Pelilabra
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vantaan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lummetie 4
01300
Kirjaston puhelin : 
(09) 839 22816
Kirjaston sähköposti : 
mikko.vainio@vantaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vantaa
Y-tunnus : 
0124610-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Vainio
Puhelin : 
(09) 839 22816
Sähköposti : 
mikko.vainio@vantaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Pelilabra-hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyössä SmartLabin (= Vantaan kaupungin tietohallinnon kokeilukulttuuria edistävä muotoilulaboratorio, ks. http://smartlabvantaa.fi/) kanssa Tikkurilan kirjastoon Pelilabra, uudenlainen kirjastopalvelu ja fyysinen tila, johon kytkeytyvät uusimmat teknologiat tukevat pelaamiseen ja robotiikkaan liittyviä aktiviteetteja niin kuluttamisen kuin tuottamisenkin näkökulmista.  

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hanketta varten perustettu projektiryhmä seuraa ja arvioi projektin edistymistä jatkuvasti. Määrällisiä mittareita ovat muun muassa kokeilujen määrä ja asiakkaiden määrä palvelumuotoilutyöpajoissa ja muissa hankkeeseen liittyvissä tapahtumissa.

Kuvaus : 

Tausta 

Suomalaiset toimittajat ovat viime aikoina käsitelleet pelialan ja robotiikan uusimpia innovaatioita hyvin innostuneesti:  

“Pokémon Go on ensimmäisiä merkkejä siitä, kuinka lisätty todellisuus, augmented reality, hiipii lähivuosina osaksi arkea. Lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan tietokoneella luotujen näkymien yhdistämistä todelliseen ympäristöön läpi katseltavien näyttöjen avulla.” (HS 14.7.2016) 

Virtuaalitodellisuus tulee muuttamaan maailmaa samaan tapaan kuin pc-tietokone, internet tai älypuhelimet. Nyt otetaan vasta aivan varovaisia ensiaskelia vr-tekniikassa ja -sisällöissä, mutta jälki on jo vakuuttavaa, parhaimmillaan henkeäsalpaavaa.” (HS 24.9.2016) 

”Kirobo Mini -robotin suunnittelija Fuminori Kataoka kertoo Guardian-lehdelle, että robotti keinahtelee hiukan istuessaan, samaan tapaan kuin vauva, jonka tasapainoaisti ei ole vielä kehittynyt. Horjahtelu ja robotin piipittävä ääni on suunniteltu tekemään siitä hellyttävän.” (MTV 4.10.2016) 

Vantaan kaupunginkirjastossakin on viime aikoina pohdittu, miten tällaisia innovaatiota hyödynnettäisiin kirjastossa. Kirjastomme toiminta-ajatuksenahan on edistää kaikkia lukutaitoja – myös pelilukutaitoa – ja visiomme mukaan pyrimme uusien ajatusten ja oivallusten kasvualustaksi. Kirjaston on pystyttävä ruokkimaan nimenomaan sellaisia ajatuksia ja oivalluksia, jotka ovat ajassa kiinni, kenties jopa aikaansa edellä, joten uusien teknologisten innovaatioiden nopea tuominen asiakkaiden ulottuville pedagogisesti mielekkäällä tavalla on äärimmäisen tärkeää. 

Tavoite

Pelilabra-hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyössä SmartLabin (= Vantaan kaupungin tietohallinnon kokeilukulttuuria edistävä muotoilulaboratorio, ks. http://smartlabvantaa.fi/) kanssa Tikkurilan kirjastoon Pelilabra, uudenlainen kirjastopalvelu ja fyysinen tila, johon kytkeytyvät uusimmat teknologiat tukevat pelaamiseen ja robotiikkaan liittyviä aktiviteetteja niin kuluttamisen kuin tuottamisenkin näkökulmista. 

Pelilabran on tarkoitus palvella monenlaisia asiakasryhmiä myös erilaisia asiakasryhmiä yhdistäen, ja sitä kehitetään alusta asti yhteistyössä asiakkaiden kanssa palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.  Asiakkaat pääsevät osallistumaan yhteistoiminnallisten työpajojen avulla Pelilabran eri osioiden suunnitteluun ja myöhemmin toteutukseen demosovellusten ja -järjestelmien testaajina. Pelilabran myötä Tikkurilan kirjastosta muotoutuu aikaisempaa monipuolisempi oppimisympäristö, jossa uusin teknologia tukee erilaisten asiakasryhmien oppimistavoitteita. 

Tikkurilan kirjasto on Vantaan kirjastoista pinta-alaltaan suurin, ja sen vuoksi se on perinteisesti houkutellut asiakkaita ympäri Vantaata. Vuonna 2015 Tikkurilan kirjastossa oli 403 151 kävijää ja lainoja 905 766. Myös Pelilabra tulee palvelemaan kaikkia vantaalaisia ja sen odotetaan lisäävän Tikkurilan kirjaston kävijämäärää. Innovatiivisuutensa vuoksi Pelilabra-hanke palvelee onnistuessaan myös valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla, sillä tällaisia kirjastopalveluita ei ole juurikaan kehitetty. 

Vantaan kaupunginkirjasto on käyttänyt palvelumuotoilua aikaisemminkin erityisesti kirjastoja uudistettaessa muun muassa Hakunilan, Pähkinärinteen ja Martinlaakson kirjastoissa, mutta Pelilabra on teknologisen luonteensa vuoksi uudenlainen avaus Vantaan kaupunginkirjastolle palvelumuotoilun saralla. Hanke tuottaa  myös ymmärrystä siitä, miten palvelumuotoilua voidaan käyttää uusia teknologioita hyödyntävien kirjastopalvelujen suunnittelussa.

Sisältö ja aikataulu

Pelilabran kehittäminen on aloitettu kokeilukulttuuriajattelun mukaisesti: emme ole ryhtyneet suuriin tilallisiin ja taloudellisiin panostuksiin heti vaan olemme aloittaneet kehittämisen pienin askelin. Pelilabralle on jo perustettu projektiryhmä, joka tapaa säännöllisesti, suunnittelee ja kehittää kokeiluja ja arvioi niiden onnistumista. Suunnittelu ja toteutus lomittuvat koko hankkeen ajan kuten kokeilemalla kehittämisessä on tapana. Hankehakemusta kirjoittaessa projektiryhmään kuuluu kirjastolta kaksi työntekijää ja tietohallinnon SmartLabista yksi, mutta jatkon kannalta olisi hyödyllistä, että Pelilabrassa olisi mukana työntekijä, joka pystyisi keskittymään pelkästään uusien teknologioiden tutkimiseen ja Pelilabra-kokeilujen toteuttamiseen.  Tämän vuoksi päätimme hankkeistaa Pelilabran.

Ensimmäiseen Pelilabra-kokeilun kirjasto ja SmartLab toteuttivat yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun ja Vantaan aikuisopiston kanssa syyskuussa, ja kokeilun asiakasryhmäksi valikoituivat suomen kieltä opiskelevat maahanmuuttajat. Kokeilussa Metropolia ammattikorkeakoulun palvelurobotiikan opiskelijat ohjelmoivat yhteisissä työpajoissa peruskoulun oppimäärää suorittavien maahanmuuttajien kanssa Nao-robottia puhumaan suomea, jolloin Metropolian opiskelijat oppivat palvelumuotoilun menetelmiä ja maahanmuuttajat suomen kieltä. Arvioimme kokeilun erittäin onnistuneeksi, ja niinpä jatkamme palvelurobotiikkaan liittyvää yhteistyötä uusilla kokeiluilla marraskuussa. Alkuvuodesta 2017 aloitamme myös virtuaalimaailmaan liittyvän kokeilusarjan HCT Vive -laitteistolla, johon liittyvien kokeilujen sisältöjä ja yhteistyökumppaneita kirjasto ja SmartLab parasta aikaa ideoivat. 

Pelilabra-hankkeen rahoituksen varmistuttua liittyy Pelilabra-projektiryhmään elokuun 2017 alussa hanketyöntekijä, jonka työsuhde jatkuu heinäkuun 2018 loppuun. Hanketyöntekijä mahdollistaa kokeilevan kehittämisen täysipainoisemmin, ja voimme lisätä kokeilujen määrää huomattavasti. Hanketyöntekijä mahdollistaa myös viestintään panostamisen, ja jokaiselle kokeilulle laaditaan jatkossa oma, pieni viestintäsuunnitelma, jossa käytetään kohderyhmästä riippuen erilaisia viestintäkanavia. Pelilabra-hankkeen etenemisestä ja tuloksista kerrotaan asiakkaille jatkuvasti Tikkurilan kirjaston HelMet-sivuilla ja sekä kirjaston että SmartLabin sosiaalisen median kanavissa.

Pelilabra-hanke kiinnostanee myös muita suomalaisia kirjastoja Suomessa, ja niinpä hankkeesta tiedotetaan ammatillisissa verkostoissa esimerkiksi sosiaalisen median ja Kirjastot.fi:n kautta. Hankkeesta laaditaan laadukas loppuraportin, joka sijoitetaan Kirjastot.fi-sivustolle kenen tahansa suomalaisen kirjastolaisen luettavaksi. Hankkeen toivotaan onnistuessaan herättävän kiinnostusta myös kansainvälisissä kirjastoalan konferensseissa.

Pelilabran onnistuminen arvioidaan yhdessä projektiryhmän ja kirjaston johtoryhmän kanssa. Jos toimintaa pidentää onnistuneena, Vantaan kaupunginkirjasto pyrkii mahdollisuuksien mukaan vakinaistamaan toiminnan. Vantaan kaupunginkirjasto on aikaisemminkin jatkanut alun perin kokeilevaan hankkeeseen tulleiden työntekijöiden työsuhteita omalla rahoituksellaan, ks. http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Luovuus%20ja%20leiki...  

Budjetti

Hanketyöntekijän palkkio (elokuu 2017-heinäkuu 2018) 12 kk, 42 600 €
Hanketyöntekijän palkka vastaa Vantaalla työskentelevän erikoiskirjastonhoitajan palkkaa 2640,05 €/kk € kuussa + sivukulut & lomarahat. Palkkaaminen maksaa työnantajalle sivukuluineen n. 3 550 € kuussa, 42 600 € kahdeksitoista kuukaudeksi.  

Peliteknologiset laitteet, palveluiden suunnittelu & prototypointi (ostopalveluna) 20 000 € 

Omarahoitus (n. 32 % projektin kokonaiskuluista)

a)     Yhteistyökumppanin omarahoitusosuus 10 000 €

Smartlabin omarahoitusosuuteen kuuluu peliteknologisia hankintoja, palveluiden suunnittelu & prototypointi (ostopalveluna).

b)     Vantaan kaupunginkirjaston omarahoitusosuus 10 000 €
Vantaan kaupunginkirjaston omarahoitusosuuteen kuuluu peliteknologisia hankintoja 10 000 € arvosta.           

Budjetti yhteensä 62 600 €
Haettava rahoitus 42 600 €

Omarahoitusosuuteen kuuluu myös suuri määrä projektiryhmään kuuluvien henkilöiden henkilöstökuluja, joiden arvioiminen etukäteen on haastavaa. Niiden arvioiminen ei kuitenkaan ole tämän hakemuksen kannalta tarpeellista, sillä laitekulut kattavat hakemuksen omarahoitusosuuden reilusti.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
SmartLab
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/10/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€42 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€62 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi