annika Herranen, Tanja Kilpeläinen
Puhelin : 
0403172500
Sähköposti : 
annika.herranen@nurmijarvi.fi; tanja.kilpelainen@nurmijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Vastata keväällä 2016 teetetyn kyselyn pohjalta paikallisten 6-9lk. nuorten kirjastotoiveisiin. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tubetapahtuman osallistujamäärä ja pelipajan toteutuminen sekä käyttäjäaktiivisuus.  

Kuvaus : 

Lapsuuden ja aikuisuuden välimaastossa elävät nuoret ovat kirjaston kannalta haastava kohderyhmä. He eivät välttämättä käytä kirjaston perinteisiä palveluja aktiivisesti, lukuinto laskee ja he uhkaavat tippua kokonaan pois kirjaston käyttäjäkunnasta. 

Selvittääkseen mitä paikalliset nuoret toivovat kirjastolta Nurmijärven kirjastot teettivät koko kunnan alueella nuorisokyselyn keväällä 2016. Kysely toteutettiin verkkokyselynä ja siihen vastasi 216 6.–9.-luokkalaista nurmijärveläisnuorta.  Nuorisokyselyssä selvitettiin, millaisia palveluja ja toimintaa nuoret toivoisivat omaan lähikirjastoonsa sekä miten nuoret ylipäätään kokevat kirjaston.  Nuoret saivat ehdottaa parannuksia kirjaston tiloihin, toivoa esiintyjiä kirjastoon, ideoida toimintaa sekä määritellä kirjaston ja nuorten yhteisiä kirjastossa olemisen pelisääntöjä.

Toimintaa kirjastoon nuoret toivoivat erityisesti pelaamiseen liittyen. Haluamme vastata nuorten toiveeseen ja aloittaa pelipajatoiminnan Nurmijärven pääkirjastossa. Pelipajatilana toimisi Nurmijärven pääkirjaston lukusali, jonne hankkisimme tietokoneita ja liikuteltavia pöytiä. Tietokoneille hankittaisiin valmiiksi nuorten keskuudessa suosituimpia joukkuepelejä esimerkiksi Dota 2, Hearthstone, Overwatch, Counter Strike ja League of Legends. Nuoret voisivat varata pelipajan tietokoneita ja tulla pelaamaan yhdessä. Pelipajatilassa voisimme myös järjestää erilaisia tapahtumia ja ammattilaisluentoja esimerkiksi vastuulliseen pelaamiseen ja mediataitoihin liittyen sekä nuorille että aikuisille.  Samassa tilassa järjestetään myös esimerkiksi kirjastonkäytönopetusta, senioreiden ATK-kursseja, kirjavinkkauksia ynnä muita tilaisuuksia, jolloin pelipajaa varten hankitut tietokoneet toimivat myös muussa käytössä.

Pelipajan avulla haluamme olla luomassa tervettä pelikulttuuria ja mahdollistamassa vastuullista pelaamista. Pelipaja mahdollistaa sosiaalisen pelaamisen ja yhdessäolon.  Paja toimisi pääasiassa kirjaston normaalien aukioloaikojen puitteissa, mutta tarvittaessa esimerkiksi jonkun pelitapahtuman yhteydessä tila voisi olla auki kirjaston normaalin sulkemisajan jälkeen.

Pelipajan suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä paikallisten nuorten, pelialan asiantuntijoiden ja peliyhdistysten kanssa. (Lista yhteistyökumppaneista alla.) Hankkeen kautta paikalliset nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan pelaamistoimintaa Nurmijärvelle. Myös pelipajan säännöt laadimme yhdessä nuorten kanssa.

Toteuttaaksemme myös niiden nuorten toiveita, jotka eivät harrasta pelaamista, kutsumme kirjastoon vierailulle jonkin nuorten kyselyssä toivomista Youtube-tähdistä.  Eniten toivottiin tubettaja Eric Savolaista eli Lakkoa. Myös muita tubettajia toivottiin. Tubettajat ovat nimenomaan nuorten oma juttu, joten tapahtuma olisi tällä kertaa oikeasti suunnattu nuorille nuorten omien toiveiden mukaisesti. Tubettajat eivät kuulu kirjastojen vakiovieraisiin. Youtube-tähtien lisäksi nuoret toivoivat kirjastovieraiksi kotimaisia artisteja, esimerkiksi JVG:tä, Antti Tuiskua, Cheekiä tai Elastista.

Yhteistyökumppanit:
Nurmijärven nuorisotoimi
Nurmijärven yhteiskoulu
Nurmijärven Nuorisovaltuusto
Paikalliset nuoret
NYK-Lanit
The Group ry
Taurora
eUrheilu.com
Helsingin kaupungin nuorisotyö

Aikataulu:

Tubetapahtuma keväällä 2017 osana Suomi 100-juhlavuotta. 

Pelipajan suunnittelun aloitus vuonna 2017 syksyllä  ja toteutus sekä avajaiset vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Taloussuunnitelma:

Haemme hankerahaa pelipajatoiminnan käynnistämistä ja nuorten toiveiden kirjastovierasta varten

Tietokoneet 15kpl 15 000€
Asiantuntijakulut 2000€
Esiintyjäkulut 3000€
Materiaalikulut (liikuteltavat pöydät, kaapelit yms.)  2000€
Kirjaston omarahoitus työntekijäkulut sekä sähkö- ja tietotekniset työt. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Nurmijärven nuorisotoimi, Nurmijärven yhteiskoulu, Nurmijärven Nuorisovaltuusto, paikalliset nuoret, NYK-Lanit, The Group ry, Taurora, eUrheilu.com, Helsingin kaupungin nuorisotyö
Aloituspäivämäärä : 
01/03/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi