Opetus hyppää mobiiliin - kirjasto-opetuksen toteuttaminen mobiiliteknologialla
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tuusulan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Autoasemankatu 2
04300
Kirjaston puhelin : 
09 8718 3444
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tuusula.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tuusu
Y-tunnus : 
0131661-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Anniina Kuhmonen
Puhelin : 
0403143443
Sähköposti : 
anniina.kuhmonen@tuusula.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkia Tuusulan kolmeen kirjastopisteeseen tablettitietokoneet ja niiden hallintalaitteet Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisen kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen ja vinkkauksen toteuttamiseen osallistavasti, elämyksellisesti ja tasa-arvoisesti.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Laitehankinnat ja opetuksen ja vinkkauksen toteuttaminen niitä hyödyntäen. Palautteen kerääminen.

Kuvaus : 

Vuoden 2016 syksyllä Tuusulassa on otettu käyttöön perusopetuksen Kulttuurikasvatussuunnitelma, johon kirjasto tarjoaa kirjastonkäytön opetusta 1. luokille, tiedonhaun opetusta 5. ja 7. luokille ja vinkkausta 2. ja 8. luokille. Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoite on tarjota kulttuurikasvatuksen minimi, joka toteutuu kaikille tuusulalaisille lapsille ja nuorille. Kirjaston Kulttuurikasvatussuunnitelman tarjonnassa tavoitteena on tukea koulujen uutta opetussuunnitelmaa ja taata kunnan kaikille lapsille ja nuorille tarvittava tietotaito kirjaston rikkaaseen kulttuuritarjontaan ja -ympäristöön.

Haemme rahoitusta laitehankintoihin, joilla kulttuurikasvatussuunnitelmaan kuuluvat sisällöt voidaan toteuttaa entistä monipuolisemmin ja sovelluksia esim. Aurasmaa, Kahootia, ThingLinkiä, QR-koodeja ja jo olemassa olevia verkkopalveluja esim. Aparaattisaarta, Oulun kaupunginkirjaston tiedonhaun mobiilitehtäviä, Nurmijärven Kikka-opetuspakettien sähköisiä tehtäväpaketteja ja Tuusulan kirjaston omaa Takku ja Jekku kirjastossa -sivustoa hyödyntäen. Tavoitteena on alueellisen tasa-arvon lisääntyminen ja tiedonhaku- ja mediataitojen oppimisen tukeminen. Opetus mobiiliteknologian avulla tukee monimuotoistuneen toimintaympäristön opetusta ja teknologisen osaamisen vahvistumista. Tablettitietokoneiden avulla saamme ryhmien ohjaukseen uusia mahdollisuuksia, oppilaiden motivaatiota lisättyä ja opetuksen pois luokkahuoneista. Painopiste ohjauksessa tulee olemaan luennoimisen sijaan tekemällä oppimisessa, jossa kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus yhdistyisi luontevasti mediataitojen oppimiseen. Koska Tuusulassa on kolme kiinteää kirjastopistettä ja yksi kirjastoauto, tablettilaitteiden hankkiminen myös yhtenäistää ja tasa-arvoistaa opetusta kunnan sisällä, kun lähikirjastoissa voidaan järjestää sama opetus mobiiliteknologian avulla.

Laitteet hankitaan syksyllä 2017 ja opetuksen ja vinkkauksen toteuttamista mobiiliteknologialla pilotoidaan syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Syksyyn 2018 mennessä tablettitietokoneilla toteutettu kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus on Tuusulan kirjastoissa vakiintunut toimintamuoto.

Hankkeessa syntyneet hyvät käytänteet jaetaan muiden kirjastojen käytettäväksi valtakunnallisesti.

Pääasiallisesti laitteet hankitaan Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisen sisällön toteuttamiseen, mutta laitteita voidaan hyödyntää myös kirjastoissa monessa muussa media- ja tietoyhteiskuntataitojen opetuksessa tai tapahtumien järjestämisessä. Mahdollisia ovat esim. koodauksen opettaminen, kirjatrailerien tekeminen ja kirjavinkkivideoiden tekeminen.

Hankkeelle on tarkoitus hakea lisärahoitusta seuraavina vuosina kirjaston opetussisältöjen kokonaisvaltaiseen uudistamiseen hankkeessa syntyneiden kokemusten avulla sekä sähköisten materiaalien toteuttamiseen.

Haettava rahoitus:
Tablettitietokoneita 15 kpl pääkirjasto, 15 kpl Kellokosken kirjasto ja 5 kpl Jokelan kirjasto (Jokelassa on jo 10 kpl tablettitietokoneita) yht. 35 kpl á 400,00 = 14 000,00
Tabletin suojakotelo 35 kpl á 40,00 = 1400,00
Kannettava tietokone tablettien ylläpitoa varten 1 kpl pääkirjasto, 1 kpl Kellokosken kirjasto ja 1 kpl Jokelan kirjasto yht. 3 kpl á 500,00 = 1500,00
Tablettien lataus- ja synkronointiyksikkö 1 kpl pääkirjasto, 1 kpl Kellokosken kirjasto ja 1 kpl Jokelan kirjasto yht. 3 kpl á 1000,00 = 3000,00
henkilökunnan koulutus 1000,00

yht. 20 900,00

Oma rahoitus:
Lastenkirjastotiimin henkilökunnan työpanos tableteilla toteutettavan opetuksen ja vinkkauksen suunnittelussa 6000,00

Aiemmat hankkeet: 

Tabletit hyötykäyttöön (Orivesi)
Opetus mobiiliin - kirjastonkäytön opetuksen uudistaminen 2 (Nurmijärvi)
Tabletit käteen ja tiedonhankintaan (Kiuruvesi)

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi