Omatoimiaukiolo Kangasalan Vatialan lähikirjastoon
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kangasalan kirjasto
Kangasalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 31 (Keskusaukio 2)
36201
Kirjaston puhelin : 
050 407 3903
Kirjaston sähköposti : 
kangasalan.kirjasto@kangasala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kang
Y-tunnus : 
1923299-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Annamari Nikara-Nummi
Puhelin : 
050 373 8648
Sähköposti : 
annamari.nikara-nummi@kangasala.fi
Hankkeen tavoite: 

Parantaa kirjastopalveluiden saavutettavuutta Kangasalla sekä tehostaa Vatialan kirjaston kokoelman, palvelujen ja tilojen käyttöä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Käyttölukujen kehitys sekä asiakkailta kerätty palaute.

Kuvaus : 

Vatialan lähikirjasto on avattu vuonna 2014 entisen Vatialan veturikorjaamon saneeratuissa tiloissa. Kirjastotila on suunniteltu modernisti huomioiden omatoimikäytön mahdollisuus. Vatialan lähikirjasto on tällä hetkellä avoinna 25 tuntia viikossa. On perusteltua ottaa tilat tehokäyttöön omatoimiaukioloajoin silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla: aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Nykyiset aukioloajat painottuvat aamuihin, jolloin esimerkiksi työssäkäyvien kirjastonkäytön mahdollisuudet ovat rajalliset.

Vatialan lähikirjasto sijaitsee Tampereen ja Kangasalan rajalla, matkaa Kangasalan pääkirjastoon on noin 8 kilometriä. Palveluverkkoa on viimeksi keskitetty vuonna 2015 lakkauttamalla lähikirjasto Vatialan lähikirjaston ja pääkirjaston väliltä.

Vatialan lähikirjastossa on ennestään lainausautomaatti sekä kameravalvonta. Hankeavustusta haetaan 10 000 e tekniseen varusteluun, ml. kulunvalvontajärjestelmä sekä lisäkamerat.

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Vatialan lähikirjasto on avattu vuonna 2014 entisen Vatialan veturikorjaamon saneeratuissa tiloissa. Kirjastotila on suunniteltu modernisti huomioiden omatoimikäytön mahdollisuus. Vatialan lähikirjasto on tällä hetkellä avoinna 25 tuntia viikossa. On perusteltua ottaa tilat tehokäyttöön omatoimiaukioloajoin silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla: aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Nykyiset aukioloajat painottuvat aamuihin, jolloin esimerkiksi työssäkäyvien kirjastonkäytön mahdollisuudet ovat rajalliset.

Vatialan lähikirjasto sijaitsee Tampereen ja Kangasalan rajalla, matkaa Kangasalan pääkirjastoon on noin 8 kilometriä. Palveluverkkoa on viimeksi keskitetty vuonna 2015 lakkauttamalla lähikirjasto Vatialan lähikirjaston ja pääkirjaston väliltä.

Vatialan lähikirjastossa on ennestään lainausautomaatti sekä kameravalvonta. Hankeavustusta haetaan 10 000 e tekniseen varusteluun, ml. kulunvalvontajärjestelmä sekä lisäkamerat.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vatialan kirjastossa oli vuonna 2016 kävijöitä 23 250, lainoja 61 800. Aukiolotunteja ennen omatoimikäyttöä oli 25h/vko.

Jatkotoimenpiteet: 

Omatoimikirjaston käyttöä seurataan ja asiakaspalautteita kerätään. Saadun informaation pohjalta toimintaa ja tiloja voidaan kehittää edelleen.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi