Parhaassa iässä: tapahtumatoiminnasta osaamista ja yhteistä iloa juhlavuosiin
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Imatran kaupungin mediapankki
Imatran kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastokatu 1
55100
Kirjaston puhelin : 
0206176600
Kirjaston sähköposti : 
marja.huuhtanen@imatra.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Imaap
Y-tunnus : 
0159216-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Huuhtanen
Puhelin : 
0206176600
Sähköposti : 
marja.huuhtanen@imatra.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tausta

Imatran kaupunginkirjaston tapahtumatoiminta on viime vuosina lisääntynyt ja kirjastolta osataan jo odottaa monipuolista tarjontaa. Vuoden aikana kirjastosta on siirtynyt eläkkeelle sekä yksi kirjastonhoitaja että yksi kirjastovirkailija eikä tilalle ole voitu palkata yhtäkään työntekijää. Tulevan vuoden aikana on odotettavissa kolmen kokoaikaisen kirjastoammattilaisen eläkkeelle jääminen. Tämän vuoksi luentojen, teemapäivien ja säännöllisesti kokoontuvien ryhmien järjestäminen käy kirjastolle yhä haastavammaksi.

Ilahduttavaa tapahtumien tuottamisessa on ollut paikallisten esiintyjien ja pienimuotoisten harrastuskerhojen saama suosio. Lähikulttuurille on tilausta. Onnistuneet tilaisuudet ja kerhotoiminta ruokkivat omaa ideointia, asiakastoiveita sekä tarjouksia uusilta tapahtumajärjestäjiltä. Tänä syksynä käynnistynyt lapsille ja perheille suunnattu Kontaten kirjastoon –hanke on puolestaan osoittanut, että kirjastoon mahtuu toimintaa vaikka joka päivälle, kunhan yksikin työntekijä pystyy keskittymään kunnolla sen suunnitteluun, toteutukseen ja tiedotukseen.

Vuonna 2012 kirjastoa käytti 28,5 % ja viime vuonna 30,7 % imatralaisista. Käyttäjien osuutta on saatu kasvatettua, mutta valtakunnallisesti luku on edelleen pieni. Tarvitaan pitkäjänteistä tiedottamista ja aktiivista toimintaa, jotta kuntalaiset saadaan tuntemaan oman kirjaston tarjontaa ja palveluja. Tässä hankkeessa kohderyhmäksi otetaan erityisesti nuoret aikuiset. Jos ja kun aktiivisessa työiässä olevat ihmiset ehtivät kirjastoon, ottavat he tavalla tai toisella mukaan myös omat lapsensa sekä vanhempansa. Työpaikkojen puute on yhä suurempi ongelma, Imatralla työttömiä on tällä hetkellä jo 16,4 % väestöstä. Erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville kirjastonkäyttö on usein tärkeää kouluttautumisen ja työllistymisen sekä mielenterveyden ja elämänlaadun kannalta.

Ensi sekä seuraava vuosi ovat kirjastolle tärkeitä juhlavuosia. Vuonna 2016 Kulttuuritalo Virta ja pääkirjasto täyttävät 30 vuotta. Vuotta 2017 vietetään otsikolla Suomi 100. Kaupungin kireän taloustilanteen vuoksi kulttuuripalveluihin ei saada määrärahaa 30-vuotisjuhlien järjestämiseen. Kirjastossa juhlia vietetään tuottamalla mahdollisimman hyvää arkea asiakkaille sekä henkilökunnalle. Juhlavuodet tarkoittavat meille iloa, osallisuutta, yhteisyyttä ja tasa-arvoista tekemistä. Kirjaston haluaa käyttää merkkivuodet luku- ja kielitaidon parantamiseen sekä demokratian ja osallisuuden edistämiseen.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on parantaa luku- ja kielitaitoa ja edistää demokratiaa ja osallisuutta. Tapahtumatoiminnan kokeiluhanke tuo perustoiminnan rinnalle monipuolista toimintaa ja tapahtumia. Vaikka osa hankkeen tapahtumista on ennestään tuttua toimintaa, on painotus erilaisten tapahtumamuotojen kokeilussa ja uusien asiakkaiden tavoittamisessa. On tarpeen tehdä kirjaston toimintaa ja palveluja näkyviksi myös heille, jotka eivät niitä tunne tai ovat ne ehtineet unohtaa.

Keskeistä hankkeessa on vahvistaa yhteistyösuhteita ja kolmannen sektorin roolia niin, että hankkeen jälkeen useimmat tapahtumat tuottaa kirjaston ulkopuolinen taho ja kirjaston roolina on tilojen tarjoaminen sekä tapahtumatoiminnan koordinointi ja siitä tiedottaminen.

Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat ainakin kaupunginmuseo, työväenopisto, teatteri Imatra ja imatralaiset harrastajateatterit, kirjoittajayhdistys Paltta, monikulttuurikeskus Kipinä, Intopajat ry, Saimaan ammattiopisto, Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys, Martat, paikalliset kulttuurijärjestöt, taiteilijat ja käsityöläiset sekä muita paikallisyhdistyksiä.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeessa tuotetaan ohjelmaa ja sisältöä kulttuuritalo Virran juhlavuoteen ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen. Merkkivuosia vietetään lähellä kaupunkilaisia tuomalla arkeen mahdollisimman paljon lähikulttuuria ja osallistavaa toimintaa.

Heti hankkeen aluksi tuotetaan julisteita, kirjanmerkkejä ja muita materiaaleja, joiden avulla markkinoidaan kirjaston 30-vuotisjuhlaa. Henkilökunnan työasuiksi hankitaan yhtenäisiä huiveja ja/tai työliivejä.

Hanketta suunnittelemaan ja koordinoimaan palkataan työntekijä, jolla on koulutuksen, työhistorian sekä harrastusten kautta mahdollisimman monipuolista osaamista. Hanketyöntekijältä odotetaan tietoa toiminnallisista menetelmistä, kokemusta ryhmien ohjaamisesta, kirjallisuuden tuntemusta, kielitaitoa, tietotekniikan osaamista ja vielä harrastuneisuutta kädentaitoihin. Ryhmiä vetämään ja yksittäisiä tapahtumia toteuttamaan haetaan vapaaehtoistyövoimaa ja palkataan osaajia tarpeen mukaan. Hanketyöntekijä suunnittelee ja käynnistää yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa. Kirjaston henkilökunta osallistuu vahvasti suunnitteluun sekä on mukana hankkeen tiedottamisessa ja toteutuksessa.

Hankkeessa jatketaan jo aloitettuja toimintamuotoja sekä kokeillaan uusia tapahtumia. Kaikkeen toimintaan pyritään yhdistämään kirjallisuutta sekä tiedonlähteiden ja medioiden käyttötaitoja. Uusien kävijöiden tavoittamiseksi hanke vierailee yhdistysten ja järjestöjen tilaisuuksissa kertomassa kirjaston palveluista ja vinkkaamassa tarjonnasta. Hankkeen aikana viedään toimintaa ja tapahtumia pääkirjaston lisäksi myös lähikirjastoihin ja erilaisiin kokoontumispaikkoihin.

Hankkeeseen voi sisältyä esimerkiksi:
- lukupiiri, ääneen lukemista (lukumaraton?), kirjavinkkausta, runoraati, lukudraamaa
- kirjastodeitit, tutustumista uusiin ihmisiin kirjojen ääressä
- kirjoittajien ohjausta
- kielikahvila, keskustelukerhot (kielten opiskelu, kotoutuminen, vieraisiin kulttuureihin tutustuminen)
- elokuvaillat (klassikkoelokuvat, nojatuolimatkailu, teemaillat eri aiheista)
- lautapeli-illat
- harrastustyöpajoja (neuletyöt, korujen teko, askartelu, koristelu, kierrätys)
- vertaiskurssit sosiaalisen median käyttöön sekä käyttäjien live-tapaamiset
- uuden teknologian käytön edistämistä
- kirjastokummit-ryhmä ideoimaan ja toteuttamaan vapaaehtoistoimintaa
- kampanja asiakastoiveiden ja –palautteen keräämiseksi
- muuta asiakasraadin ideoimaa toimintaa

Vaikka hanke käynnistyy vuoden 2016 alussa, hanketyöntekijä palkataan vastaa elokuun 2016 alussa ja pääkirjaston syntymäpäivien vietto painottuu syksyyn. Hankeaika jatkuu joulukuuhun 2017 ja hanke huipentuu Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhliin. Jotta rahoitus saadaan riittämään koko hankeajalle, työntekijä palkataan osa-aikaisena tai työsopimus tehdään kahdessa osassa toimintakuukausille. Osa hankkeen rahoituksesta varaudutaan käyttämään tuntityöntekijöiden palkkaamiseen ja palvelujen ostoon.

Kirjaston vakinaisen henkilöstön työaikaa käytetään hankkeen toimintakausina suunnitteluun, viestintään, yhteistyöhön ja toteutukseen vähintään yhden henkilön työajan verran. Kustannuksia syntyy myös palkkioista, toiminnassa käytettävistä materiaaleista sekä matkakorvauksista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Imatran kaupunki/kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, Monikulttuurikeskus Kipinä ry, kulttuurijärjestöt, paikallisyhdistykset
Aloituspäivämäärä : 
04/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€32 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€31 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€63 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi