Omatoimikirjastoja Kainuun kuntiin
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuva: Helena Keränen
Suomussalmen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiannonkatu 31
89600
Kirjaston puhelin : 
044-7773224
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@suomussalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sumsa
Y-tunnus : 
0189925-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Ari Koistinen
Puhelin : 
044-5811488
Sähköposti : 
ari.koistinen@suomussalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen avulla aloitetaan omatoimikirjastotoiminta viidessä Kainuun kunnassa (Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi).

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aukiolotuntien kokonaismäärän kehitys kirjastoittain. Fyysisten asiakaskäyntien seuranta kirjastoittain (normaaliaukiolo / omatoimiaukiolo).

Kuvaus : 

Kokemukset viime vuosina yleistyneistä omatoimikirjastoista ovat olleet pääsääntöisesti myönteisiä. Omatoimikirjastot ovat tuoneet kirjastoille lisää aukioloaikaa ja monipuolistaneet asiakkaiden mahdollisuuksia kirjastopalveluiden käyttöön. Kainuun ensimmäinen omatoimikirjasto avattiin Kajaanin Otanmäessä loppuvuodesta 2016 ja samaan aikaan Kainuun ns. viisikkokunnat (Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi) suunnittelevat yhdessä vastaavaa ratkaisua. Kaikissa yhteistyökunnissa taloudellinen tilanne on vaikea. Kirjastopalveluiden resurssit niukkenevat jatkossa ja uusia vaihtoehtoja palveluiden turvaamiseksi on löydettävä. Henkilöstömäärältään pienten kirjastojen (Hyrynsalmi 2 htv, Paltamo 4 htv, Puolanka 2 htv, Ristijärvi 1,5 htv, Suomussalmi 7 htv) on mahdollista omatoimikirjastojen avulla säilyttää ja myös lisätä nykyisiä aukioloaikoja sekä vakioida nykyistä yhtenäisemmät aukioloajat läpi vuoden. Omatoimikirjastot mahdollistavat asiakkaille kirjastopalveluiden ja kirjastotilan hyödyntämisen entistä paremmin. Monelle kirjasto on ainoa mahdollisuus sähköiseen asiointiin ja näin myös näyttely- ja kokoustilat saadaan tehokkaampaan käyttöön. Pienissä kunnissa kirjasto on usein ainoita maksuttomia tiloja kuntalaisten vapaasti oleskella ja tavata toisiaan. Hankkeen kirjastoihin hankitaan lainausautomaatit lisälaitteineen, kirjastojärjestelmään integroidut kulunvalvonta- ja kuulutusjärjestelmät, tallentavat kameravalvontajärjestelmät, rajapinnat kirjastojärjestelmään, tarvittavat kaapelointityöt sekä pääoven sähköistyksen vaatimat moottorilukot. Kunnat vastaavat itse tarvittavista tilanjakajista ja kalusteista, varauloskäytävien lukituksista, automatisoidusta valo-ohjausjärjestelmistä sekä henkilöstön työpanoksesta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hyrynsalmen kunnankirjasto, Paltamon kunnankirjasto, Puolangan kunnankirjasto, Ristijärven kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hyrynsalmen kunnankirjasto Maija Niskanen p. 044-7104501, maija.niskanen@hyrynsalmi,fi, Paltamon kunnankirjasto Reima Uusitalo p. (08) 615 54646, reima.uusitalo@paltamo.fi, Puolangan kunnankirjasto Tapio Holappa p. 044-7295365, tapio.holappa@puolanka.fi, Ristijärven kunnankirjasto Maritta Karjalainen p. (08) 681 255, maritta.karjalainen@ristijarvi.fi

Aiemmat hankkeet: 

Lukuisia omatoimikirjastohankkeita vuonna 2016 mm. Kajaani, Kuusamo, Pudasjärvi ja Posio.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€117 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€26 560
Budjetti euroissa yhteensä: 
€143 660
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€100 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä. Omatoimikirjastoja rahoitetaan niiltä osin, kun ne parantavat asiakaspalvelua kaikille asiakasryhmille tasapuolisesti. Valtionavustusta ei saa käyttää remontti-/rakennus- (sis. sähkötyöt) tai sisustustöihin eikä kalusteiden hankintaan.

 
okm
avi