Petsamo kartoissa ja kirjoissa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
050 315 1485
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Paajala
Puhelin : 
040 576 2604
Sähköposti : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjaston Lappi-osasto on saanut lahjoituksena digitoituja karttoja Petsamosta. Hankkeen tavoitteena on tuoda esille näitä harvinaisia karttoja Petsamon alueelta ja Lappi-osaston Petsamo-aineistoa kokonaisuudessaan. Petsamolla on tärkeä osa Lapin historiaa, koska Jäämeren rannikon vaikutus Lapin asutushistoriaan ulottuu kauas, ja kulttuuriset yhteydet Jäämerelle ovat olleet tärkeitä. Petsamo oli osa itsenäistä Suomea 1920–1944. Petsamon kartat ovat harvinaisia, koska virallisesti kartat tuli luovuttaa sotien jälkeen Neuvostoliittoon. 

Karttojen ja Petsamo-kirjallisuuden esille tuominen tukee ja täydentää Lapin maakuntamuseossa joulukuussa 2017 avautuvaa Petsamosta kertovaa perusnäyttelyä ”Suomi Jäämeren rannalla”.  

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tuloksena syntyneen näyttelyn kävijämäärät

Kuvaus : 

Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osasto tekee näyttelyn lahjoituksena saaduista vanhoista Petsamon alueen kartoista. Kartat on tehty aikana, jolloin Petsamo oli osa Suomea.  Näyttely on esillä Rovaniemen kaupunginkirjaston Lapponica-salissa heinäkuussa 2017, minkä jälkeen sitä on mahdollista varata kiertonäyttelyksi Lappiin ja muualle Suomeen.

Näyttelyyn tulee yhteensä n. 15 pohjustettua karttasuurennosta: yleiskartta, merikortti, tiekartta sekä topografikarttoja. Topografikartat (1:20 000) valikoidaan mukaan Petsamon kylien alueilta.

Karttojen esittelyn lisäksi näyttelytauluissa kerrotaan Petsamon liittämisestä Suomeen, rajankäynnistä, kartoituksesta, Jäämerentien rakentamisesta, Petsamon maisemista ja kylistä.  Materiaalina ovat asiantuntija-artikkelit ja vanha Petsamo-kirjallisuus, esim. matkakertomukset, jota on näyttelyssä myös nähtävillä ja selailtavissa. Kartat lahjoittanut Erkki Lilja osallistuu palkkiotta näyttelyn suunnitteluun. Petsamo-aiheisia valokuvia saadaan käyttöön Lapin maakuntamuseosta ja Petsamo-seuralta.  Lisäksi Petsamoa käsittelevistä julkaisuista tehdään luettelo.

Digitoidut aineistot myös jaetaan kansallisessa verkkopalvelussa, esimerkiksi digi.kirjastot.fi-sivulla, jolloin aineistot ovat haettavissa myös Finnasta. Lisäksi karttojen esittämisessä hyödynnetään sosiaalisen median sovellusta, jossa valokuvat voidaan paikantaa kartalle ja sivuston käyttäjät voivat lisätä niihin tietoja.  Lapin maakuntamuseo on käyttänyt jo aikaisemmin tähän tarkoitukseen Historypin-sivustoa.

Kustannukset muodostuvat näyttelyn käsikirjoitustyöstä, graafiseen ilmeen suunnittelusta sekä näyttelytaulujen pohjustuksesta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lapin maakuntamuseo
Aloituspäivämäärä : 
31/10/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 975
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 975
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hankkeelle myönnetään avustusta Suomi 100 -teemaan liittyen.

 
okm
avi