Pääkirjaston palvelu paremmaksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Alavuden kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Järviluomantie 3
63300
Kirjaston puhelin : 
06 2525 1594
Kirjaston sähköposti : 
alavus.kirjasto@alavus.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Alavu
Y-tunnus : 
0177736-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Raija Löytölä
Puhelin : 
040 545 5164
Sähköposti : 
raija.loytola@alavus.fi
Hankkeen tavoite: 

Alavuden kaupunginkirjasto hakee 8.000 € avustusta pääkirjaston asiakaspalvelupisteen sisustussuunnitelman laatimiseen ja lainaus/palautusautomaatin hankintaan.

Hankkeella on kolme toisiinsa kietoutuvaa tavoitetta: sujuvoittaa asiakaspalvelua tilojen uudelleenjärjestelyllä ja palveluprosessien uudistamisella, parantaa ergonomiaa uudella palvelutiskillä ja lisätä asiakkaiden omatoimisuutta lainaus/palautusautomaatin ja varausten itsenoutohyllyn avulla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilan uudelleenjärjestelyn, palveluprosessien uudistamisen ja ergonomian parantamisen vaikutuksia voidaan mitata asiakas- ja työtyytyväisyyskyselyillä. Lainausautomaatin ja itsenoudon vaikutuksia kirjastohenkilökunnan työnkuvaan voidaan seurata mittaamalla lukuharrastuksen edistämiseen käytettyjen työtuntien määrää.

Kuvaus : 

Lähtötilanne

Omatoimisuuden lisääminen

Nykyinen asiakaspalvelupiste on suunniteltu ojentamispalveluja ajatellen. Jotta pääkirjastossa voidaan ottaa käyttöön asiakkaiden omatoimisuutta lisäävä lainaus/palautusautomaatti ja varausten itsenoutohylly, pitää asiakaspalvelupisteen tilat järjestää uudelleen ja osa palvelupisteen nykyisistä työtehtävistä täytyy siirtää suoritettavaksi työhuoneessa, kirjastosalissa tai verkossa. Asiakkaiden omatoimisuuden lisääntyessä henkilökunnalle jää enemmän aikaa lukuharrastusta edistävään toimintaan, mm. lukuneuvontaan ja kouluyhteistyöhön.

Tilankäytön tehostaminen

Alavuden kaupunginkirjasto sijaitsee entisessä liikerakennuksessa, joka saneerattiin kirjastoksi vuonna 1987 (hyötyala 720 m²). Vuonna 2010 kirjastosalia avarrettiin poistamalla väliseiniä ja muuttamalla työhuoneita asiakastiloiksi.  

Asiakaspalvelutiskin edustalle on sittemmin siirretty useita toimintoja (mm. työasemat, palautuskärry, uutuushylly, poistomyynti) mikä tekee tilasta ahtaan ja sekavan. Toimintojen uudelleen sijoittelua vaikeuttaa entisen kuuntelupisteen kiinteä kaluste viherkasvialtaineen. Lisätilaa tarvittaisiin lainaus/palautusautomaatille ja varausten noutohyllylle.

Palvelutiskin takana sen sijaan on paljon tyhjää tilaa, kun suurista cd- säilytyskalusteista on voitu luopua käytänteiden muuttuessa. Vuonna 2017 alkavien seutukuljetusten lajitteluun ja säilytykseen ei sen sijaan ole osoittaa paikkaa eikä kalusteita. Kun vanha palvelutiski poistetaan, muodostuu suurempi yhtenäinen tila, joka antaa mahdollisuuden järkeistää tilankäyttöä ja siten sujuvoittaa asiakaspalvelua. Ilman sisustusalan ammattiosaamista tilaa on vaikea käyttää innovatiivisesti.

Ergonomian parantaminen

Lähes 30 vuotta palvelleen tiskin uusimiseen on varattu kirjaston budjetissa 10.000 € vuodelle 2017. Palvelutiski on tarkoitus korvata sähkökäyttöisillä, korkeussäädettävillä tiskeillä, jotka parantavat ergonomiaa ja helpottavat vanhusten ja liikuntarajoitteisten asiointia kirjastossa. Jos pitkä tiski korvattaisiin parilla lyhyemmällä tiskillä, voitaisiin tiskin takaa helpommin siirtyä tabletin kanssa kirjastosaliin asiakasta opastamaan.

Toimintasuunnitelma

Sisustusarkkitehdeiltä on pyydetty lokakuussa 2016 hinta-arvio suunnittelutyöstä. Hanke käynnistetään keräämällä parannusehdotuksia asiakkailta ja uudistamalla kirjaston palveluprosesseja henkilökunnan yhteisillä suunnittelupäivillä tammi-helmikuussa 2017. Tammikuussa tehdään tutustumiskäyntejä muihin kirjastoihin. Sisustusarkkitehdiltä tilataan toukokuussa suunnitelma uuden palvelutiskin rakentamiseksi ja ehdotus kalusteiden uudeksi sijoittelujärjestykseksi. Vanhojen rakennelmien purkutyöt aloitetaan kesäkuussa ja uudet kalusteet asennetaan syys-lokakuussa 2017.

Taloussuunnitelma

Haettava avustus 8.000 €

sisustusarkkitehdin työ                                 3.300 €    

lainaus/palautusautomaatin hankinta           3.500 €

automaatin rajapinnan asennustyö               1.200 € 

Oma rahoitus € 22.200 €

kalustehankinnat (palvelutiskit, kalusteet automaatille, itsenoutohylly, pienkalusteet) 14.000 €

oma työ (johtajan työpanos 1 kk, 5 henkilöä x 5 palveluprosessien ja tilankäytön suunnittelupäivää) 7.300 €

matkakulut (vierailut benchmarking-kohteissa) 900 €

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€22 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn
mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 

 
okm
avi