Palautusautomaatin hankinta
År 2018 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, kirjaamo
06100
Ansvarsperson : 
Asko Rossi
Telefonnummer : 
+358 404899737
E-post : 
asko.rossi@porvoo.fi
Projektets målsättning: 

Porvoo pääkirjastossa on vuodesta 2007 lähtien ollut lajitteleva palautusautomaatti. Automaatin käyttöaste on ollut yli 80 prosenttia palautuksista, vuonna 2016 automaatin läpi meni 295256 palautusta kun palautusten kokonaismäärä oli pääkirjastossa 360256 teosta. Nykyinen käytössä oleva laite on kotimainen ATP Tuomas-automaatti, jonka huolto- ja korjauskulut kasvavat koko ajan. Pääkirjaston tiloja uudelleenorganisoidaan juuri. Suunnitelma muutoksista valmistuu 2017 aikana. Tavoitteena on kohentaa merkittävästi työn ergonomiaa mm. niin, että mm. palautusten käsittelyvaiheita vähennetään. Markkinoilla olevat modernit palautusautomaatit voivat mahdollistaa uudenlaiset työprosessit.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tehtäviä työprosessien ja tilamuutosten vaikuttavuutta arvioidaan työhyvinvoinnin mittareilla sekä asiakastyytyväisyyden mittareilla. Laitteen toimivuutta arvioidaan vertaamalla tehtyjen huoltokutsujen määrää aiempiin vuosiin.

Projektbeskrivning : 

Vuoden 2017 loppuun mennessä viimeistellään pääkirjaston tilauudistusten suunnitelma. Tällä hetkellä sitä tehdään kaupungin arkkitehtien ja palvelumuotoilun yhteistyökumppaneiden kanssa. Suunnitelman valmistuttua määritellään lajittelevan palautusautomaatin hankinnan kriteerit ja se kilpailutetaan.

Samarbetspartner/s: 
Helle-kirjastokimpan muut kirjastot
Projektet börjar : 
01/05/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€43 450
Egen finansiering: 
€11 550
Budget sammanlagt: 
€55 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Palautusautomaatin uusiminen on kirjaston perustoimintaa, johon ei myönnetä erillistä valtionavustusta.