Opetussuunnitelman vanavedessä monilukutaitoon
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Uudenkaupungin kaupunginkirjasto, Laitilan kaupunginkirjasto ja Vehmaan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Alinenkatu 34
23500
Kirjaston puhelin : 
050 596 0302
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@uusikaupunki.fi
ISIL-tunnus : 
FI Uuska-PK
Y-tunnus : 
0144036-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tiina Viik
Puhelin : 
050 596 0302
Sähköposti : 
tiina.viik@uusikaupunki.fi
Hankkeen tavoite: 

Haemme hankeavustusta 20 tabletille (määrä, joka tarvitaan koululuokan opeukseen) ja lataus- ja synkronointiarkkuun.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tablettien määrä.

Kuvaus : 

Suunnitteilla olevassa  OPS -16´ssa määritellään perusopetuksen tehtäviä ja tavotteita.  Siinä alleviivataan tulevaisuuden edellyttämää laaja-alaista osaamista, jossa keskeisenä on ajatus monilukutaidosta.  Sen tukemiseksi koulu tarvitsee kirjastolaitosta. OPS -16 avaa uusia mahdollisuuksia koulun ja kirjaston yhteistyölle.
Opetussuunnitelmien uudistus vaatii kirjastoiltakin uutta näkökulmaa kouluyhteistyöhön. Monilukutaitojen kehittämisessä tieto ja viestintätekniikan taitoja korostetaan. Tabletit ovat kouluissa jo  lähivuosina luonnollinen osa opetusta. Monilukutaito on myös tekniikkalaji. Laitteiden langattomuus on myös yksi merkittävä tekijä, jolla tiedonhaun ja e-kirjojen käytön opetusta voidaan kehittää ja parantaa. Myös kirjaston käytön opetuksen aikana on mahdollista liikkua kirjaston tiloissa.  Nyt kirjastojen on kiirehdittävä tablettien hankinnoissa pysyäkseen osallistumaan OPS -16 määrittelemään monilukutaidon kehittämiseen kirjastonkäytön ja tiedonhaun osalta.  
Vaikka herätteen tekijänä monilukutaidon kehittämiseen toimi OPS ja koulu-kirjasto-yhteistyö, niin monilukutaidon tarve koskee yhtälailla aikuis- ja vanhusväestöä. Ehkä kuitenkin on helpointa lähteä liikkeelle tekniikkaa taitavien nuorten kanssa ”sisältö edellä”, ja vasta sitten ottaa mukaan muut asiakasryhmät. Tabletin käytön hallinta  päivittäisessä verkkoasioinnissa helpottaa oleellisesti kaikkien kansalaisten arkea. Ajantasainen laitteisto on edellytys sille, että kirjastot voivat ylipäänsä toimia tukena tiedonhaun ja kansalaistaitojen opettamisessa. Myös e-kirjan käytön opetus helpottuu, kun jokaisella oppijalla on laite kädessään.
Uudenkaupungin kirjasto hakee hankerahaa yhdessä Laitilan ja Vehmaan kirjastojen kanssa. Laitila ja Vehmaa ovat liikenteellisesti lähellä ja helppojen yhteyksien takana, että kuljetukset toimisivat ongelmitta. Investointi on kohtuullisen suuri ja jää varsinkin pienempien kirjastojen ulottumattomiin.
Haemme hankeavustusta 20 tabletille (määrä, joka tarvitaan koululuokan opeukseen) ja lataus- ja synkronointiarkkuun.
Usein laitteiden asetusten hallinta, tyhjentäminen, ohjemien lataaminen ja päivittäminen on hankalaa ja vie kohtuuttomasti aikaa. Kokonaistaloudellisesti olisi järkevää ottaa niihin ns. MDM (mobile device management)-palvelu, joka helpottaa laitteiden saamista tietoturvalliseksi tarvitsematta miettiä kaikkia asetuksia. Laitteet voidaan liittää palveluun keskitetysti. MDM-palvelut ovat vuosimaksullisia, hinnaltaan noi 10€/laite/vuosi. Tämän lisäksi on pilvipalvelun perustamismaksu ja noin päivän kestävä käyttökoulutus.
Kirjasastoissamme on kyllä ammatillista osaamista, mutta ajantasaisen välineistön puute tiedonhaun ja e-kirjojen  käyttöönoton opetuksessa tekee kirjastosta vanhanaikaisen toimijan monilukutaidon tukijana.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Laitilan kaupunginkirjasto, Vehmaan kirjasto
Aloituspäivämäärä : 
29/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 950
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 650
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti laitehankintoihin Uudenkaupungin kaupunginkirjastoon. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi