Onnelin ja Annelin kirjasto - lempeitä lukutuokioita lehmien kanssa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kaiturin tila, kuva: Paula Raitis.
Raision kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Eeronkuja 2
21200
Kirjaston puhelin : 
0400 823256
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raisio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Raiki-PK
Y-tunnus : 
0204428-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Eeva Kiviniemi
Puhelin : 
0400 823256
Sähköposti : 
eeva.kiviniemi@raisio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lukuharrastuksen ja tunnetaitojen lisääminen raisiolaisissa alakoululaisissa ilmiöpohjaiseen oppimiseen (OPS 2016) tukeutuen. Yksi raisiolainen alakoululaisten ikäluokka viedään puolentoista vuoden aikana Kaiturin tilalle Maskuun, jossa lapset voivat lukea lukulehmille ja tutustua vanhan maatilan muihin eläimiin, töihin ja historiaan.

Hankkeeseen kuuluu myös kaksi yleisöluentoa: toisessa on teemana "Millaista on olla lehmä?" ja toisessa käsitellään lehmien liittymistä suomalaiseen historiaan ja kulttuuriin.

Lisäksi kehitetään erilaisia lukemaan innostavia menetelmiä: Onneli ja Anneli suosittelevat -lukulistoja koululaisille, videotervehdyksiä lukulehmien luota, live-striimausta, videokirjavinkkausta, Lukulehmien lukublogeja ja Facebookin Kyyttökanava ja muuta some-viestintää. Näistä osa on jo olemassa ja niitä jatketaan myös hankkeen jälkeen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteen toteutumista seurataan Kaiturin tilalle vierailevalle alakoulun ikäluokalle ja opettajille suunnatulla kyselyllä sekä palautekeskustelulla opettajien kanssa.

Kuvaus : 

Raision kaupunginkirjastolla on ilo ja kunnia toimia kummikirjastona kahdelle lukulehmälle, Onnelille ja Annelille.

Onneli ja Anneli asuvat Kaiturin tilalla Maskussa ja opiskelevat siellä lukulehmän taitoja. Kaiturin tilan emäntä Marjukka Kulmala hoitaa ja kouluttaa niitä lempeästi yhdessä raisiolaisen lastenkirjailija Reetta Niemelän kanssa. Onneli ja Anneli nauttivat tällä hetkellä erityisesti lastenkirjojen ja runojen kuuntelemisesta. 

Lukulehmät ovat kyyttöjä eli itäsuomenkarjaa, joka on yksi Suomessa vanhastaan kasvatetusta maatiaiskarjarodusta. Nykyisin kyytöt ovat uhanalaisia. Lukutaito on omalla tavallaan yhtä uhatussa asemassa kuin maatiaiskarjakin.

Onnelin ja Annelin kummiuden kautta Raision kirjasto pyrkii paitsi edistämään lukuharrastusta myös lisäämään ihmisissä, etenkin lapsissa, kykyä kokea myötätuntoa muita eläviä olentoja kohtaan.

Kasvatuspsykologian tohtori Michele Borban mukaan empatiakyky on ylivertainen tekijä siinä, että lapsista kasvaa terveitä, menestyviä ja onnellisia aikuisia. Digitalisoituneessa maailmassa vallalle on päässyt kiusaamisen, epärehellisyyden ja tyytymättömyyden kulttuuri, jota hän kutsuu "selfiesyndroomaksi".

Borba on listannut keinoja lasten empatiakyvyn kasvattamiseksi (Borba, M. (2016). Unselfie: Why Empathetic Kids Succeed in Our All-About-Me World. New York: Touchstone.)

- Kehitä moraalista mielikuvitusta: Kirjoja lukemalla lapset pääsevät erilaisiin maailmoihin. Tarinat  kasvattavat moraalikäsityksiä ja hyväntahtoisuutta.

- Harjoittele myötätuntoa: Myötätunto on kuin lihas. Mitä enemmän sitä harjoitetaan, sitä suuremmaksi se kasvaa.

- Toimi lasten esikuvana empaattisuudessa, niin hekin oppivat myötätuntoisiksi ja vastuullisiksi. Kun empatiasta tulee heille luonnollinen taito, he osaavat tunnistaa, kun joku on satuttanut itsensä, tarvitsee lohdutusta tai on kaltoin kohdeltu.

 

Hankkeen tavoitteet

Onnelin ja Annelin kirjasto -hankkeella on kaksi tavoitetta.

1) Tarkoituksena on tukea raisiolaisten alakoululaisten ilmiöpohjaista oppimista lukulehmien kohtaamisen kautta. Kohtaamisissa harjoitellaan lukutaidon lisäksi myös tunnetaitoja.

Eläinten hyvinvointia pohditaan vuodesta 2016 eteenpäin alakoulussa ympäristöopissa ja yläkoulussa biologian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneilla. Maatilakäynnillä Onnelin ja Annelin luona lapset tutustuvat käytännössä elänten elämään, maatilan töihin  ja vanhaan maaalaisympäristöön sekä maatalouden historiaan.

Toimenpiteet:

Tuotamme yhdelle Raision alakoulujen ikäluokalle (2. luokka-aste) lukuvierailuita Kaiturin tilalle Maskuun. Samalla tutustutaan maatilaan töihin ja eläinten hoitamiseen. Kaiturin tilalle ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla, koska lähimmälle bussipysäkille on neljä kilometriä. Siksi on välttämätöntä järjestää lapsille kuljetus.

Lastenkirjailija Reetta Niemelä valmentaa jokaisen luokan maatilavierailua varten Raision kirjastossa. Vuorovaikutteisen johdattelun materiaalina käytetään kirjaston aineistoa, josta avautuu teemaan monenlaisia näkökulmia. Myös puhelimella kuvatut pienet videoklipit antavat lapsille tuntumaa lukulehmien kohtaamiseen.

Päivä Kaiturin tilalla on lapsille kokonaisvaltainen elämys. Ison eläimen kohtaaminen ja sen lähellä oleminen on vaikuttava ja voimauttava kokemus. Lapset voivat viettää koulupäivän ulkoilmassa maatilan lehmien, lampaiden ja kanojen kanssa. Maatilakäynnillä Kaiturin tilalla lapset näkevät, miten eläimiä hoidetaan ja miten niiden hyvinvoinnista huolehditaan. Kokemus pohjustaa ylemmillä luokilla alkavaa opetusta.

Kaiturin tilalla lukeminen yhdistyy lempeään lehmään ja viestintään eläinten kanssa. Lapset kokevat käytännössä, mitä tarkoittaa, kun ihmisen ja eläimen suhde perustuu vastavuoroisuuteen. Myös tunnetaidot kehittyvät: lapset oppivat, että myös eläimet ovat tuntevia olentoja, jotka osaavat innostua ja väsyä, pelätä ja iloita, kärsiä ja kiintyä.

Lukuvierailuita voidaan tehdä myös syksyllä ja keväällä, jopa leudolla säällä talvella, koska Onneli ja Anneli ulkoilevat pihatossa.  Samalla lapset oppivat myös pukeutumaan oikein ulkoilupäivään. Lukuvierailuista vastaavat yhdessä Kaiturin tilan emäntä Marjukka Kulmala,  lastenkirjailija Reetta Niemelä ja Raision kaupunginkirjasto sekä Raision alakoulut.

Raisoon kaupunginkirjasto ja lukulehmät ovat mukana myös Lukukeskuksen Suomi 100 - Suuri lukuseikkailu -hankkeessa.

 

2) Tarkoituksena on edistää sekä kirjaston käyttäjissä että ei-käyttäjissä lukuharrastusta ja empatiaa ja ymmärrystä eläinten hyvästä elämästä.

Kun Onneli ja Anneli tekevät lukulehmien töitä, levitämme samalla sekä lukemisen iloa että tietoa ja ymmärrystä eläinten itseisarvosta, oikeuksista ja niiden kunnioittavasta kohtelusta.

Valokuvauksen ammattilainen kuvaa lukulehmistä ja lapsista käsikirjoitetun videon, jota voidaan levittää Suomessa ja aulkomailla. Videon avulla hankkeen vaikutukset voivat levitä varsin laajalle. Samalla sekä hanke että metodi tulevat dokumentoitua.

Lukulehmien saaman julkisuuden kautta voidaan nostaa esiin lukemisen merkitystä ja samalla vaikuttaa ihmisten tietoisuuteen eläimistä subjekteina sekä asenteisiin eläinten hyvinvointia kohtaan. Hankkeessa yhdistyvät kirjat, kirjalija, lukeminen, maatila, eläimet, eettiset kysymykset ja ihmisen henkinen kasvu.

Lukemisen taika sekä empatian ja myötätunnon lisääminen ihmisissä lävistävät hankkeen kaikki tasot.

Toimenpiteet:

- Raision kaupunginkirjasto ja Kaiturin tilan lukulehmät julkistavat joka kesä kesälomakirjan, joka valitaan vuoden aikana ilmestyneiden kotimaisten lastenkirjojen joukosta. Kirjan valintaan voi osallistua kirjaston somessa. Julkistamistilaisuudessa lehmille luetaan katkelma voittajakirjasta. Samalla julkistetaan kesälukemista-lista.   

- Raision kaupunginkirjasto ja Reetta Niemelä tekevät yhdessä Onneli ja Anneli suosittelevat -kirjalistoja  Raision alakoululaisille. Listaukset löytyvät myös Vaski-verkkokirjastosta http://bit.ly/2exkQne

- Luodaan Raison kaupunginkirjaston ja lukulehmien yhteinen lukublogi.

- Hande dokumentoidaan ammattivalokuvaajalta tilattavalla videolla. Video kertoo Annelista ja Onnelista ja heidän työstään lukulehminä. Tärkeää on myös tallentaa lasten kokemuksia. Videota levitetään valtakunnallisesti, ehkä myös kansainvälisesti.

- Kerätään lapsille suunnattuja, eläinten hyvinvointia käsitteleviä asiantuntijoiden ja kouluttajien puheenvuoroja Facebook live -toiminnon avulla.  Niitä voitaisiin katsoa kirjastossa isolta screeniltä. Asiantuntijat olisivat valtakunnallista tasoa, kuten Tuire Kaimio ja Helena Telkänranta. Samalla kerryttäisimme oppimateriaalia kouluille

- Järjestetään kaksi lehmiin liittyvää yleisötilaisuutta Raision Kirjastotalon Martinsalissa. Toisessa pohditaan, millaista on olla lehmä. Toisessa tutkitaan sitä, miten monella eri tavalla lehmät liittyvät suomalaisten historiaan: metsässä laiduntavat lehmät, evakkolehmät jne.

- Videokirjavinkkausta lukulehmien kanssa on jo tehtykin, ja sitä jatketaan kummikirjaston Facebookissa olevalla Kyyttökanavalla.

- Suora striimaus Kaiturin tilalta lukuehmien luota sopii hienosti moniin Raision kirjastossa järjestettäviin tapahtumiin, vaikkapa luokkakäynteihin.

- Lukulehmät ovat tervetuleita vierailemaan Raision kaupunginkirjaston edustalla olevaan puistoon. Onnelia ja Annelia voivat tulla katsomaan kaikki halukkaat, myös ei-kirjastonkäyttäjät. Kirjastopihalla niin lapset kuin aikuiset voivat lukea Annelille ja Onnelille pienryhmissä. Ryhmille annetaan etukäteen tietoa lehmästä, sen tarpeista ja käyttäytymisestä. Puistossa Anelille ja Onnelille järjestetään niin iso aitaus, että ne voivat halutessaan mennä puiden varjoon märehtimään. Lehmät voivat itse päättää, milloin ovat ihmisten lähellä.

 3) Hanketta seurataan yhteistyössä koulun ja opettajien kanssa. Maatilakäynti pohjustaa ylemmillä luokilla alkavia  oppiaineita. Lukulehmistä voidaan keskustella esimerkiksi biologian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneilla. Lehmiä voidaan käyttää aiheena kuvaamataidon tunneilla ja niistä voidaan laulaa musiikintunneilla.

Hankkeesta järjestetään myös palautekysely koululaisille ja opettajille sekä mukaan tulleille aikuisille. Lapsia rohkaistaan antamaan palautetta myös vierailupäivän aikana.

Hankkeen vaikuttavuutta seurataan myös videon leviämisen ja median reaktioiden kautta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Reetta Niemelä, Marjukka Kulmala, Heli Kivelä, Raision perusopetus
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

emäntä Marjukka Kulmala, Kaiturin tila

lastenkirjailija Reetta Niemelä, Raisio

Rehtori Heli Kivelä/Raision alakoulut

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Raision kaupunginkirjastolla on ilo ja kunnia toimia kummikirjastona kahdelle lukulehmälle, Onnelille ja Annelille.

Onneli ja Anneli asuvat Kaiturin tilalla Maskussa ja opiskelevat siellä lukulehmän taitoja. Kaiturin tilan emäntä Marjukka Kulmala hoitaa ja kouluttaa niitä lempeästi yhdessä raisiolaisen lastenkirjailija Reetta Niemelän kanssa. Onneli ja Anneli nauttivat tällä hetkellä erityisesti lastenkirjojen ja runojen kuuntelemisesta. 

Lukulehmät ovat kyyttöjä eli itäsuomenkarjaa, joka on yksi Suomessa vanhastaan kasvatetusta maatiaiskarjarodusta. Nykyisin kyytöt ovat uhanalaisia. Lukutaito on omalla tavallaan yhtä uhatussa asemassa kuin maatiaiskarjakin.

Onnelin ja Annelin kummiuden kautta Raision kirjasto pyrkii paitsi edistämään lukuharrastusta myös lisäämään ihmisissä, etenkin lapsissa, kykyä kokea myötätuntoa muita eläviä olentoja kohtaan.

Kasvatuspsykologian tohtori Michele Borban mukaan empatiakyky on ylivertainen tekijä siinä, että lapsista kasvaa terveitä, menestyviä ja onnellisia aikuisia. Digitalisoituneessa maailmassa vallalle on päässyt kiusaamisen, epärehellisyyden ja tyytymättömyyden kulttuuri, jota hän kutsuu "selfiesyndroomaksi".

Borba on listannut keinoja lasten empatiakyvyn kasvattamiseksi (Borba, M. (2016). Unselfie: Why Empathetic Kids Succeed in Our All-About-Me World. New York: Touchstone.)

- Kehitä moraalista mielikuvitusta: Kirjoja lukemalla lapset pääsevät erilaisiin maailmoihin. Tarinat  kasvattavat moraalikäsityksiä ja hyväntahtoisuutta.

- Harjoittele myötätuntoa: Myötätunto on kuin lihas. Mitä enemmän sitä harjoitetaan, sitä suuremmaksi se kasvaa.

- Toimi lasten esikuvana empaattisuudessa, niin hekin oppivat myötätuntoisiksi ja vastuullisiksi. Kun empatiasta tulee heille luonnollinen taito, he osaavat tunnistaa, kun joku on satuttanut itsensä, tarvitsee lohdutusta tai on kaltoin kohdeltu.

 

Hankkeen tavoitteet

Onnelin ja Annelin kirjasto -hankkeella on kaksi tavoitetta.

1) Tarkoituksena on tukea raisiolaisten alakoululaisten ilmiöpohjaista oppimista lukulehmien kohtaamisen kautta. Kohtaamisissa harjoitellaan lukutaidon lisäksi myös tunnetaitoja.

Eläinten hyvinvointia pohditaan vuodesta 2016 eteenpäin alakoulussa ympäristöopissa ja yläkoulussa biologian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneilla. Maatilakäynnillä Onnelin ja Annelin luona lapset tutustuvat käytännössä elänten elämään, maatilan töihin  ja vanhaan maaalaisympäristöön sekä maatalouden historiaan.

Toimenpiteet:

Tuotamme yhdelle Raision alakoulujen ikäluokalle (2. luokka-aste) lukuvierailuita Kaiturin tilalle Maskuun. Samalla tutustutaan maatilaan töihin ja eläinten hoitamiseen. Kaiturin tilalle ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla, koska lähimmälle bussipysäkille on neljä kilometriä. Siksi on välttämätöntä järjestää lapsille kuljetus.

Lastenkirjailija Reetta Niemelä valmentaa jokaisen luokan maatilavierailua varten Raision kirjastossa. Vuorovaikutteisen johdattelun materiaalina käytetään kirjaston aineistoa, josta avautuu teemaan monenlaisia näkökulmia. Myös puhelimella kuvatut pienet videoklipit antavat lapsille tuntumaa lukulehmien kohtaamiseen.

Päivä Kaiturin tilalla on lapsille kokonaisvaltainen elämys. Ison eläimen kohtaaminen ja sen lähellä oleminen on vaikuttava ja voimauttava kokemus. Lapset voivat viettää koulupäivän ulkoilmassa maatilan lehmien, lampaiden ja kanojen kanssa. Maatilakäynnillä Kaiturin tilalla lapset näkevät, miten eläimiä hoidetaan ja miten niiden hyvinvoinnista huolehditaan. Kokemus pohjustaa ylemmillä luokilla alkavaa opetusta.

Kaiturin tilalla lukeminen yhdistyy lempeään lehmään ja viestintään eläinten kanssa. Lapset kokevat käytännössä, mitä tarkoittaa, kun ihmisen ja eläimen suhde perustuu vastavuoroisuuteen. Myös tunnetaidot kehittyvät: lapset oppivat, että myös eläimet ovat tuntevia olentoja, jotka osaavat innostua ja väsyä, pelätä ja iloita, kärsiä ja kiintyä.

Lukuvierailuita voidaan tehdä myös syksyllä ja keväällä, jopa leudolla säällä talvella, koska Onneli ja Anneli ulkoilevat pihatossa.  Samalla lapset oppivat myös pukeutumaan oikein ulkoilupäivään. Lukuvierailuista vastaavat yhdessä Kaiturin tilan emäntä Marjukka Kulmala,  lastenkirjailija Reetta Niemelä ja Raision kaupunginkirjasto sekä Raision alakoulut.

Raisoon kaupunginkirjasto ja lukulehmät ovat mukana myös Lukukeskuksen Suomi 100 - Suuri lukuseikkailu -hankkeessa.

 

2) Tarkoituksena on edistää sekä kirjaston käyttäjissä että ei-käyttäjissä lukuharrastusta ja empatiaa ja ymmärrystä eläinten hyvästä elämästä.

Kun Onneli ja Anneli tekevät lukulehmien töitä, levitämme samalla sekä lukemisen iloa että tietoa ja ymmärrystä eläinten itseisarvosta, oikeuksista ja niiden kunnioittavasta kohtelusta.

Valokuvauksen ammattilainen kuvaa lukulehmistä ja lapsista käsikirjoitetun videon, jota voidaan levittää Suomessa ja aulkomailla. Videon avulla hankkeen vaikutukset voivat levitä varsin laajalle. Samalla sekä hanke että metodi tulevat dokumentoitua.

Lukulehmien saaman julkisuuden kautta voidaan nostaa esiin lukemisen merkitystä ja samalla vaikuttaa ihmisten tietoisuuteen eläimistä subjekteina sekä asenteisiin eläinten hyvinvointia kohtaan. Hankkeessa yhdistyvät kirjat, kirjalija, lukeminen, maatila, eläimet, eettiset kysymykset ja ihmisen henkinen kasvu.

Lukemisen taika sekä empatian ja myötätunnon lisääminen ihmisissä lävistävät hankkeen kaikki tasot.

Toimenpiteet:

- Raision kaupunginkirjasto ja Kaiturin tilan lukulehmät julkistavat joka kesä kesälomakirjan, joka valitaan vuoden aikana ilmestyneiden kotimaisten lastenkirjojen joukosta. Kirjan valintaan voi osallistua kirjaston somessa. Julkistamistilaisuudessa lehmille luetaan katkelma voittajakirjasta. Samalla julkistetaan kesälukemista-lista.   

- Raision kaupunginkirjasto ja Reetta Niemelä tekevät yhdessä Onneli ja Anneli suosittelevat -kirjalistoja  Raision alakoululaisille. Listaukset löytyvät myös Vaski-verkkokirjastosta http://bit.ly/2exkQne

- Luodaan Raison kaupunginkirjaston ja lukulehmien yhteinen lukublogi.

- Hande dokumentoidaan ammattivalokuvaajalta tilattavalla videolla. Video kertoo Annelista ja Onnelista ja heidän työstään lukulehminä. Tärkeää on myös tallentaa lasten kokemuksia. Videota levitetään valtakunnallisesti, ehkä myös kansainvälisesti.

- Kerätään lapsille suunnattuja, eläinten hyvinvointia käsitteleviä asiantuntijoiden ja kouluttajien puheenvuoroja Facebook live -toiminnon avulla.  Niitä voitaisiin katsoa kirjastossa isolta screeniltä. Asiantuntijat olisivat valtakunnallista tasoa, kuten Tuire Kaimio ja Helena Telkänranta. Samalla kerryttäisimme oppimateriaalia kouluille

- Järjestetään kaksi lehmiin liittyvää yleisötilaisuutta Raision Kirjastotalon Martinsalissa. Toisessa pohditaan, millaista on olla lehmä. Toisessa tutkitaan sitä, miten monella eri tavalla lehmät liittyvät suomalaisten historiaan: metsässä laiduntavat lehmät, evakkolehmät jne.

- Videokirjavinkkausta lukulehmien kanssa on jo tehtykin, ja sitä jatketaan kummikirjaston Facebookissa olevalla Kyyttökanavalla.

- Suora striimaus Kaiturin tilalta lukuehmien luota sopii hienosti moniin Raision kirjastossa järjestettäviin tapahtumiin, vaikkapa luokkakäynteihin.

- Lukulehmät ovat tervetuleita vierailemaan Raision kaupunginkirjaston edustalla olevaan puistoon. Onnelia ja Annelia voivat tulla katsomaan kaikki halukkaat, myös ei-kirjastonkäyttäjät. Kirjastopihalla niin lapset kuin aikuiset voivat lukea Annelille ja Onnelille pienryhmissä. Ryhmille annetaan etukäteen tietoa lehmästä, sen tarpeista ja käyttäytymisestä. Puistossa Anelille ja Onnelille järjestetään niin iso aitaus, että ne voivat halutessaan mennä puiden varjoon märehtimään. Lehmät voivat itse päättää, milloin ovat ihmisten lähellä.

 3) Hanketta seurataan yhteistyössä koulun ja opettajien kanssa. Maatilakäynti pohjustaa ylemmillä luokilla alkavia  oppiaineita. Lukulehmistä voidaan keskustella esimerkiksi biologian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneilla. Lehmiä voidaan käyttää aiheena kuvaamataidon tunneilla ja niistä voidaan laulaa musiikintunneilla.

Hankkeesta järjestetään myös palautekysely koululaisille ja opettajille sekä mukaan tulleille aikuisille. Lapsia rohkaistaan antamaan palautetta myös vierailupäivän aikana.

Hankkeen vaikuttavuutta seurataan myös videon leviämisen ja median reaktioiden kautta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeesta julkaistaan ammatilaisen kuvaama video, mutta se ei valitettavasti ihan ehdi valmistua vuoden 2018 puolella. Kuvaaja seurasi Onnelin ja Annelin kohtaamisia Raision kakkosten kanssa ja seurasi lehmien elämää Kaiturin tilalla vuorokauden ajan.

http://kirjastolehti.fi/artikkelit/ennen-oli-vain-lukukoiria-nyt-tulevat...

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/03/lehma-opettaa-lapsille-lukutait...

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/2666751/Lukulehmat+Onneli+ja+Annel...

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3477843/Raision+tokaluokkalaiset+t...

https://www.ts.fi/lukemisto/2774096/Lue+lehmalle

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
320henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
15kpl/st.

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€16 000

Perustelumuistio: hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi