Omatoimikirjasto Heinävedellä
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Heinäveden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastokuja 4
79700
Kirjaston puhelin : 
040 7101 940
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@heinavesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Henve
Y-tunnus : 
0164308-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Mauri Venäläinen
Puhelin : 
040 568 7175
Sähköposti : 
mauri.venalainen@heinavesi.fi
Hankkeen tavoite: 

Omatoimikirjaston perustaminen Heinävedellä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 
 1. Kirjaston asiakasmäärien kasvaminen
 2. Kirjaston aukioloaikatuntien lisääntyminen
Kuvaus : 

Hankkeella rakennetaan omatoimikirjasto Heinävedelle. RRFID – koodataan aineisto vuonna 2017. Palvelun käytännön toteutus ja suunnittelu niin, että omatoimikirjasto on käytössä vuoden 2018 alusta. Suunnitellaan käyttösäännöt. Hankkeella lisäksi koulutetaan henkilökunta ja markkinoidaan omatoimikirjastoa sekä neuvotaan/opastetaan asiakkaita henkilökohtaisesti. Avustusta haetaan kirjastovirkailijan palkkakuluihin 4 kk ajaksi nimeomaan toteutukseen, aineiston tagitykseen, koodaukseen ja RFID-koodaamiseen.

Tulos (tavoite)

 1. Omatoimikirjasto antaa asiakkaalle mahdollisuuden kirjaston käyttöön ns. henkilökunta-ajan / palvelun ulkopuolella. 
 2. Kirjaston käytön mahdollisuus paranee (työssäkäyvät, kesäasukkaat), aukioloaikaan huomattava lisäys, kustannustehokkuus ja laatu
 3. Kirjastoautopalvelut vähenevät tai loppuvat, harva-asutus, pitkät välimatkat kunnassa, jonka vuoksi aukioloajat eivät sovi kaikille asiakkaille (palvelutavoite ei toteudu)

Mitä tehdään

 1. RFID – koodaaminen aineistoon, vuonna 2017
 2. Palvelun käytännön toteutus ja suunnittelu, käyttöön 2018 alussa
 3. Käyttösääntöjen suunnittelu
 4. Toiminnan testaaminen
 5. Henkilökunnan koulutus
 6. Markkinointi ja asiakkaiden henkilökohtainen neuvonta/ opastus

Mitä haetaan

 1. Kirjastovirkailijan 4 kk palkka 10 700 € (toteutukseen, aineiston tagitys, koodaus, RFID)   

 oma rahoitus 23 000 €  ja oman työn osuus, markkinointi, suunnittelu, neuvonta ja RFID tagitys. Omarahoitus sisältää myös RFID tunnisteiden laittoa vähintään saman verran.

 

Aiemmat hankkeet: 

Heinäveden kirjaston lehtilukusali itsepalveluperiaatteella 2012

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€34 672
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 400

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi