Olkkari - kaikkien yhteinen kirjasto
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Juupajoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Koskitie 50
35500
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Tuovila
Puhelin : 
0505915456
Sähköposti : 
anne.tuovila@juupajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Teema 3: Elinikäinen oppiminen
Uudistamme Juupajoen kirjastotoiminnan nykyaikaiseksi, elinvoimaiseksi, houkuttelevaksi ja helposti saavutettavaksi palveluksi; kaikkien yhteiseksi Olkkariksi.
Luomme yhteistyöhön perustuvan uudenlaisen toimintakulttuurin yhdessä kunnan eri palvelualojen, yhdistysten ja asukkaiden kanssa elinikäistä oppimista tukevaksi toiminnaksi.
Henkilöstön osaamista vahvistetaan uutta toimintakulttuuria tukevaksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestetyt tapahtumat sekä niihin osallistujat – lukumäärä
Asiakaskysely – asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys uusiin tiloihin ja toimintoihin
Lainamäärät

Kuvaus : 

Kirjastossa on nykyisellään kaksi varastotilaa. Vanhentuneen ja vähän kysyttävän aineiston poistoja sekä varastokirjastoihin siirtoa ei ole tehty aikaisempina vuosina riittävästi uuden aineiston määrään ja muuttuviin asiakastarpeisiin nähden. Suhteellisesti liian suureksi kasvaneen varastokirjamäärän vuoksi pienen kirjastomme tilat ovat asiakaspalvelunäkökulmasta olleet vajaakäytöllä. Tavoitteenamme on vähentää varastokirjojen määrä ajanmukaiselle tasolle ja vapauttaa toinen tällä hetkellä varastona toimivista tiloista monipuoliseen, jokapäiväiseen asiakaskäyttöön.

Varastolta vapautuvasta tilasta sisustamme viihtyisän, nykyaikaisen ja kaikille avoimen tilan, joka vastaa monenlaisiin käyttötarpeisiin. Tila sisustetaan asiakkaiden toiveita kuunnellen niin, että siellä on mahdollista järjestää joustavasti niin nuoriso- kuin aikuisasiakkaidenkin toimintaa. Tila sopii esimerkiksi yhdistysten kokoustilaksi, kerhojen ja lukupiirien tapaamispaikaksi, koululaisten kirjastonkäytön opetukseen tai vaikkapa päiväkotilasten satutunnin tai eläkeläisten peli-illan järjestämiseen.

Kirjastolla on jo valmiiksi hankittuna uudet kirjastohyllyt. Ne vaihdetaan vanhojen hyllyjen tilalle ja kirjasto sisustetaan muutoinkin kodikkaaksi ja viihtyisäksi yhteistilaksi asiantuntijan avustuksella. Kirjastoon kulku on hankalaa vanhanaikaisten ja painavien ovien vuoksi. Tarkoitus on vaihtaa ovet sähkötoimisiksi ja uusia ulko-oven porras esteettömäksi.

Juupajoen kunnankirjastossa työskentelevät puolipäiväinen kirjastonjohtaja ja yksi täysipäiväinen kirjastovirkailija. Kirjaston kehittäminen on rajoitettujen henkilöstöresurssien vuoksi ollut aiempina vuosina vähäistä: kirjaston kehittämisvastuussa olevan kirjastonjohtajan työaika riittää kirjaston arjesta ja olemahun ssa olevien palveluiden laadusta ja jatkuvuudesta huolehtimiseen, mutta aikaa suurempiin muutostöihin tai palveluiden systemaattiseen kehittämiseen jää liian vähän. Kirjasto on jäänyt pitkälti lainastoksi sen sijaan, että se olisi voinut kehittyä nykyaikaiseksi kirjastoksi, joka palvelee asiakkaitaan myös tarjoamalla mahdollisuuden kaikille avoimeen, monipuoliseen ja monikäyttöiseen julkiseen yhteiskäyttötilaan.

Haemme rahoitusta kirjastonjohtajan työajan lisäämiseksi kokopäiväiseksi nykyisen 50-prosettisen työajan sijaan. Työajan laajentaminen on tarpeellista, jotta saamme kirjaston tilojen ja palveluiden tarpeellisen uudistusprojektin vietyä järjestelmällisesti läpi. Kirjastollemme ei koskaan aiemmin ole haettu hankerahoitusta. Nyt haettava hankerahoitus rahoitus mahdollistaisi Juupajoen kunnankirjastolle henkilöstön jo olemassa olevan osaamispotentiaalin käyttöönoton projektiin, jossa kirjaston tiloja ja tilankäyttöön liittyviä palveluita ajanmukaistetaan. Uudistusprojekti voidaan toteuttaa selkeissä ajallisissa raameissa, joten vaikka kirjastonjohtaja projektin päätyttyä palaisi 50-prosenttiselle työajalleen, uudistetut tilat ja kirjastopalvelut ovat edelleen kuntalaisten ilona ja hyötynä.

Projektin alussa kirjastonjohtajan roolina on suunnitella ja toteuttaa kirjaston uudistettavat tilat yhdessä kunnan hyvinvointijohtajan ja kirjaston sidosryhmien kanssa (nuorisotoimi, koulut, varhaiskasvatus, yhdistykset ja kuntalaiset). Suunnittelutyössä hyödynnetään muualla toteutettujen vastaavien projektien toimivien käytäntöjen benchmarkkausta. Kun kirjaston tilojen fyysinen uudistus on tehty, kirjastonjohtaja panostaa uusien tilojen markkinointiin ja lanseeraukseen, jotta potentiaaliset käyttäjät löytävät uudet tilat ja tiloihin liittyvät uudet palvelut löytävät muotonsa. Uusien toimintatapojen kehittyminen ja vakiintuminen vie aikaa, joten tämä on hyvin olennainen osa kirjaston tilojen kehittämistä.

Aikataulu
1.4.2018-30.6.2019
- kevät 2018: tilojen muutostöiden suunnittelu käynnistyy; prosessissa ohjausryhmän lisäksi mukana kuntalaisista koottu asiakasraati ja tilojen suunnittelu vastaava
- muutostyöt ajoittuvat huhti-elokuu 2018 väliselle ajalle
- elokuu 2018 tilojen käyttöönotto
- syyskuu 2018 kirjaston 40-vuotisjuhlat; uuden toimintamallin ja tilojen esittely kuntalaisiile
- syksy 2018 - kevät 2019 uuden toimintakulttuurin ja yhteistyön vakiinnuttaminen
- toukokuu 2019 arviointikysely kuntalaisille, henkilöstölle

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€41 676
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 419
Budjetti euroissa yhteensä: 
€52 095
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi