Pelastakaa lapset kirjastolle
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kotkan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 204
48101
Kirjaston puhelin : 
(05) 234 4575
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kotka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kotka
Y-tunnus : 
0160225-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Markku Kesti
Puhelin : 
040 6306240
Sähköposti : 
markku.kesti@kotka.fi
Kuvaus : 

MOTTO ”Jokaisen alle kouluikäisen tulee kuulla vähintään kolme satua päivässä, jotta syntyy halu oppia lukemaan, ja sanavarasto, mielikuvitus ja keskittymiskyky kehittyvät.” Agneta Möller-Salmela

Tavoite : Lapsen lukuinnostuksen löytyminen kirjaston avulla yhteistyössä esiopetuksen, 1. luokan opettajan sekä vanhempien kanssa. Tavoitteena madaltaa kynnystä lähimmän kirjaston käyttöön ja tukea lasten liikkumista kirjastoon julkisia kulkuvälineitä käyttäen.

Ajankohta : syksy 2016 - joulukuu 2017

Kohderyhmät

Kotka : Tavastilan ja Otsolan esiopetusryhmät 2016 - 2017, Tavastilan ja Otsolan 1. luokan oppilaat syksy 2017

Pyhtää :  Hirvikosken ja Suur-Ahvenkosken esiopetusryhmät 2016 - 2017, Hirvikosken ja Suur-Ahvenkosken 1. luokan oppilaat syksy 2017

Tausta                            

Kotkassa kaupungin päätös lakkauttaa Tavastilan ja Otsolan lähikirjastot pidentää näiden alueiden koulujen oppilaiden kirjastomatkaa 10 km (Tavastila) ja 3 km (Otsola).

Pyhtäällä kahdesta pienestä koulusta matka kirjastoon on 14 km (Suur-Ahvenkoski) ja 18 km (Hirvikoski). Lapsille matka on liian pitkä itsenäisesti kuljettavaksi.

Koska kirjamieltymykset ja lukuhalu syntyvät 0 - 7 vuotiaina, tulisi esikoulu/alakouluikäisille luoda osallistava suhde omaan kirjastoonsa.

Suunnittelulla, yhteisillä palavereilla, sekä yhteisellä projektihenkilöllä saadaan kahteen vierekkäiseen kuntaan (Kotka, Pyhtää) yhtenäinen toimintaprojekti. Toiminta on yhteistyötä kirjaston, koulun, esiopetuksen ja vanhempien kanssa kahden kunnan alueella.

Kirjaston edustaja on lapsille kirjastokummi, joka tulee tutuksi ja turvalliseksi lähestyä niin kouluympäristössä kuin lähikirjastossa. Kirjastokummi on  lukuvuoden aikana aina oppilaiden tavoitettavissa lähikirjastossa tiettynä iltana.

Aikataulut ja toiminta 

kevät 2016 : Palaveri kirjastolaisen ja esiopetuksen kanssa yhteisen toimintamallin (2016-2017) luomiseksi.

elo- syyskuu 2016 : Projektin esittely esiopetuksen vanhempainillassa, vanhempien osallistaminen

lokakuu 2016 - huhtikuu 2017 : Säännölliset jokaviikkoiset sadutukset (kirjastolainen) esiopetuksen tiloissa, kaksi kertaa lukukaudessa kuljetus lähikirjastoon, missä kirjastonkäytön opetusta ja sadutusta. Elämyksellinen sadutus sisältää näyttelemistä, musiikkisatuja, runoutta, rytmisatuja, hierontasatuja, taskulamppusatuja... Sadutusta myös erilaisissa paikoissa (metsä, ullakko). Kerran lukukaudessa sadutus näyttelijän/taikurin avulla.

kevät 2017 : Palaveri kirjastolaisen ja 1. luokan opettajan kanssa yhteisen toimintamallin luomiseksi.

elo- syyskuu 2017 : Projektin esittely 1. luokan vanhempainillassa, vanhempien osallistaminen

lokakuu 2017 - joulukuu 2017 : Säännölliset jokaviikkoiset sadutukset, jotka muuttuvat oppilaiden lukemisen kehittymisen mukaan kirjavinkkauksiksi. Muutoin sama ohjelmarunko kuin esiopetuksessa.

Jouluna 2017 jokaiselle 1. luokan oppilaalle diplomi ja palkinto (kirja)

Hankkeen budjetti koostuu hanketyöntekijän palkasta (4 pv / vk, yht. 9 kk), oppilaiden kuljetuskustannuksista kaksi kertaa lukukaudessa omalta koululta lähimpään kirjastoon, välineistä elämykselliseen sadutukseen ja vinkkaukseen (mm. rytmisoittimia, roolivaatteita, istuinalustoja), tarvikkeista kirjastojen satutilojen muuttamiseksi elämyksellisiksi tiloiksi (mm. äänentoisto, lavasteet) sekä näyttelijän / taikurin palkkiosta. Omavastuu koostuu omasta työstä (hankkeen ohjausryhmä, vierailut vanhempainilloissa, suunnittelutyö) sekä tarvikehankinnoista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pyhtään kirjasto, Evan Seppä; Esiopetus Kotka; Esiopetus Pyhtää
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Ohjausryhmä: Katariina Kupiainen, Evan Seppä, Otsolan rehtori, Pyhtäältä rehtori

 

Aloituspäivämäärä : 
17/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€27 025
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 950
Budjetti euroissa yhteensä: 
€32 975
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000
 
okm
avi