Pelastetaan Iltasatu! - lukuintoa lapsiperheille ja päivähoidon työntekijöille
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Iin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Puistotie 1
91100
Kirjaston puhelin : 
050 3950 385
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ii.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Iiku
Y-tunnus : 
2054621-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Halonen
Puhelin : 
0503106802
Sähköposti : 
minna.halonen@ii.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on alle kouluikäisten lasten lukuinnon sytyttäminen ja lukemisen lisääminen lapsiperheissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja mahdollisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä ja osallistujat. Kirjaston ja päiväkotien yhteistyösuunnitelma. 

Kuvaus : 

Lasten lukuinnostus on useiden tutkimusten mukaan vähentynyt viimeisten vuosien aikana. Suomalaislasten lukutaito on edelleen esimerkiksi Pisa-tutkimusten mukaan hyvällä tasolla, mutta lukumotivaatio on heikkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaa-ajalla omaksi huviksi ja iloksi tapahtuva lukeminen on vähentynyt. Sama ilmiö on nähtävissä myös Iissä. Tilastoja tarkastelemalla kuvakirjojen lainaus vuosina 2014-2015 on vähentynyt kaikista suurimmista aineistoryhmistä eniten. Tämä näkyy myös kirjaston arjessa. Perheet lainaavat vähemmän ja yksipuolisemmin. Lukutaidon pohja ja myös innostus lukemiseen tulisi syttyä jo ennen kouluikää. Tähän vaiheeseen Iin kirjasto haluaisi nyt tarttua ja sytyttää lapsissa ja perheissä lukuinnon.

Iin kunta on maantieteellisesti laaja kunta Pohjois-Pohjanmaalla. Iissä toimii kaksi kirjastoa ja yksi kirjastoauto. Päiväkoteja on reilut kymmenen ja lisäksi alueella toimii useita perhepäivähoitajia. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset lapset, päiväkotien työntekijät, perhepäivähoitajat ja lasten vanhemmat.

Päivähoidon ammattilaisia on tarkoitus kannustaa lukemiskasvatukseen päiväkodeissa, kartoittaa päiväkodin henkilökunnan tarpeita kirjaston palvelujen suhteen ja järjestää hankkeen puitteissa myös kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia. Tavoitteena on myös kannustaa päiväkodeissa toimivia esiopetusryhmiä ottamaan käyttöön Lukuinto-projektissa kehitetty Lukuhöperö-passi, joka aktivoi sekä päiväkoteja että lasten perheitä lukemiseen ja kirjaston käyttöön. Kirjaston henkilökunta voi myös esimerkiksi osallistua vanhempainiltoihin ja tarjota lukuvinkkejä päiväkodin henkilökunnalle.

Lasten vanhempia lähestytään päiväkotien kautta, mutta mietitään myös muita keinoja markkinoida kirjaston palveluja ja lukuvinkkejä lasten vanhemmille. Hankkeen puitteissa järjestetään lapsille suunnattuja tapahtumia ja ylimääräisiä satutuokioita. Mietitään myös muita yhteistyökumppaneita ja keinoja tavoittaa lapsiperheitä (esim. neuvola, järjestöt).

Hankkeen tavoitteet:

 • alle kouluikäisten lasten lukuinnon sytyttäminen
 • lukemisen lisääminen lapsiperheissä
 • päiväkotien, perhepäivähoidon ja kirjaston yhteistyön kehittäminen
 • muiden yhteistyökumppaneiden kartoittaminen (esim. neuvola, järjestöt)
 • kirjaston näkyvyyden lisääminen lapsiperheille

 Hankkeen toimenpiteet:

 • tarjotaan perheille tapahtumia ilta-aikaan esim. satutuokioita viikonloppuisin/iltaisin
 • aktivoidaan perheiden lukuharrastusta päiväkodin ja mahdollisesti muiden yhteistyökumppaneiden kautta
 • kartoitetaan alueen päiväkotien ja perhepäivähoidon työntekijöiden toiveita ja tarpeita kirjaston palveluihin liittyen
 • tarjotaan päiväkotien ja perhepäivähoidon henkilökunnalle kirjallisuusvinkkejä
 • mietitään keinoja viedä kirjallisuutta ja lukemiskasvatusta myös kauempana toimiviin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon
 • markkinoidaan Lukuhöperöpassin käyttöä päiväkotien esiopetusryhmille
 • hankkeen aikana mietitään miten kirjasto voi hankkeen jälkeen palvella päiväkoteja ja perhepäivähoitajia

Hankkeen tapahtumat:

 • järjestetään kiertävä kirjallisuusaiheinen tapahtuma kauempana kirjastoista oleviin päiväkoteihin, esim. kirjoihin pohjautuvaa teatteria tai nukketeatteria
 • järjestetään kirjastoihin päiväkodeille ja perhepäivähoitajille suunnattu kirjallisuusaiheinen tapahtuma
 • järjestetään ilta-aikaan tai viikonloppuisin lapsiperheille suunnattuja tapahtumia
 • osallistutaan päiväkotien vanhempainiltoihin
 • ollaan mukana kunnan muissa tapahtumissa pop-up kirjastona lapsia houkuttelevalla teemalla

Hankkeen aikataulu ja talous:

Hankkeen aikataulu 1.10.2017 – 31.3.2018. Hankkeen vetäjän on tarkoitus tulla kirjaston sisältä. Näin varmistamme sen, että hankkeen hyöty jää kokonaisuudessa kirjaston käyttöön.

Haettava avustus:

projektityöntekijän palkkaus 6kk 16 700€

tapahtumat kirjastossa (4kpl) 1200€

kiertävät tapahtumat päiväkodeissa (7kpl) 2100€

Yhteensä 20 000€

Omarahoitusosuus:

oma työpanos 2800€

matkakulut 500€

materiaalikulut 400€

muut kulut 300€

Yhteensä 4000€

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Iin alueen päiväkodit

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi