Omatoimikirjasto – kohtaamispaikka
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Evijärven kunnankirjasto
Evijärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Voltintie 6
62510
Kirjaston puhelin : 
06-24123230
Kirjaston sähköposti : 
evijarven.kirjasto@evijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Evija
Y-tunnus : 
0177804-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Merle Kupila
Puhelin : 
06-24123230
Sähköposti : 
merle.kupila@evijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Evijärven kunnankirjasto muutetaan vuonna 2017 omatoimikirjastoksi. Samalla uusitaan kirjaston vanhentunut kalusto ja päivitetään tilat sopivaksi monitoimikäyttöön. Tiloista suunnitellaan ja tehdään viihtyisä ja nykyaikainen kohtaamispaikka kuntalaisille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vuositilastot (laina- ja kävijämäärät, aukiolotunnit).
Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakaspalautteilla ja -kyselyillä.

Kuvaus : 

 Evijärvi on tarjonnut kirjastopalveluja kuntalaisille 140 vuoden ajan ja kirjasto onkin pienen kunnan palveluista yksi suosituimpia ja kuntalaisten mielestä parhaita palveluita. Kirjastolla on vuonna 1976 rakennetut hyvät tilat koulukeskuksen yhteydessä (hyötypinta-ala 367 m²). Suurin osa kirjaston kalusteista on vuodelta 1976, tällä hetkellä kalusto on vanhentunut eikä ole enää vuosiin vastannut kirjaston muuttuneisiin ja edelleen muuttuviin tarpeisiin. Kirjastossa työskentelee kaksi vakituista henkilöä (kirjaston johtaja ja virkailija), vuonna 2015 oli aukiolotunteja 1655. Evijärvellä ei ole sivukirjastoja eikä kirjastoautoa.

Tiukentunut kuntatalous aiheuttaa omat haasteensa myös kirjastopalveluille. Yhä useampien palvelujen karatessa pienestä kunnasta korostuu kirjaston tarjoaman tilan ja henkilökohtaisen palvelun merkitys. Toisaalta yhä suurempi osa kuntalaisista on tottunut käyttämään palveluita itsenäisesti ja oman aikataulunsa mukaisesti. Omatoimikirjasto parantaa kuntalaisten mahdollisuutta käyttää kirjastopalveluja aukiolaikojen laajenemisen myötä. Automatisointi mahdollistta henkilökunnalle keskittymisen vaativampaan asiakaspalveluun ja muuhun kuin lainausrutiineihin sekä kehittää edelleen erilaisia palveluja. Henkilökunta, luottamushenkilöt ja kuntalaiset suhtautuvat muutokseen myönteisesti.

Tavoitteena on avata kirjaston palvelut ja tilat laajemmin kuntalaisille sekä uudistaa ja parantaa asiakaspalvelua. Mahdollisuus käyttää kirjaston tiloja ja palveluja myös omatoimisesti, asettaa kirjaston tiloille ja kalustolle kuitenkin omat vaatimukset. On järkevää tehdä tilojen ja kaluston osalta muutostyöt samalla kun siirrytään omatoimikirjastoon. Tilojen suunnittelun ja kalustamisen yhteydessä kirjaston tilaa ja asiakkaiden tapaa toimia siinä mietitään uudelleen. Erityisesti tullaan ottamaan huomioon esteettömyys, saavutettavuus (opasteet) ja muunneltavuus. Palvelujen laajentamisella tavoitellaan myös uusia käyttäjiä. Laajemmat aukioloajat mahdollsitavat  kirjaston tilojen laajemman käytön, esimerkiksi kokouskäytössä tai rauhallisena työskentely- ja opiskelutilana pidempään. Kirjaston langaton verkko ja tietokoneet oheislaitteineen ovat myös omatoimiaikana käytettävissä.

Hankeavustustuksella hankitaan:
1. Avustusta käytetään kirjaston tilojen suunnitteluun omatoimikirjastoksi. Erityisesti otetaan huomioon tilojen esteettömyys, saavutettavuus ja muunneltavuus.

2. Hankitaan omatoimikirjastoksi siirtymiseen tarvittava laitteisto ja ohjelmisto: lainaus/palautusautomaatti ohjelmineen, automaattiset valojen sytytys ja sammutusmekanismi, valvontakamerat, kameravalvonnan tallennusohjelma ja -ohjausyksikkö, sähkölukot ulko-oviin, kulunvalvonnan yksikkö/-lukija, kulunvalvonnan ohjausyksikkö/-tietokone ylläpito-ohjelmistoineen, kulunvalvontaan liittyviä kaiuttimia 2 kpl kuulutuksia varten, RFID -portti, RFID -lukijoita ja RFID -tunnisteita. Tarvittava kaapelointi, asennukset ja koulutukset.

3. Yläkerran parvi (nykyinen käsikirjasto) suunitellaan monitoimitilaksi (kokoustila / ryhmätyöskentelytila / satutuntitila / pelitila ym). Siihen hankitaan mm. kokouksia varten nykyaikainen tekniikka ja laitteisto ohjelmineen. Kirjaston tiloihin (esim. lukusaliin, lasten- ja nuortenosastolle) tilojen monitoimikäyttöa tukevia tarvikkeita.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Järvinet OY
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€37 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€133 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€171 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn
mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .